Loyalty activations terms and conditions

OFFICIËLE SPELREGELS GRATIS-CADEAU-PROMOTIE - 'XPLR Pass-cadeau met aankoop – The North Face Hat'

VF International SAGL met hoofdkantoor op officieel adres Via Laveggio 5 - 6855 Stabio, Switzerland VAT CHE-111.650.898 (hierna genoemd het 'Promotiebedrijf'), organiseert in samenwerking met VF (J) Nederland Services BV, met hoofdkantoor op officieel adres Cruquiusweg 109, 2e etage, 1019 AG Amsterdam - Netherlands een 'gratis-cadeau'-promotie met de naam 'XPLR Pass-cadeau met aankoop – The North Face Hat' (de 'Promotie').

Promotieperiode

De promotie loopt van:

  • 14/05/2024 tot 20/05/2024 gedurende de openingstijden van deelnemende winkels van The North Face voor aankoop in de winkel (de 'Promotieperiode').

  • 14/05/2024 09:30 (CEST) tot 20/05/2024 10:00 (CEST) voor online aankoop (de 'Promotieperiode').

Toelatingseisen

Deelname aan deze Promotie is alleen toegestaan voor officiële inwoners van Nederland die ten minste achttien (18) jaar oud zijn, member zijn van het loyaliteitsprogramma XPLR Pass van The North Face, en minstens voor € 200,00 online kopen op of in een van de deelnemende winkels (zie lijst in Bijlage A) gedurende de Promotieperiode (de 'Deelnemer/s').

Hoe deelnemen aan de gratis-cadeau-promotie

Tijdens de Promotieperiode heeft iedere Deelnemer die in één transactie ten minste € 200,00 besteedt, in een deelnemende TNF Store of online op https://www.thenorthface.nl, recht op één (1) Gratis Cadeau.

Als Deelnemers in aanmerking komen voor een Gratis Cadeau, na voltooiing van hun transactie: (i) in een deelnemende TNF-winkel, krijgt de klant het Gratis Cadeau van de kassamedewerker die de transactie afhandelde; of (ii) online op https://www.thenorthface.nl, wordt het Gratis Cadeau kosteloos verzonden naar de klant met de in de transactie gekochte producten.

Om het Gratis Cadeau te ontvangen:

  • Deelnemers die hun aankoop doen in een deelnemende TNF Store moeten hun 'membership-status' aantonen bij het afrekenen, door hun e-mailadres te geven of door hun digitale membership-card te laten zien.

  • Deelnemers die hun aankoop doen via het online e-commerce-platform van TNF moeten inloggen op hun XPLR Pass-profiel voordat ze hun aankoop doen.

Het aanbod tijdens de Promotie is beperkt tot één (1) Gratis Cadeau per transactie.

Medewerkers, functionarissen, directie en bestuurders van het Promotiebedrijf en zijn moederbedrijf mogen niet deelnemen aan deze gratis-cadeau-promotie.

Als Deelnemers een of meerdere producten retourneren, zodat hun oorspronkelijke aankoop niet langer recht geeft op het Gratis Cadeau, en het Gratis Cadeau niet geretourneerd wordt aan de Promoter, behoudt de Promoter zich het recht voor om de waarde van het Gratis Cadeau af te trekken van het te restitueren bedrag waar de klant recht op heeft.

Gratis Cadeau

Bij online aankopen is het Gratis Cadeau een TNF CLASSIC HAT met een geschatte winkelwaarde van € 32,00 (het 'Gratis Cadeau').

Bij aankopen in de fysieke winkel is het Gratis Cadeau een TNF HORIZON HAT met een geschatte winkelwaarde van € 30,00 (het 'Gratis Cadeau').

Het Gratis Cadeau kan niet ingewisseld of geruild worden voor (contant) geld.

Het Gratis Cadeau is niet overdraagbaar aan een andere persoon en er zal geen (contant) geld of alternatieve regeling aangeboden worden.

Persoonsgegevens:

Verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers, noodzakelijk om deelname aan de Promotie mogelijk te maken, wordt gedaan door het Promotiebedrijf als verwerkingsverantwoordelijke. Verder zullen, op voorwaarde van uitdrukkelijke instemming van de Deelnemer, persoonsgegevens worden verwerkt voor op profilering gebaseerde marketingdoeleinden door de aan het promotiebedrijf gelieerde entiteit VF International Sagl, met officieel adres 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Switzerland, als verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming voor verwerking voor op profilering gebaseerde marketingactiviteiten is optioneel, en weigering heeft geen negatief effect op deelname aan de Promotie.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) nr. 679/2016 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG), en worden bewaard zo lang als nodig is om de hierin beschreven doeleinden van gegevensverwerking te bereiken, tenzij onder de toepasselijke wetgeving kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen Deelnemers ons Privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA (ons bureau gegevensbescherming voor Europa, Midden-Oosten en Afrika) via privacy_europe@vfc.com.

Algemeen:

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, deze Promotie of deze Spelregels te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden, te verlengen of op te schorten in het geval dat (geheel naar eigen inzicht van het Promotiebedrijf) het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid of goede uitvoering van de Gratis-Cadeau-Promotie gecorrumpeerd of beïnvloed wordt door virussen, bugs, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken die buiten zijn redelijke controle vallen.

Het Promotiebedrijf kan bij opschorting of annulering van de Promotie niet aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte kosten of welke geleden schade dan ook – niet voor directe of indirecte schade, niet voor gevolgschade of inconsequentiële schade zoals inkomstenderving – en het Promotiebedrijf is niet verplicht om een alternatieve Promotie of een alternatief Gratis Cadeau aan te bieden.

Het Promotiebedrijf kan een Deelnemer verhinderen aan de Promotie deel te nemen of het Gratis Cadeau te ontvangen, als het Promotiebedrijf geheel naar eigen inzicht vaststelt dat deze Deelnemer de rechtmatige voortgang van de Promotie probeert te ondermijnen door bedrog, hacken, misleiding of ander oneerlijk gedrag of onfaire praktijken (waaronder gebruik van geautomatiseerde quick-entry-programma's), of dat de Deelnemer probeert andere Deelnemers of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen.

Behalve wanneer het Promotiebedrijf nalatig is of in verband met fraude van het Promotiebedrijf en voor zover wettelijk toegestaan, kan het Promotiebedrijf op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen, verliezen, schade of kosten die worden geleden of opgelopen door een winnaar van de Gratis-Cadeau-Promotie als een direct of indirect gevolg van deelname aan de Promotie en/of het accepteren van het Gratis Cadeau.

Acceptatie van deze Spelregels is een voorwaarde voor deelname aan de Promotie en deelname betekent volledige acceptatie van deze Spelregels.

Het genoemde Gratis Cadeau is onder voorbehoud van beschikbaarheid en in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van het Promotiebedrijf behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor welk onderdeel dan ook van deze Promotie en/of het Gratis Cadeau aan te passen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde.

Als het Promotiebedrijf nalaat zijn rechten in een bepaald stadium af te dwingen, betekent dit niet dat het afstand doet van die rechten.

Indien een bepaling van deze Spelregels ongeldig is of in strijd is met de wet is, wordt deze bepaling geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen hierin, en blijft de rest van deze Spelregels van kracht.

Deze regels vallen onder Nederlands recht.

LIJST MET DEELNEMENDE WINKELS – BIJLAGE A

  • TNF Store Amsterdam - Singel 457, 1012 WP Amsterdam

Officieel wedstrijdreglement - “XPLR PASS – Fotowedstrijd Bescherming”

VF Germany Services GMBH Walter-Gropius-Str. 23, 80807 München, Duitsland, (hierna het "Promotiebedrijf") organiseert samen met VF International SAGL, met maatschappelijke zetel in de Via Laveggio 5 - 6855 Stabio, Zwitserland (BTW CHE-111.650.898), een prijsvraag genaamd “XPLR Pass – Fotowedstrijd Bescherming” (de “Wedstrijd”).

Deelname aan de Wedstrijd is gratis en brengt geen aankoopverplichting met zich mee.

Over de wedstrijd:

Het idee achter de Wedstrijd is dat Deelnemers een foto van zichzelf omringd door natuurelementen opsturen (hierna de "Inzending").

De Wedstrijd loopt van 15/04/2024 om 11.00 uur (CEST) tot 15/05/2024 om 17.00 uur (CEST) ("Actieperiode").

Toelatingsvoorwaarden

Deelname aan deze Wedstrijd staat alleen open voor wettelijke inwoners van Nederland die ten minste achttien (18) jaar oud zijn en lid zijn van het „XPLR Pass”-loyaliteitsprogramma (hierna "Deelnemer(s)"). Deelnemers kunnen zich gratis registreren voor het loyaliteitsprogramma op https://www.thenorthface.nl/.

Hoe neem je deel aan de Wedstrijd:

Van 15/04/2024 tot 15/05/2024 kunnen de Deelnemers deelnemen aan de wedstrijd door in te loggen op https://www.thenorthface.nl/ met hun gegevens van het XPLR Pass-loyaliteitsprogramma. Op de pagina over de wedstrijd kunnen ze hun inzending met betrekking tot het "thema van de Wedstrijd" uploaden. Bij technische problemen kunnen Deelnemers aan de Prijstrekking deelnemen door de foto per e-mail naar het volgende e-mailadres te sturen: xplr_pass@vfc.com.

Elke Inzending moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de paragraaf "Vereisten voor inzending" hieronder en in de vorm van een foto zijn. Elke geldige Inzending die door het Promotiebedrijf wordt goedgekeurd, wordt beschouwd als een deelname aan de Wedstrijd ("Deelname"). Alle deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen door één (1) Inzending in te sturen tijdens de Promotieperiode. Alle Deelnemers moeten toegang hebben tot internet om aan de Wedstrijd deel te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan dezelfde Inzending meer dan één keer in te zenden tijdens de Wedstrijd. Dubbele inzendingen van dezelfde deelnemer worden gediskwalificeerd, zoals bepaald door het Promotiebedrijf naar eigen goeddunken.

Restricties:

Deelnemers mogen één (1) Inzending (foto) uploaden tijdens de Promotieperiode.
Geen enkele Deelnemer mag meer dan een (1) prijs winnen.
Deelnemers die niet in Nederland verblijven, kunnen niet aan deze Wedstrijd deelnemen.
Medewerkers van het Promotiebedrijf, medewerkers van alle gecontroleerde, geaffilieerde of controlerende bedrijven van het Promotiebedrijf en andere personen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de Wedstrijd mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd, maar kunnen zich wel inschrijven voor het XPLR Pass-loyaliteitsprogramma.

Vereisten voor de inzending

Een Inzending moet aan de volgende vereisten voldoen om te worden toegelaten tot de Wedstrijd:
• De Inzending moet in een formaat zijn dat compatibel is met de website van het Promotiebedrijf;
• De Inzending moet een foto tonen van de Deelnemer omringd door natuurelementen;
• De inzending mag geen gevaarlijke handeling tonen, promoten of aanmoedigen en de deelnemer mag zichzelf of iemand anders niet in gevaar hebben gebracht voor letsel (feitelijk of potentieel) bij het maken van zijn inzending; en
• De Inzending moet verband houden met het thema van de Wedstrijd.

Moderering:

Elke geüploade Inzending zal worden gemodereerd. Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren of te diskwalificeren, naar eigen goeddunken, waarvan zij bepaalt dat deze niet in overeenstemming zijn met dit wedstrijdreglement of mogelijk schadelijk zijn voor het imago of de reputatie van het Promotiebedrijf, de Wedstrijd of derden. Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren die:
a. lasterlijk, obsceen, beledigend, vulgair, lasterlijk, racistisch, gevaarlijk, discriminerend zijn en/of naar de mening van het Promotiebedrijf niet stroken met de geest van de Wedstrijd;
b. bedoeld zijn om een merk, product, dienst of zakelijke activiteit anders dan die van het Promotiebedrijf te promoten of bekendheid te geven en/of geen verband houden met de Wedstrijd;
c. inhoud bevatten die gekopieerd is uit andere bronnen;
d. inhoud bevatten waarvan het Promotiebedrijf redelijkerwijs van mening is dat deze feitelijk onjuist is;
e. inhoud bevatten waarvan het Promotiebedrijf redelijkerwijs van mening is dat deze gevaarlijke situaties kan bevorderen of aanmoedigen.
f. inhoud bevatten die geen verband houdt met het thema van de Wedstrijd;
g. inhoud bevatten die in strijd is met de Nederlandse wetgeving;
h. virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere computerprogramma's bevatten die zijn ontworpen om schade toe te brengen, schadelijke interferentie te veroorzaken, systeemgegevens heimelijk te onderscheppen of te stelen.

Alleen als de Inzending door de moderators van het Promotiebedrijf geschikt wordt geacht, wordt deze beschouwd als een Inzending voor de Wedstrijd.

Aansprakelijkheid van deelnemers met betrekking tot hun Inzending:

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, accepteren Deelnemers dit Wedstrijdreglement in zijn geheel en verklaren zij dat:
a. zij de eigenaar zijn van alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op de inzending en dat de Inzending niet is gekopieerd of gereproduceerd uit enige bron of van derden;
b. zij het onderwerp zijn dat in de Inzending wordt getoond en de inzending het resultaat is van hun eigen ervaring, bijzonder moment of avontuur dat de Deelnemer buitenshuis heeft beleefd;
c. de Inzending is origineel en is niet eerder gepubliceerd of meegedaan aan andere wedstrijden of prijsvragen;
d. de Inzending bevat geen materiaal dat onwettig is, in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving of van enig rechtsgebied waar de Inzending is gemaakt;
e. er komen geen personen onder de 18 jaar in de inzending voor;
f. dat de Inzending geen reproductie is en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, morele rechten, auteursrechten, rechten ter bescherming van persoonsgegevens van derden, publicatierechten en in het algemeen dat de Inzending de wettelijke bepalingen inzake auteursrechten en alle andere geldende voorschriften of wetten respecteert;
g. zij verlenen hierbij aan het Promotiebedrijf een niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepbare licentie om de Inzending, geheel of gedeeltelijk te gebruiken, aan te passen, te publiceren, te wijzigen, te verspreiden, te reproduceren en weer te geven, op wereldwijde basis, in eeuwigheid, en op te nemen in andere werken, in elke nu bekende of later ontwikkelde vorm, media of technologie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle internetmedia, met inbegrip van de website van het Promotiebedrijf of verwante websites en andere sociale netwerkplatforms (d.w.z. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest enz.), voor welk doel dan ook, inclusief voor promotie-, reclame- of marketingdoeleinden (behalve wanneer dit bij wet verboden is), totdat de Deelnemer ervoor kiest dergelijke rechten in te trekken;
h. zij zijn volledig aansprakelijk voor de geüploade Inzending en zullen derhalve het promotiebedrijf vrijwaren van elke aansprakelijkheid die zij oploopt als gevolg van het feit dat de inzending niet voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit wedstrijdreglement;
i. de Inzending voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in dit wedstrijdreglement en het onderdeel "vereisten voor inzending";
j. het volgende komt niet voor: andere producten van concurrerende merken of zinnen of voorwerpen die niet relevant zijn voor de Wedstrijd;
k. de Inzending bevat geen materiaal dat ongepast, onfatsoenlijk, gevaarlijk, obsceen, hatelijk, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk is, onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade tegen een groep of individu bevordert, inclusief tegen zichzelf, of discriminatie bevordert op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; en
l. zij gaan ermee akkoord deel te nemen aan alle redelijke publiciteit die door het promotiebedrijf wordt vereist indien zij een van de prijzen van de Wedstrijd winnen.

Elke deelnemer aanvaardt dat een schending van de voorwaarden van dit wedstrijdreglement het Promotiebedrijf het recht geeft om de deelnemer en/of zijn/haar inzending onmiddellijk uit de wedstrijd te verwijderen, onverminderd andere rechten en/of rechtsmiddelen van het Promotiebedrijf.

Prijzen

Er zullen twee (2) prijzen worden toegekend als onderdeel van de Wedstrijd, zoals hieronder beschreven in het deel "De methode voor het toekennen van prijzen".
De prijs bestaat uit een TNF Duffeltas (Duffel S) en een TNF Jas (hierna "De Prijs").
De geschatte waarde van elke Prijs is € 540.

Het toekennen van prijzen

Op of rond 31/05/2024 zal een divers en onafhankelijk panel van juryleden, geselecteerd door het Promotiebedrijf, ("Jurypanel") alle geldige en correct ingediende Inzendingen beoordelen in overeenstemming met deze Wedstrijdregels.
De Inzendingen worden beoordeeld op basis van de volgende gelijk gewogen beoordelingscriteria ("Beoordelingscriteria"): relevantie voor het onderwerp, affiniteit met de waarden van The North Face en originaliteit.
De eerste twee (2) inzendingen met de hoogste score op basis van de Beoordelingscriteria worden beschouwd als de winnaars van de Wedstrijd.
De jury zal ook tien (10) runners-up aanwijzen in volgorde van voorkeur op basis van de Beoordelingscriteria. Een runner-up wordt alleen gebruikt als de winnaar zijn/haar prijs niet claimt in overeenstemming met dit wedstrijdreglement of om welke reden dan ook wordt gediskwalificeerd voor de Wedstrijd.
De beslissing van het Jurypanel is definitief en bindend met naleving van alle zaken die met de Wedstrijd verband houden.
Als er niet genoeg Deelnemers zijn om alle prijzen toe te kennen, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om de betreffende prijzen niet toe te kennen.

Mededeling voor de winnaars

Winnaars worden binnen vijf (5) werkdagen na de keuze van de winnaars per e-mail op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat zij tijdens de registratie hebben opgegeven.
Winnaars hebben vijf (5) dagen de tijd vanaf het moment dat ze op de hoogte zijn gesteld om te reageren op de kennisgeving en de prijs te accepteren en alle gevraagde informatie aan het Promotiebedrijf te verstrekken.
Indien binnen vijf (5) werkdagen na de eerste poging tot kennisgeving geen contact kan worden opgenomen met een potentiële winnaar, deze de gevraagde informatie niet verstrekt, een Prijs of kennisgeving van de Winst als onbestelbaar wordt geretourneerd, de potentiële winnaar zijn Prijs afwijst, of in geval van niet-naleving van deze Wedstrijdregels en vereisten, zal deze prijs komen te vervallen en kan deze worden toegekend aan een tweede-prijswinnaar.
Op dezelfde wijze als hierboven beschreven zal contact worden opgenomen met de eerste tweede-prijswinnaar met de hoogste score en indien nodig zal het proces worden herhaald totdat een tweede-prijswinnaar is geselecteerd.In het geval dat na het volgen van het hierboven beschreven toekenningsproces een Prijs niet kan worden toegekend aan een winnaar of tweede-prijswinnaar, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor deze prijs niet toe te kennen.
Wanneer een Prijs komt te vervallen, zal geen vergoeding worden gegeven.
Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om van de winnaar een geldig identiteitsbewijs te eisen dat diens leeftijd en identiteit aantoont alvorens de winnaar de Prijs in ontvangst kan nemen. Elk identiteitsbewijs dat wordt overgelegd moet op naam staan van de persoon die aan de Wedstrijd heeft deelgenomen.
Het Promotiebedrijf is niet aansprakelijk voor een winnaar met wie geen contact kan worden opgenomen en/of aan wie de prijs niet kan worden uitgereikt als gevolg van:
(i) onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie;
of (ii) de mailbox van de winnaar vol, op de zwarte lijst of niet langer actief is;
of (iii) de kennisgevingsmail als spam wordt beschouwd en daardoor het e-mailaccount van de winnaar niet bereikt of in de map met ongewenste e-mail van het e-mailaccount van de winnaar terechtkomt.

Persoonlijke gegevens:

De verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers, voor zover noodzakelijk voor deelname aan de Wedstrijd, wordt uitgevoerd door het Promotiebedrijf, in zijn hoedanigheid van Gegevensbeheerder. Bovendien kunnen persoonsgegevens, na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokken deelnemer, ook voor profielgerichte marketingdoeleinden worden verwerkt door VF International Sagl, een gelieerde onderneming van het Promotiebedrijf, met maatschappelijke zetel in 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Zwitserland, in zijn hoedanigheid van Gegevensbeheerder.
Instemming met de verwerking voor profielgebaseerde marketingactiviteiten is optioneel en een weigering heeft geen negatieve gevolgen voor deelname aan de Wedstrijd.
Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de EU General Data Protection Regulation N. 679/2016 (GDPR) en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierin beschreven gegevensverwerkingsdoeleinden te vervullen, behalve wanneer de wet langere of kortere bewaartermijnen voorschrijft.
Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen Deelnemers ons Privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA op privacy_europe@vfc.com

Algemeen:

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Wedstrijd of deze Wedstrijdregels te annuleren, beëindigen, wijzigen, verlengen of op te schorten indien (naar eigen goeddunken) virussen, bugs, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken buiten zijn redelijke controle het beheer, de veiligheid, eerlijkheid of correcte uitvoering van de Wedstrijd verstoren of beïnvloeden. In een dergelijk geval kan het Promotiebedrijf de winnaar(s) selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die ontvangen zijn voorafgaand aan en/of na (indien van toepassing) de actie die door het Promotiebedrijf is ondernomen.
Voor zover wettelijk toegestaan kan het Promotiebedrijf na opschorting of annulering niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten of geleden schade, hetzij direct, indirect, gevolgschade of inconsequent, en het Promotiebedrijf is niet verplicht om een alternatieve wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.
Het bewijs van indiening geldt niet als bewijs van ontvangst door het Promotiebedrijf en het Promotiebedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet of te laat ontvangen van inzendingen als gevolg van storingen in het netwerk of de internetverbinding of voor eventuele bijbehorende kosten voor Deelnemers.
Elke poging van een Deelnemer om meer dan het vermelde aantal vermeldingen te verkrijgen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailaccounts, identiteiten en registraties, of enige andere methoden, maakt de inzendingen van die Deelnemer ongeldig en die Deelnemer kan worden gediskwalificeerd. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om inschrijvingen in te dienen is verboden en leidt tot diskwalificatie. In het geval van een geschil over een registratie, wordt de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat voor de registratie is gebruikt, als de Deelnemer beschouwd. Elke Winnaar kan worden gevraagd om aan te tonen dat hij/zij de bevoegde accounthouder is.
Het Promotiebedrijf kan een Deelnemer verbieden om aan de Wedstrijd deel te nemen of een prijs te winnen als het bedrijf, naar eigen goeddunken, bepaalt dat deze Deelnemer de legitieme werking van de Wedstrijd probeert te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, te bedriegen of andere oneerlijke spelpraktijken te gebruiken (waaronder het gebruik van geautomatiseerde programma's voor snelle deelname) of met de intentie om andere deelnemers of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf te irriteren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen.
Het Promotiebedrijf is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een Inzending niet wordt ontvangen of verloren gaat of beschadigd raakt, of voor vernietiging of wijziging van, of ongeautoriseerde toegang tot, wedstrijdregistraties en inzendingen.
Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment de geldigheid van Inzendingen en Deelnemers te verifiëren (inclusief de identiteit, leeftijd en woonplaats van een Deelnemer) en om een Deelnemer te diskwalificeren die een Inzending verstuurt die niet in overeenstemming is met deze Wedstrijdregels.
Behoudens in het geval dat het Promotiebedrijf nalatig is geweest en voor zover wettelijk toegestaan, is het Promotiebedrijf op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel, verliezen, schade of onkosten die door een winnaar van de Wedstrijd worden geleden of opgelopen als direct of indirect gevolg van deelname aan deze Wedstrijd en/of het accepteren van een Prijs.
De volledige kosten van deelname aan de Wedstrijd zijn volledig voor rekening van de Deelnemer, met uitzondering van eventuele kosten waarvoor het Promotiebedrijf aansprakelijk is in verband met de prijzen. In geen geval kan de Deelnemer de kosten van zijn of haar deelname verhalen op het Promotiebedrijf.
Winnaars zijn als enige verantwoordelijk voor eventuele federale, staats- of lokale belastingen met betrekking tot hun prijs.
De beslissing van het Promotiebedrijf is definitief. Er wordt geen correspondentie gevoerd, behalve met de winnaars om hen op de hoogte te stellen dat ze gewonnen hebben en om hen de Prijzen te overhandigen.
De vermelde prijzen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en in het geval van onvoorziene omstandigheden, of omstandigheden buiten de redelijke controle van het Promotiebedrijf, behoudt het bedrijf zich het recht voor om een deel van deze Wedstrijd en/of Prijs aan te passen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of grotere waarde.
De prijzen zijn niet overdraagbaar en er worden geen contanten of andere alternatieve regelingen aangeboden.
Het niet afdwingen van rechten door het Promotiebedrijf op enig moment betekent niet dat afstand wordt gedaan van deze rechten.
De Nederlandse Gedragscode voor Promotionele Kansspelen van 2014 is van toepassing op deze wedstrijd voor Nederlandse deelnemers. Het Promotiebedrijf handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
Indien een voorwaarde in dit Wedstrijdreglement nietig of in strijd met de wet blijkt te zijn, wordt deze voorwaarde geacht scheidbaar te zijn van de overige voorwaarden en bepalingen in dit reglement, en blijft de rest van dit Wedstrijdreglement van kracht.
Deze Wedstrijdbepalingen worden beheerst door Nederlands recht.

GRATIS-CADEAU-PROMOTIE OFFICIËLE SPELREGELS - 'XPLR Pass Gift With Purchase'

VF International SAGL met hoofdkantoor op officieel adres Via Laveggio 5- 6855 Stabio, Switzerland VAT CHE-111.650.898 (hierna genoemd het 'Promotiebedrijf'), organiseert in samenwerking met VF (J) Nederland Services BV, met hoofdkantoor op officieel adres Cruquiusweg 109, 2e etage, 1019 AG Amsterdam - Netherlands een 'gratis-cadeau'-promotie met de naam 'XPLR Pass Gift With Purchase' (de 'Promotie').

Promotieperiode

De promotie loopt van:

  • 05/03/2024 t/m 11/03/2024 gedurende de openingstijden van deelnemende winkels van The North Face voor aankoop in de winkel (de 'Promotieperiode').

  • 05/03/2024 10:00 (CET) tot 11/03/2024 23:59 (CET) voor online aankoop (de 'Promotieperiode').

Toelatingseisen

Deelname aan deze Promotie is alleen toegestaan voor officiële inwoners van Nederland die ten minste achttien (18) jaar oud zijn, member zijn van het loyaltyprogramma XPLR Pass van The North Face, en ten minste twee (2) The North Face promotieproducten (zoals onderstaand aangegeven) kopen, online op of in een van de deelnemende winkels (zie lijst in Bijlage A) gedurende de Promotieperiode (de 'Deelnemer/s').

Hoe deelnemen aan de gratis-cadeau-promotie

Tijdens de Promotieperiode heeft iedere Deelnemer die in één transactie ten minste twee (2) Promotieproducten koopt, in een deelnemende TNF Store of online op https://www.thenorthface.nl, recht op één (1) Gratis Cadeau.

Als Deelnemers in aanmerking komen voor een Gratis Cadeau, na voltooiing van hun transactie: (i) in een deelnemende TNF-winkel, krijgt de klant het Gratis Cadeau van de kassamedewerker die de transactie afhandelde; of (ii) online op https://www.thenorthface.nl, wordt het Gratis Cadeau kosteloos verzonden naar de klant met de in de transactie gekochte producten.

Om het Gratis Cadeau te ontvangen:

  • Deelnemers die hun aankoop doen in een deelnemende TNF Store moeten hun ' membership-status' aantonen bij het afrekenen, door hun e-mailadres te geven of door hun digitale membership-card te laten zien.

  • Deelnemers die hun aankoop doen via het online e-commerce-platform van TNF moeten inloggen op hun XPLR Pass-profiel voordat ze hun aankoop doen.

Het aanbod tijdens de Promotie is beperkt tot één (1) Gratis Cadeau per Deelnemer.

Medewerkers, functionarissen, directie en bestuurders van het Promotiebedrijf en zijn moederbedrijf mogen niet deelnemen aan deze gratis-cadeau-promotie.

De 'Lijst met Promotieproducten' is te vinden op de website, op https://www.thenorthface.nl/help-section/xplr-pass/loyalty-activations-terms-and-conditions.html (de 'Promotieproducten').

PROMOTIEPRODUCTEN

Deze artikelen zijn beschikbaar vanaf 06.03.2024:

Als Deelnemers een of meerdere producten retourneren, zodat hun oorspronkelijke aankoop niet langer recht geeft op het Gratis Cadeau, en het Gratis Cadeau niet geretourneerd wordt aan de Promoter, behoudt de Promoter zich het recht voor om de waarde van het Gratis Cadeau af te trekken van het te restitueren bedrag waar de klant recht op heeft.

Gratis Cadeau

Bij online aankopen is het Gratis Cadeau een TNF DIPSEA COVER IT ter waarde van € 30,00 (het 'Gratis Cadeau').

Bij aankopen in de fysieke winkel is het Gratis Cadeau een TNF REV HIGHLINE HEADBAND ter waarde van € 30,00 (het 'Gratis Cadeau').

Het Gratis Cadeau kan niet ingewisseld of geruild worden voor (contant) geld.

Het Gratis Cadeau is niet overdraagbaar aan een andere persoon en er zal geen (contant) geld of alternatieve regeling aangeboden worden.

Persoonsgegevens:

Verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, noodzakelijk om deelname aan de Promotie mogelijk te maken, wordt gedaan door het Promotiebedrijf als verwerkingsverantwoordelijke. Verder zullen, op voorwaarde van uitdrukkelijke instemming van de Deelnemer, persoonsgegevens worden verwerkt voor op profilering gebaseerde marketingdoeleinden door de aan het promotiebedrijf gelieerde entiteit VF International Sagl, met officieel adres 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Switzerland, als verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming voor verwerking voor op profilering gebaseerde marketingactiviteiten is optioneel, en weigering heeft geen negatief effect op deelname aan de Promotie.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) nr. 679/2016 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG), en worden bewaard zo lang als nodig is om de hierin beschreven doeleinden van gegevensverwerking te bereiken, tenzij onder de toepasselijke wetgeving kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen Deelnemers ons Privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA (ons bureau gegevensbescherming voor Europa, Midden-Oosten en Afrika) via privacy_europe@vfc.com.

Algemeen:

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, deze Promotie of deze Spelregels te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden, te verlengen of op te schorten in het geval dat (geheel naar eigen inzicht van het Promotiebedrijf) het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid of goede uitvoering van de Gratis-Cadeau-Promotie gecorrumpeerd of beïnvloed wordt door virussen, bugs, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken die buiten zijn redelijke controle vallen.

Het Promotiebedrijf kan bij opschorting of annulering van de Promotie niet aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte kosten of welke geleden schade dan ook – niet voor directe of indirecte schade, niet voor gevolgschade of inkomstenderving – en het Promotiebedrijf is niet verplicht om een alternatieve Promotie of een alternatief Gratis Cadeau aan te bieden.

Het Promotiebedrijf kan een Deelnemer verhinderen aan de Promotie deel te nemen of het Gratis Cadeau te ontvangen, als het Promotiebedrijf geheel naar eigen inzicht vaststelt dat deze Deelnemer de rechtmatige voortgang van de Promotie probeert te ondermijnen door bedrog, hacken, misleiding of ander oneerlijk gedrag of onfaire praktijken (waaronder gebruik van geautomatiseerde quick-entry-programma's), of dat de Deelnemer probeert andere Deelnemers of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen.

Behalve wanneer het Promotiebedrijf nalatig is of in verband met fraude van het Promotiebedrijf en voor zover wettelijk toegestaan, kan het Promotiebedrijf op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen, verliezen, schade of kosten die worden geleden of opgelopen door een winnaar van de Gratis-Cadeau-Promotie als een direct of indirect gevolg van deelname aan de Promotie en/of het accepteren van het Gratis Cadeau.

Acceptatie van deze Spelregels is een voorwaarde voor deelname aan de Promotie en deelname betekent volledige acceptatie van deze Spelregels.

De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van het Promotiebedrijf behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor welk onderdeel dan ook van deze Promotie en/of het Gratis Cadeau aan te passen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde.

Als het Promotiebedrijf nalaat zijn rechten in een bepaald stadium af te dwingen, betekent dit niet dat het afstand doet van die rechten.

Indien een bepaling van deze Spelregels ongeldig is of in strijd is met de wet is, wordt deze bepaling geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen hierin, en blijft de rest van deze Spelregels van kracht.

Deze regels vallen onder Nederlands recht.

LIJST MET DEELNEMENDE WINKELS – BIJLAGE A

TNF Store Amsterdam - Singel 457, 1012 WP Amsterdam

GRATIS-CADEAU-PROMOTIE OFFICIËLE SPELREGELS - Strava - Win annual subscription with XPLR Pass

VF International SAGL met hoofdkantoor op officieel adres Via Laveggio 5- 6855 Stabio, Switzerland VAT CHE-111.650.898 (hierna genoemd het 'Promotiebedrijf'), organiseert in samenwerking met VF (J) Nederland Services BV, met hoofdkantoor op officieel adres Cruquiusweg 109, 2e etage, 1019AG Amsterdam - Netherlands een 'gratis-cadeau'-promotie met de naam 'Strava - Win annual subscription with XPLR Pass' (de 'Promotie').

Promotieperiode

De Promotie loopt van 21/02/2024 10.00 (CET) tot 26/02/2024 17.30 (CET) (de 'Promotieperiode').

Toelatingseisen

Deelname aan deze Promotie is alleen toegestaan voor officiële inwoners van Nederland die ten minste achttien (18) jaar oud zijn, member zijn van XPLR Pass, het loyaltyprogramma van The North Face, en de promotieproducten online kopen (zoals onderstaand aangegeven) op https://www.thenorthface.com gedurende de Promotieperiode (de 'Deelnemer/s').

Deelnemers kunnen zich gratis registreren voor het loyaltyprogramma op https://www.thenorthface.nl/

Promotieproducten

Tijdens de Promotieperiode heeft iedere Deelnemer die ten minste één product van de 'TRAIL RUNNING COLLECTIE' (de 'Promotieproducten') online koopt op https://www.thenorthface.nl/shop/nl/tnf-nl/heren-activiteiten-trailrunning voor de herencollectie, https://www.thenorthface.nl/shop/nl/tnf-nl/dames-activiteiten-trailrunning voor de damescollectie, recht op één (1) Gratis Cadeau.

Als de Deelnemers in aanmerking komen voor een Gratis Cadeau, na voltooiing van hun online transactie op https://www.thenorthface.nl/, wordt het Gratis Cadeau kosteloos verzonden naar het e-mailadres van het XPRL-profiel van de klant.

Het aanbod in de Promotie is beperkt tot één (1) Gratis Cadeau per Deelnemer.

Als Deelnemers hun recht om een aankoop te annuleren uitoefenen, of verzoeken om terugbetaling van hun aankoop, dan moet de Deelnemer het ontvangen Gratis Cadeau zo snel mogelijk retourneren, in ieder geval binnen 28 dagen na de indiening van hun annulering of terugbetalingsverzoek.

Gratis Cadeau

Het Gratis Cadeau bestaat uit een digitale voucher voor een 'STRAVA JAARABONNEMENT' ter waarde van € 44,83 (het 'Gratis Cadeau').

Het Gratis Cadeau kan niet ingewisseld of geruild worden voor (contant) geld.

Het Gratis Cadeau is niet overdraagbaar aan een ander persoon en er zal geen (contant) geld of alternatieve regeling aangeboden worden.

Persoonsgegevens:

Verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, noodzakelijk om deelname aan de Promotie mogelijk te maken, wordt gedaan door het Promotiebedrijf als verwerkingsverantwoordelijke. Verder zullen, op voorwaarde van uitdrukkelijke instemming van de Deelnemer, persoonsgegevens worden verwerkt voor op profilering gebaseerde marketingdoeleinden door de aan het Promotiebedrijf gelieerde entiteit VF International Sagl, met officieel adres 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Switzerland, als verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming voor verwerking voor op profilering gebaseerde marketingactiviteiten is optioneel, en weigering heeft geen negatief effect op deelname aan de Promotie.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) nr. 679/2016 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG), en worden bewaard zo lang als nodig is om de hierin beschreven doeleinden van gegevensverwerking te bereiken, tenzij onder de toepasselijke wetgeving kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen Deelnemers ons Privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA (ons bureau gegevensbescherming voor Europa, Midden-Oosten en Afrika) via privacy_europe@vfc.com.

Algemeen:

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, deze Promotie of deze Spelregels te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden, te verlengen of op te schorten in het geval dat (geheel naar eigen inzicht van het Promotiebedrijf) het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid of goede uitvoering van deze Gratis-Cadeau-Promotie gecorrumpeerd of beïnvloed wordt door virussen, bugs, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken die buiten zijn redelijke controle vallen.

Het Promotiebedrijf kan bij opschorting of annulering van de Promotie niet aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte kosten of welke geleden schade dan ook – niet voor directe of indirecte schade, niet voor gevolgschade, inkomstenderving of inconsequentiële schade – en het Promotiebedrijf is niet verplicht om een alternatieve Promotie of een alternatief Gratis Cadeau aan te bieden.

Het Promotiebedrijf kan een Deelnemer verhinderen aan de Promotie deel te nemen of het Gratis Cadeau te ontvangen, als het Promotiebedrijf geheel naar eigen inzicht vaststelt dat deze Deelnemer de rechtmatige voortgang van de Promotie probeert te ondermijnen door bedrog, hacken, misleiding of ander oneerlijk gedrag of onfaire praktijken (waaronder gebruik van geautomatiseerde quick-entry-programma's), of dat de Deelnemer probeert andere Deelnemers of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen.

Het Promotiebedrijf is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een inzending niet wordt ontvangen, of kwijtraakt of beschadigd raakt, en evenmin voor vernietiging of wijziging of ongeautoriseerde toegang tot registraties en inzendingen.

Behalve wanneer het Promotiebedrijf nalatig is of in verband met fraude van het Promotiebedrijf en voor zover wettelijk toegestaan, kan het Promotiebedrijf op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen, verliezen, schade of kosten die worden geleden of opgelopen door een winnaar van de Gratis-Cadeau-Promotie als een direct of indirect gevolg van deelname aan de Promotie en/of het accepteren van het Gratis Cadeau.

Acceptatie van deze Spelregels is een voorwaarde voor deelname aan de Promotie en deelname betekent volledige acceptatie van deze Spelregels.

Het Gratis Cadeau is onder voorbehoud van beschikbaarheid en in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van het Promotiebedrijf behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor welk onderdeel dan ook van deze Promotie en/of het Gratis Cadeau aan te passen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde.

Als het Promotiebedrijf nalaat zijn rechten in een bepaald stadium af te dwingen, betekent dit niet dat het afstand doet van die rechten.

Indien een bepaling van deze Spelregels ongeldig is of in strijd is met de wet is, wordt deze bepaling geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen hierin, en blijft de rest van deze Spelregels van kracht.

Deze regels vallen onder Nederlands recht.

LIJST MET DE DEELNEMENDE WINKELS – BIJLAGE A

TNF Amsterdam - Wolvenstraat The Netherlands - Wolvenstraat 8, 1016 EP Amsterdam, Netherlands

STYLE CODEPRODUCT NAME
A0TEM LIGHT DREW PEAK PULLOVER HOODIE-EUA7ZJA
AHJYM DREW PEAK PULLOVER HOODIE - EU
CEP7M OPEN GATE FZHOOD LIGHT-EU
CEV4M PREMIUM POLO PIQUET-EU
CF9CBOREALIS CLASSIC
CG71M POLO PIQUET - EU
2S57M SEASONAL DREW PEAK PULLOVER LIGHT -EU
2WAZM TANKEN POLO - EU
2ZWUM RAGLAN REDBOX HOODIE - EU
3RZ4W LIGHT DREW PEAK HOODIE-EU
3S4GW DREW PEAK CREW - EU
4C9HW SHERU JACKET - EU
4SVRM DREW PEAK CREW
4SZ9M RAGLAN REDBOX CREW - NEW - EU
4T1EM DREW PEAK CREW LIGHT
52SEBOREALIS
55B6M ANTICLINE CARGO SHORT - EU
55ECW DREW PEAK PULLOVER HOODIE - EU
55GFM BERKELEY CALIFORNIA HOODIE
55GPW OPEN GATE FULL ZIP HOODIE
5ICXM FINE HOODIE - EU
5ICYW TREND CROP HOODIE - EU
5IG3M SEASONAL MOUNTAIN JACKET - EU
7QZKW PLUS DREW PEAK HOODIE
7QZWW LIGHT DREW PEAK CREW
7SXNM RUN TIGHT
7X1IM SIMPLE DOME CREW
7X1JM SIMPLE DOME HOODIE
7X2TW SIMPLE DOME HOODIE
7Z9OM REAXION FLEECE F/Z HOODIE - EU
7ZA8M REAXION FLEECE P/O HOODIE - EU
7ZJ9M ESSENTIAL HOODIE
7ZJAM ESSENTIAL CREW
7ZJDW ESSENTIAL HOODIE
7ZJEW ESSENTIAL CREW
81X1M CLASS V RIPSTOP BOARDSHORT
84GKM HEAVYWEIGHT HOODIE
84KZW MOVMYNT 7/8 TIGHT
84LHW SUNRISER 1/4 ZIP
853VW ESSENTIAL FZ HOODIE
853WW MHYSA HOODIE
853XW MHYSA S/S TOP
854HW ESSENTIAL QZ CREW
859ZW KIKASH S/S TEE
85A1W KIKASH L/S TEE
85YSW SUMMER LT SUN HOODIE
85YTW SUMMER LT SHORT 2.5IN
85YWM SUMMER LT SHORT 4IN
85YXM SUMMER LT SUN HOODIE
86S9W CLASS V PATHFINDER PULLOVER
86XNW FOUNDATION GRAPHIC TEE - EU
8702M TNF EASY WIND FZ JACKET
8703M TNF EASY WIND COACHES JACKET
870KM M66 STRETCH TWILL SHORT
8710W TNF EASY WIND FZ JACKET
8711W TNF EASY WIND PULLOVER
8712W TNF EASY WIND SHORT
8720W HIGHER RUN WIND JACKET
8727M HIGHER RUN WIND JACKET
872YW FIRST TRAIL S/S SHIRT
8768M TNF EASY WIND SHORT
8796M ZUMU JACKET
879AM BOXY S/S SHIRT
87A1W ZUMU JACKET
87A4W BOXY S/S SHIRT
87A6W POLY KNIT FLARED LEGGINGS
87AHW HIGH LOW SHIRT
87BJW PLUS MA LAB WIND FULL ZIP
87CHM MA LAB SEAMLESS TOP
87CKM MA LAB DUAL SHORTS
87D3U STREET EXPLORER HOODIE
87D4U STREET EXPLORER CREW
87D7U THE 489 HOODIE
87D8U THE 489 CREW
87DBM ZUMU HOODIE
87DCM ZUMU CREW
87DGW ZUMU HOODIE
87DHW ZUMU CREW
87DJW ZUMU S/S TEE
87DNM ICONS FULL ZIP HOODIE
87DRM ICONS CARGO SHORTS
87DVM NATURE HOODIE
87DYW NATURE HOODIE
87E3W SIMPLE DOME FZ HOODIE - LIGHT LOOP BACK
87E5M TNF EST 1966 HOODIE
87E7M TNF EST 1966 S/S TEE
87EAM SS24 COORDINATES HOODIE
87EBM SS24 COORDINATES CREW
87ECM SS24 COORDINATES SHORT
87EFW SS24 COORDINATES CREW
87EJM MOUNTAIN PLAY HOODIE
87EKM MOUNTAIN PLAY CREW
87ENM MOUNTAIN PLAY S/S TEE
87EPW MOUNTAIN PLAY HOODIE
87ESW MOUNTAIN PLAY S/S TEE
87ETM GRAPHIC HOODIE 3
87EUM GRAPHIC CREW 3
87EXW GRAPHIC HOODIE 3
87EYW GRAPHIC CREW 3
87F0W GRAPHIC S/S TEE 3
87F3U NSE GRAPHIC HOODIE
87F4U NSE GRAPHIC CREW
87F7M FINE ALPINE HOODIE
87FBM ESSENTIAL FZ HOODIE
87FCM ESSENTIAL QZ CREW
87FGM OUTDOOR GRAPHIC HOODIE
87FHM OUTDOOR GRAPHIC L/S
87FKW OUTDOOR GRAPHIC HOODIE
87FMW MA WIND TRACK TOP
87FXW MA FULL ZIP FLEECE
87FYW PLUS MA FULL ZIP FLEECE
87J2M MA WIND TRACK HOODIE
87J3M MA PULL ON FLEECE HOODIE
87J5M MA FULL ZIP FLEECE
87JJM MA S/S TEE
87JWW REAXION FLEECE CREW
87K1W TRAIL RUN TIGHT
87N0W REAXION FLEECE CREW REPEAT GRAPHIC
87N7M S/S RAGLAN EASY TEE
87N8M L/S EASY TEE
87NTM S/S MOUNTAIN LINE TEE
87NXM S/S WOODCUT DOME TEE
87QKM FIRST TRAIL S/S SHIRT
87U5M BERKELEY CALIFORNIA S/S TEE- IN SCRAP MAT
880PW OUTDOOR GRAPHIC HOODIE
880TM OUTDOOR GRAPHIC HOODIE
880UM OUTDOOR GRAPHIC HOODIE
881DW ESSENTIAL CREW PRINT
881GM ESSENTIAL HOODIE PRINT
882YM FOUNDATION TRACKS GRAPHIC TEE
884BM LIGHT CREW
884EW LIGHT CREW
88F7M MA LAB FZ HOODIE
88SCM SUNRISER 2IN1 SHORT 4IN
88SDM SUMMER LT SHORT 6IN
88SFW SUMMER LT SHORT 4IN
88SGM SUNRISER 2IN1 SHORT 6IN
8C77W CIRCLE LOGO SS TEE RELAXED
8C78M REVERSE LOGO SS TEE
2S7FW TANKEN TANK - EU
2UADM REAXION AMP L/S CREW - EU
4CDVM REAXION EASY TEE - EU
4CDWM REAXION RED BOX TEE - EU
7SXRW 2 IN 1 SHORTS
7ZGIW INTERLOCK COTTON LEGGING
82GNW NEW SEAMLESS SHORT
84LCW MOVMYNT BRA
859WM KIKASH PANT
859XW KIKASH HOODIE
86QJM CLASS V PATHFINDER BELTED SHORT
86QMM CLASS V PATHFINDER PULL ON SHORT
87G6W MA WOVEN SHORT
87J4M MA FLEECE SHORT
87J6M MA WIND TRACK PANT
87JFM MA FLEECE JOGGER
87JMM MA WOVEN SHORT
87JUW FLEX SHORT TIGHT
886KW FLEX HIGH RISE 7/8 TIGHT LINES GRAPHIC TNF
886QW FLEX BRA PRINT
88F8M MA 1/4 ZIP LS TEE
88SEW SUNRISER SHORT 4IN
STYLE CODEPRODUCT NAME
A0TEM LIGHT DREW PEAK PULLOVER HOODIE-EUA7ZJA
AHJYM DREW PEAK PULLOVER HOODIE - EU
CEP7M OPEN GATE FZHOOD LIGHT-EU
CEV4M PREMIUM POLO PIQUET-EU
CF9CBOREALIS CLASSIC
CG71M POLO PIQUET - EU
2S57M SEASONAL DREW PEAK PULLOVER LIGHT -EU
2WAZM TANKEN POLO - EU
2ZWUM RAGLAN REDBOX HOODIE - EU
3RZ4W LIGHT DREW PEAK HOODIE-EU
3S4GW DREW PEAK CREW - EU
4C9HW SHERU JACKET - EU
4SVRM DREW PEAK CREW
4SZ9M RAGLAN REDBOX CREW - NEW - EU
4T1EM DREW PEAK CREW LIGHT
52SEBOREALIS
55B6M ANTICLINE CARGO SHORT - EU
55ECW DREW PEAK PULLOVER HOODIE - EU
55GFM BERKELEY CALIFORNIA HOODIE
55GPW OPEN GATE FULL ZIP HOODIE
5ICXM FINE HOODIE - EU
5ICYW TREND CROP HOODIE - EU
5IG3M SEASONAL MOUNTAIN JACKET - EU
7QZKW PLUS DREW PEAK HOODIE
7QZWW LIGHT DREW PEAK CREW
7SXNM RUN TIGHT
7X1IM SIMPLE DOME CREW
7X1JM SIMPLE DOME HOODIE
7X2TW SIMPLE DOME HOODIE
7ZJ9M ESSENTIAL HOODIE
7ZJAM ESSENTIAL CREW
7ZJDW ESSENTIAL HOODIE
7ZJEW ESSENTIAL CREW
81X1M CLASS V RIPSTOP BOARDSHORT
84GKM HEAVYWEIGHT HOODIE
84KZW MOVMYNT 7/8 TIGHT
84LHW SUNRISER 1/4 ZIP
853VW ESSENTIAL FZ HOODIE
853WW MHYSA HOODIE
853XW MHYSA S/S TOP
854HW ESSENTIAL QZ CREW
859ZW KIKASH S/S TEE
85A1W KIKASH L/S TEE
85YSW SUMMER LT SUN HOODIE
85YTW SUMMER LT SHORT 2.5IN
85YWM SUMMER LT SHORT 4IN
85YXM SUMMER LT SUN HOODIE
86S9W CLASS V PATHFINDER PULLOVER
86XNW FOUNDATION GRAPHIC TEE - EU
8702M TNF EASY WIND FZ JACKET
8703M TNF EASY WIND COACHES JACKET
870KM M66 STRETCH TWILL SHORT
8710W TNF EASY WIND FZ JACKET
8711W TNF EASY WIND PULLOVER
8712W TNF EASY WIND SHORT
8720W HIGHER RUN WIND JACKET
8727M HIGHER RUN WIND JACKET
872YW FIRST TRAIL S/S SHIRT
8768M TNF EASY WIND SHORT
8796M ZUMU JACKET
879AM BOXY S/S SHIRT
87A1W ZUMU JACKET
87A4W BOXY S/S SHIRT
87A6W POLY KNIT FLARED LEGGINGS
87AHW HIGH LOW SHIRT
87BJW PLUS MA LAB WIND FULL ZIP
87CHM MA LAB SEAMLESS TOP
87CKM MA LAB DUAL SHORTS
87D3U STREET EXPLORER HOODIE
87D4U STREET EXPLORER CREW
87D7U THE 489 HOODIE
87D8U THE 489 CREW
87DBM ZUMU HOODIE
87DCM ZUMU CREW
87DGW ZUMU HOODIE
87DHW ZUMU CREW
87DJW ZUMU S/S TEE
87DNM ICONS FULL ZIP HOODIE
87DRM ICONS CARGO SHORTS
87DVM NATURE HOODIE
87DYW NATURE HOODIE
87E3W SIMPLE DOME FZ HOODIE - LIGHT LOOP BACK
87E5M TNF EST 1966 HOODIE
87E7M TNF EST 1966 S/S TEE
87EAM SS24 COORDINATES HOODIE
87EBM SS24 COORDINATES CREW
87ECM SS24 COORDINATES SHORT
87EFW SS24 COORDINATES CREW
87EJM MOUNTAIN PLAY HOODIE
87EKM MOUNTAIN PLAY CREW
87ENM MOUNTAIN PLAY S/S TEE
87EPW MOUNTAIN PLAY HOODIE
87ESW MOUNTAIN PLAY S/S TEE
87ETM GRAPHIC HOODIE 3
87EUM GRAPHIC CREW 3
87EXW GRAPHIC HOODIE 3
87EYW GRAPHIC CREW 3
87F0W GRAPHIC S/S TEE 3
87F3U NSE GRAPHIC HOODIE
87F4U NSE GRAPHIC CREW
87F7M FINE ALPINE HOODIE
87FBM ESSENTIAL FZ HOODIE
87FCM ESSENTIAL QZ CREW
87FGM OUTDOOR GRAPHIC HOODIE
87FHM OUTDOOR GRAPHIC L/S
87FKW OUTDOOR GRAPHIC HOODIE
87FMW MA WIND TRACK TOP
87FXW MA FULL ZIP FLEECE
87FYW PLUS MA FULL ZIP FLEECE
87J2M MA WIND TRACK HOODIE
87J5M MA FULL ZIP FLEECE
87JJM MA S/S TEE
87JWW REAXION FLEECE CREW
87K1W TRAIL RUN TIGHT
87N0W REAXION FLEECE CREW REPEAT GRAPHIC
87N7M S/S RAGLAN EASY TEE
87N8M L/S EASY TEE
87NTM S/S MOUNTAIN LINE TEE
87NXM S/S WOODCUT DOME TEE
87QKM FIRST TRAIL S/S SHIRT
87U5M BERKELEY CALIFORNIA S/S TEE- IN SCRAP MAT
880PW OUTDOOR GRAPHIC HOODIE
880TM OUTDOOR GRAPHIC HOODIE
880UM OUTDOOR GRAPHIC HOODIE
881DW ESSENTIAL CREW PRINT
881GM ESSENTIAL HOODIE PRINT
882YM FOUNDATION TRACKS GRAPHIC TEE
884BM LIGHT CREW
884EW LIGHT CREW
88F7M MA LAB FZ HOODIE
88SCM SUNRISER 2IN1 SHORT 4IN
88SDM SUMMER LT SHORT 6IN
88SFW SUMMER LT SHORT 4IN
88SGM SUNRISER 2IN1 SHORT 6IN
8C77W CIRCLE LOGO SS TEE RELAXED
8C78M REVERSE LOGO SS TEE
2S7FW TANKEN TANK - EU
2UADM REAXION AMP L/S CREW - EU
4CDVM REAXION EASY TEE - EU
4CDWM REAXION RED BOX TEE - EU
7SXRW 2 IN 1 SHORTS
7ZGIW INTERLOCK COTTON LEGGING
82GNW NEW SEAMLESS SHORT
84LCW MOVMYNT BRA
859WM KIKASH PANT
859XW KIKASH HOODIE
86QJM CLASS V PATHFINDER BELTED SHORT
86QMM CLASS V PATHFINDER PULL ON SHORT
87G6W MA WOVEN SHORT
87J3M MA PULL ON FLEECE HOODIE
87J4M MA FLEECE SHORT
87J6M MA WIND TRACK PANT
87JFM MA FLEECE JOGGER
87JMM MA WOVEN SHORT
87JUW FLEX SHORT TIGHT
886KW FLEX HIGH RISE 7/8 TIGHT LINES GRAPHIC TNF
886QW FLEX BRA PRINT
88F8M MA 1/4 ZIP LS TEE
88SEW SUNRISER SHORT 4IN
3UZNM TB TRCTN MULE V THYMBRUSHWDCAMOPRINT/THYM
3UZNM TB TRCTN MULE V SUMMIT NAVY/TNF WHITE
3UZNM TB TRCTN MULE V BLUCRLTNFLWRCSPRNT/BLUCRL
3UZNM TB TRCTN MULE V TNF BLACK/TNF WHITE
3UZNM TB TRCTN MULE V SUMMIT GOLD/TNF BLACK
3V1HW TB TRCTN MULE V GARDENIA WHITE/SILVERGREY
3V1HW TB TRCTN MULE V RTRORTNFLRCSPRNT/DSTCRLOR
3V1HW TB TRCTN MULE V TNF BLACK/TNF BLACK
3V1HW TB TRCTN MULE V FAWN GREY/GARDENIAWHITE
46BFW SKEENA SANDAL TNF BLK/PRPL CACTUS FLOWR
46BFW SKEENA SANDAL PINK MOSS/GARDENIA WHITE
46BFW SKEENA SANDAL TNF BLACK/VINTAGE WHITE
46BFW SKEENA SANDAL MISTY SAGE/GRAVEL
46BFW SKEENA SANDAL GARDENIA WHITE/TNF BLACK
46BFW SKEENA SANDAL MINERAL PURPLE/BLACK CU
46BGM SKEENA SANDAL SANDSTONE/TNF BLACK
46BGM SKEENA SANDAL VANADIS GREY/TNF BLACK
46BGM SKEENA SANDAL DEEPGRASSGREEN/UTILITYBRN
46BGM SKEENA SANDAL TNF BLACK/TNF BLACK
46BGM SKEENA SANDAL FOREST OLIVE/TNF BLACK
46BGM SKEENA SANDAL BLUE MOSS/GEYSER AQUA
46BGM SKEENA SANDAL SUMMIT GOLD/TNF BLACK
46BHM HEDGEHOG SANDL III ASPHALT GREY/RETRO ORANGE
46BHM HEDGEHOG SANDL III TNF BLACK/ASPHALT GREY
46BHM HEDGEHOG SANDL III BURNT OLIVE GRN/TNF BLACK
47AAM BASECAMP FLPFLP II FOREST OLIVE/FOREST OLI
47AAM BASECAMP FLPFLP II BLUE MOSS/BLUE MOSS
47AAM BASECAMP FLPFLP II SANDSTONE/TNF BLACK
47AAM BASECAMP FLPFLP II HIGH RISE GREY/TNF BLACK
47AAM BASECAMP FLPFLP II TNF BLACK/TNF WHITE
47AAM BASECAMP FLPFLP II AGAVE GREEN/TNF BLACK
47AAM BASECAMP FLPFLP II SUMMIT GOLD/TNF BLACK
47ABW BASE CAMP MINI II SUMMITGLD/PURPLECACTSFLWR
47ABW BASE CAMP MINI II TNF BLACK/TNF WHITE
47ABW BASE CAMP MINI II MISTY SAGE/GRAVEL
47ABW BASE CAMP MINI II GARDENIA WHITE/TNF BLACK
47ABW BASE CAMP MINI II CAFECREME/EVENINGSANDPINK
4T2RM BASECAMP SLIDE III SANDSTONE/TNF BLACK
4T2RM BASECAMP SLIDE III HIGH RISE GR/HIGH RISE GR
4T2RM BASECAMP SLIDE III SUMMIT NAVY/TNF WHITE
4T2RM BASECAMP SLIDE III MELD GREY/LED YELLOW
4T2RM BASECAMP SLIDE III MLTRYOLVSTPLDCMPRNT/TNFBK
4T2RM BASECAMP SLIDE III TNF BLACK/TNF WHITE
4T2RM BASECAMP SLIDE III TNF WHITE/TNF BLACK
4T2RM BASECAMP SLIDE III GEYSER AQUA/TNF BLACK
4T2RM BASECAMP SLIDE III FIZZ LIME/TNF BLACK
4T2RM BASECAMP SLIDE III SUMMIT GOLD/TNF BLACK
4T2SW BASECAMP SLIDE III CRATER AQUA/CRATER AQUA
4T2SW BASECAMP SLIDE III DUSTYCORALORANGE/TNFWHITE
4T2SW BASECAMP SLIDE III LUPINE/IWD PRINT TNFBLACK
4T2SW BASECAMP SLIDE III TNF BLACK/TNF WHITE
4T2SW BASECAMP SLIDE III TNF WHITE/TNF BLACK
4T2SW BASECAMP SLIDE III PINK PRIMROSE/TNF BLACK
4T2SW BASECAMP SLIDE III CAFECREME/EVENINGSANDPINK
5G2BW NUPTSE MULE PINK MOSS/SANDSTONE
5G2BW NUPTSE MULE TNF BLACK/TNF WHITE
5G2FM NUPTSE MULE MLTRYOLVSTPLDCMPRNT/LDYLW
5G2FM NUPTSE MULE TNF BLACK/TNF WHITE
5JC6M SKEENA SPORTSANDAL SANDSTONE/TNF BLACK
5JC6M SKEENA SPORTSANDAL TNF BLACK/ASPHALT GREY
5JC6M SKEENA SPORTSANDAL MILITARY OLIVE/TNF BLACK
5JCAM TRIARCH SLIDE NEW TAUPE GREEN/TNF BLACK
5JCAM TRIARCH SLIDE LED YELLOW/TNF BLACK
5JCAM TRIARCH SLIDE TRPCPCHENCHNTTRLPRNT/STSL
5JCAM TRIARCH SLIDE TNF BLACK/TNF WHITE
5JCBW TRIARCH SLIDE PINK MOSS/GARDENIA WHITE
5JCBW TRIARCH SLIDE TNF BLACK/TNF WHITE
5JCBW TRIARCH SLIDE TNF WHITE/TNF WHITE
5LVGW BC SLIDE III METAL METALLIC SILVER/TNF WHITE
5LVRW SKEENA SPORTSANDAL SANDSTONE/PINK MOSS
5LVRW SKEENA SPORTSANDAL TNF BLACK/ASPHALT GREY
5LVWM BC SLIDE III LTD TNF BLACK/MACCHIATO BROWN
5LVWM BC SLIDE III LTD PURPLCACTSFLR/SUPRSONCBLU
5LVXW BC SLIDE III LTD PURPLCACTSFLR/SUPRSONCBLU
7W4DBASE CAMP MULE SANDSTONE/GARDENIA WHITE
7W4DBASE CAMP MULE TNF BLACK/TNF BLACK
83NLM EXPLORE CAMP SHNDL TNF BLACK/TNF BLACK
83NLM EXPLORE CAMP SHNDL FOREST OLIVE/TNF BLACK
8A8XM EXPLORE CAMP SNDAL TNF BLACK/TNF BLACK
8A8XM EXPLORE CAMP SNDAL FOREST OLIVE/NEW TAUPE
8A8XM EXPLORE CAMP SNDAL SUMMIT GOLD/TNF BLACK
8A8YM EXPLORE CAMP SLIDE TNF BLACK/TNF BLACK
8A8YM EXPLORE CAMP SLIDE GRAVEL/KHAKI STONE
8A90M NS CUSH SLIDE SUMMIT NAVY/SUMMIT NAVY
8A90M NS CUSH SLIDE TNF BLACK/TNF BLACK
8A90M NS CUSH SLIDE TNF RED/HIGH RISE GREY
8A92M NEVER STOP MULE TNF BLACK/TNF BLACK
8A99W NS CUSH SLIDE TNF BLACK/TNF BLACK
8A99W NS CUSH SLIDE WHITE DUNE/WHITE DUNE
8A9AW NEVER STOP MULE GRAVEL/WHITE DUNE
8ADQW EXPLORE CAMP SHNDL TNF BLACK/TNF BLACK
8ADQW EXPLORE CAMP SHNDL WHITE DUNE/GRAVEL
8ADRW EXPLORE CAMP SNDAL TNF BLACK/TNF BLACK
8ADRW EXPLORE CAMP SNDAL WHITE DUNE/GRAVEL
8ADSW EXPLORE CAMP SLIDE TNF BLACK/TNF BLACK
CMJ0W STRATOS JACKET - EU
3RX3M REAXION AMP CREW - EU
3VWQCOTTON TOTE
4T1FM NSE LIGHT PANT
52UCJESTER CROSSBODY
5FX8DEEP FIT MUDDER TRUCKER
5IG2M MOUNTAIN Q JACKET - EU
7QAFW DRYZZLE FUTURELIGHT JACKET
7R2RW NIMBLE HOODIE - EU
7R2SW NIMBLE VEST - EU
7WHACYPRESS BUCKET
7WHC66 TECH HAT
7WHPROOMY NORM HAT
7Z9OM REAXION FLEECE F/Z HOODIE - EU
7Z9PM REAXION FLEECE JOGGER - EU
7ZA8M REAXION FLEECE P/O HOODIE - EU
7ZJBM ESSENTIAL JOGGER
81DQBOREALIS WATER BOTTLE HOLDER
81DTW NEVER STOP DAYPACK
81ENTERRA LUMBAR 6L
81EOTERRA LUMBAR 3L
855LM REAXION 1/4 ZIP FLEECE
859SM KIKASH HOODIE
859TM KIKASH 1/2 ZIP
86S6DIPSEA SUN SLEEVE
86Z5M KIKASH WIND JACKET
86ZTM RIPSTOP MOUNTAIN CARGO JACKET
871JW NATURAL DYE WIND JACKET
87DEM ZUMU JOGGER
CGZ0SUN STASH HAT
3KX2BASE CAMP TOTE
3O1BM 24/7 SHORT - EU
3S4EM STANDARD SHORT LIGHT-EU
3S4FM GRAPHIC SHORT LIGHT-EU
7WGYCLASS V REVERSIBLE BUCKET HAT
7WHBEXPLORE CAP
7WHNNORM BUCKET
7ZZ2M TNF S/S EASY TEE
859UM KIKASH S/S TEE
859VM KIKASH L/S TEE
85A2W KIKASH PANT
86RYANTORA RAIN BUCKET
86Z7W KIKASH WIND JACKET
879RM NSE CARGO PKT SHORT
87CGM MA LAB TEE
87DFM ZUMU SHORT
87FJW OUTDOOR S/S TEE
87GEY2K HIP PACK
87N5M S/S EASY TEE
87NDM S/S FINE TEE
87NVM S/S REDBOX CELEBRATION TEE
87R2M EASY TANK
880SM OUTDOOR S/S TEE
882ETRAIL RUN QUARTER SOCK
882FTRAIL RUN SOCK CREW
883TM HAKUUN SS TEE
STYLE CODEPRODUCT NAME
NF0A52SEKX71BOREALIS TNF BLACK-TNF BLACK
NF0A52SEROJ1BOREALIS OPTIC EMERALD-TNF BLACK
NF0A52SER811BOREALIS TNF NAVY-TNF BLACK
NF00CF9CZU31BOREALIS CLASSIC SUMMIT GOLD-TNF BLACK
NF00CF9CKT01BOREALIS CLASSIC TNF BLACK-ASPHALT GREY
NF00CF9CI2M1BOREALIS CLASSIC ASPHALT GREY-RETRO ORANGE
NF00CF9CUID1BOREALIS CLASSIC ADRIATIC BLUE-TNF BLACK
NF00CF9CRMO1BOREALIS CLASSIC FOREST OLIVE-TNF BLACK
NF00CF9C3IU1BOREALIS CLASSIC SMOKED PEARL-SAFETY GREEN
NF0A55B61731M ANTICLINE CARGO SHORT - EU UTILITY BROWN
NF0A55GFQLI1M BERKELEY CALIFORNIA HOODIE WHITE DUNE
NF0A55GFPO81M BERKELEY CALIFORNIA HOODIE OPTIC EMERALD
NF0A87U5JK31M BERKELEY CALIFORNIA S/S TEE- IN SCRAP MAT TNF BLACK
NF0A87U5Y1O1M BERKELEY CALIFORNIA S/S TEE- IN SCRAP MAT WHITE DUNE-OPTIC EMERALD GENERATIVE CAMO PRINT
NF0A4SVRKY41M DREW PEAK CREW TNF BLACK-TNF WHITE
NF00AHJYLA91M DREW PEAK PULLOVER HOODIE - EU TNF WHITE-TNF BLACK
NF00AHJYQIR1M DREW PEAK PULLOVER HOODIE - EU TNF PURPLE
NF00AHJYLXS1M DREW PEAK PULLOVER HOODIE - EU TNF MEDIUM GREY HEATHER (STD)-TNF BLACK
NF00AHJYKX71M DREW PEAK PULLOVER HOODIE - EU TNF BLACK-TNF BLACK
NF0A7ZJ9DYX1M ESSENTIAL HOODIE TNF LIGHT GREY HEATHER
NF0A87F7QZI1M FINE ALPINE HOODIE LITE LILAC
NF0A87F70UZ1M FINE ALPINE HOODIE SMOKED PEARL
NF0A5ICXJK31M FINE HOODIE - EU TNF BLACK
NF0A87EU0UZ1M GRAPHIC CREW 3 SMOKED PEARL
NF0A87EUJK31M GRAPHIC CREW 3 TNF BLACK
NF0A84GKUDI1M HEAVYWEIGHT HOODIE TNF BLACK-STEEP TECH
NF0A8727TOV1M HIGHER RUN WIND JACKET VIVID FLAME-BLACK CURRANT PURPLE
NF0A8727UIC1M HIGHER RUN WIND JACKET LEMON YELLOW-SHADY BLUE
NF0A87N8JK31M L/S EASY TEE TNF BLACK
NF0A884BDYX1M LIGHT CREW TNF LIGHT GREY HEATHER
NF0A884BPIZ1M LIGHT CREW GRANNY SMITH
NF00A0TE8K21M LIGHT DREW PEAK PULLOVER HOODIE-EUA7ZJA SUMMIT NAVY
NF00A0TEPOJ1M LIGHT DREW PEAK PULLOVER HOODIE-EUA7ZJA IRON RED
NF0A87J5XIW1M MA FULL ZIP FLEECE HIGH RISE GREY-SMOKED PEARL-MONUMENT GREY
NF0A87J5XOR1M MA FULL ZIP FLEECE WHITE DUNE-ANTHRACITE GREY-GRANITE SAND
NF0A87J3XIU1M MA PULL ON FLEECE HOODIE ANTHRACITE GREY-TNF BLACK-ASPHALT GREY
NF0A87JJWUO1M MA S/S TEE ANTHRACITE GREY-TNF BLACK
NF0A87JJXOW1M MA S/S TEE WHITE DUNE-HIGH RISE GREY
NF0A87J2WQO1M MA WIND TRACK HOODIE KELP TAN-ANTHRACITE GREY
NF0A87EKLK51M MOUNTAIN PLAY CREW KHAKI STONE
NF0A87EJPO81M MOUNTAIN PLAY HOODIE OPTIC EMERALD
NF0A87ENJK31M MOUNTAIN PLAY S/S TEE TNF BLACK
NF0A87ENPO81M MOUNTAIN PLAY S/S TEE OPTIC EMERALD
NF0A87DV3X41M NATURE HOODIE GRAVEL
NF0A87DVPIB1M NATURE HOODIE FOREST OLIVE
NF0A87FHQLI1M OUTDOOR GRAPHIC L/S WHITE DUNE
NF00CG718K21M POLO PIQUET - EU SUMMIT NAVY
NF00CG71JK31M POLO PIQUET - EU TNF BLACK
NF00CEV4LK51M PREMIUM POLO PIQUET-EU KHAKI STONE
NF0A4SZ9JK31M RAGLAN REDBOX CREW - NEW - EU TNF BLACK
NF0A4SZ9QV21M RAGLAN REDBOX CREW - NEW - EU KHAKI STONE-TNF BLACK
NF0A2ZWUKY41M RAGLAN REDBOX HOODIE - EU TNF BLACK-TNF WHITE
NF0A2ZWUPCO1M RAGLAN REDBOX HOODIE - EU DESERT RUST
NF0A7ZA8KT01M REAXION FLEECE P/O HOODIE - EU TNF BLACK-ASPHALT GREY
NF0A87N7FN41M S/S RAGLAN EASY TEE TNF WHITE
NF0A5IG3POJ1M SEASONAL MOUNTAIN JACKET - EU IRON RED
NF0A87EBPOJ1M SS24 COORDINATES CREW IRON RED
NF0A87EBFN41M SS24 COORDINATES CREW TNF WHITE
NF0A87ECFN41M SS24 COORDINATES SHORT TNF WHITE
NF0A85YWZ0I1M SUMMER LT SHORT 4IN BARELY BLUE-KHAKI STONE
NF0A85YXTOB1M SUMMER LT SUN HOODIE WHITE DUNE-GRAVEL
NF0A88SCJK31M SUNRISER 2IN1 SHORT 4IN TNF BLACK
NF0A88SCS6O1M SUNRISER 2IN1 SHORT 4IN VIVID FLAME TRAILGLYPH PRINT-VIVID FLAME
NF0A87E5LK51M TNF EST 1966 HOODIE KHAKI STONE
NF0A87E7FN41M TNF EST 1966 S/S TEE TNF WHITE
NF0A87F4QLI1U NSE GRAPHIC CREW WHITE DUNE
NF0A87A4JK31W BOXY S/S SHIRT TNF BLACK
NF0A3S4GO0R1W DREW PEAK CREW - EU BARELY BLUE
NF0A55ECJK31W DREW PEAK PULLOVER HOODIE - EU TNF BLACK
NF0A7ZJENXQ1W ESSENTIAL CREW LIGHT MAHOGANY
NF0A87EYQLI1W GRAPHIC CREW 3 WHITE DUNE
NF0A87F0QLI1W GRAPHIC S/S TEE 3 WHITE DUNE
NF0A87AHFN41W HIGH LOW SHIRT TNF WHITE
NF0A8720O0F1W HIGHER RUN WIND JACKET ASTRO LIME
NF0A8720ROP1W HIGHER RUN WIND JACKET VIOLET CROCUS-BLACK CURRANT PURPLE
NF0A859Z1OQ1W KIKASH S/S TEE WHITE DUNE-LIME CITRUS
NF0A859Z6NR1W KIKASH S/S TEE BLACK CURRANT PURPLE-TNF BLACK
NF0A884EPIT1W LIGHT CREW GRANITE SAND
NF0A884EPTI1W LIGHT CREW PEACH GRANITE
NF0A3RZ4V6V1W LIGHT DREW PEAK HOODIE-EU BLACK CURRANT PURPLE
NF0A3RZ4PYI1W LIGHT DREW PEAK HOODIE-EU PINK PRIMROSE
NF0A87EPNXQ1W MOUNTAIN PLAY HOODIE LIGHT MAHOGANY
NF0A87ESNXQ1W MOUNTAIN PLAY S/S TEE LIGHT MAHOGANY
NF0A84KZJK31W MOVMYNT 7/8 TIGHT TNF BLACK
NF0A87DYO0R1W NATURE HOODIE BARELY BLUE
NF0A55GPJK31W OPEN GATE FULL ZIP HOODIE TNF BLACK
NF0A7QZKQZI1W PLUS DREW PEAK HOODIE LITE LILAC
NF0A87A6JK31W POLY KNIT FLARED LEGGINGS TNF BLACK
NF0A85YTTIE1W SUMMER LT SHORT 2.5IN ASTRO LIME-MISTY SAGE
NF0A85YSPV61W SUMMER LT SUN HOODIE GRAVEL-KHAKI STONE
NF0A84LHJK31W SUNRISER 1/4 ZIP TNF BLACK
NF0A8710O0R1W TNF EASY WIND FZ JACKET BARELY BLUE
NF0A8712JK31W TNF EASY WIND SHORT TNF BLACK
NF0A8712O0R1W TNF EASY WIND SHORT BARELY BLUE
NF0A87K1W4E1W TRAIL RUN TIGHT BLACK CURRANT PURPLE-BLACK CURRANT PURPLE
NF0A8C78BIP1M REVERSE LOGO SS TEE SUBTLE GREEN/DA
NF0A8C78H7I1M REVERSE LOGO SS TEE SUMTNVY/SUMTGLD
NF0A8C77A8O1W CIRCLE LOGO RELAXED SS TEE LITE LILAC/DARK
NF0A8C77BIW1W CIRCLE LOGO RELAXED SS TEE TOFINO BLUE/TNF
NF0A86QJPIB1M CLASS V PATHFINDER BELTED SHORT FOREST OLIVE
NF0A86QMPO81M CLASS V PATHFINDER PULL ON SHORT OPTIC EMERALD
NF0A859WH5F1M KIKASH PANT MONUMENT GREY
NF0A88F8WUO1M MA 1/4 ZIP LS TEE ANTHRACITE GREY-TNF BLACK
NF0A87JFJ4U1M MA FLEECE JOGGER HIGH RISE GREY-MONUMENT GREY
NF0A87JFJK31M MA FLEECE JOGGER TNF BLACK
NF0A87JFXOF1M MA FLEECE JOGGER WHITE DUNE-ANTHRACITE GREY
NF0A87J4WUO1M MA FLEECE SHORT ANTHRACITE GREY-TNF BLACK
NF0A87J6WQO1M MA WIND TRACK PANT KELP TAN-ANTHRACITE GREY
NF0A2UAD3X41M REAXION AMP L/S CREW - EU GRAVEL
NF0A7SXRJK31W 2 IN 1 SHORTS TNF BLACK
NF0A886KJK31W FLEX HIGH RISE 7/8 TIGHT LINES GRAPHIC TNF TNF BLACK
NF0A859XRRI1W KIKASH HOODIE WHITE DUNE-BLACK CURRANT PURPLE
NF0A859XEF11W KIKASH HOODIE TNF BLUE-TNF BLACK
NF0A84LCJK31W MOVMYNT BRA TNF BLACK
NF0A88SETOW1W SUNRISER SHORT 4IN MINERAL PURPLE-VIOLET CROCUS
NF0A88SEWIR1W SUNRISER SHORT 4IN OPTIC VIOLET-HIGH PURPLE
NF0A2S7FPOD1W TANKEN TANK - EU INDIGO STONE
NF0A81DQKX71BOREALIS WATER BOTTLE HOLDER TNF BLACK-TNF BLACK
NF0A7WHA3X41CYPRESS BUCKET GRAVEL
NF0A7WHAJK31CYPRESS BUCKET TNF BLACK
NF0A5FX8JK31DEEP FIT MUDDER TRUCKER TNF BLACK
NF0A5FX8WK21DEEP FIT MUDDER TRUCKER UTILITY BROWN-KHAKI STONE
NF0A86S6JK31DIPSEA SUN SLEEVE TNF BLACK
NF0A52UCJK31JESTER CROSSBODY TNF BLACK
NF0A47AA3I01M BASE CAMP FLIP-FLOP II FOREST OLIVE/BLACK CURR
NF0A47AAKY41M BASE CAMP FLIP-FLOP II TNF BLACK/TNF WHITE
NF0A4T2RIYL1M BASE CAMP SLIDE III MLTRYOLVSTPLDCMPRNT/TNFBK
NF0A4T2RZU31M BASE CAMP SLIDE III SUMMIT GOLD/TNF BLACK
NF0A4T2RKY41M BASE CAMP SLIDE III TNF BLACK/TNF WHITE
NF0A4T2R8F11M BASE CAMP SLIDE III SANDSTONE/TNF BLACK
NF0A7ZJBDYX1M ESSENTIAL JOGGER TNF LIGHT GREY HEATHER
NF0A8A8XV2I1M EXPLORE CAMP SANDAL FOREST OLIVE/KHAKI STON
NF0A8A8XKX71M EXPLORE CAMP SANDAL TNF BLACK/TNF BLACK
NF0A8A8YKX71M EXPLORE CAMP SLIDE TNF BLACK/TNF BLACK
NF0A859TK1C1M KIKASH 1/2 ZIP TNF BLACK-SHADY BLUE
NF0A859TZ0O1M KIKASH 1/2 ZIP MONUMENT GREY-TNF BLACK
NF0A859SK1C1M KIKASH HOODIE TNF BLACK-SHADY BLUE
NF0A859SZ0O1M KIKASH HOODIE MONUMENT GREY-TNF BLACK
NF0A5IG2JK31M MOUNTAIN Q JACKET - EU TNF BLACK
NF0A5IG2PIB1M MOUNTAIN Q JACKET - EU FOREST OLIVE
NF0A8A90KX71M NEVER STOP CUSH SLIDE TNF BLACK/TNF BLACK
NF0A4T1FLK51M NSE LIGHT PANT KHAKI STONE
NF0A4T1FJK31M NSE LIGHT PANT TNF BLACK
NF0A5G2FKY41M NUPTSE MULE TNF BLACK/TNF WHITE
NF0A3RX33X41M REAXION AMP CREW - EU GRAVEL
NF0A3RX3X8A1M REAXION AMP CREW - EU MID GREY HEATHER
NF0A86ZT3X41M RIPSTOP MOUNTAIN CARGO JACKET GRAVEL
NF0A3UZN33U1M THERMOBALL TRACTION MULE V THYMBRUSHWDCAMOPRINT/THYM
NF0A3UZNKY41M THERMOBALL TRACTION MULE V TNF BLACK/TNF WHITE
NF0A87DEJK31M ZUMU JOGGER TNF BLACK
NF0A7WHP1IM1ROOMY NORM HAT FOREST OLIVE-MISTY SAGE-HORIZONTAL LOGO
NF0A7WHP1IS1ROOMY NORM HAT TNF BLACK-WASHED-HORIZONTAL LOGO
NF0A7WHP1IP1ROOMY NORM HAT INDIGO STONE-WASHED-HORIZONTAL LOGO
NF0A7WHP1IT1ROOMY NORM HAT WASHED KHAKI STONE-HORIZONTAL LOGO
NF0A81EOYI41TERRA LUMBAR 3L FOREST OLIVE-YELLOW SILT
NF0A81EOMN81TERRA LUMBAR 3L ASPHALT GREY-TNF BLACK
NF0A4T2SKY41W BASE CAMP SLIDE III TNF BLACK/TNF WHITE
NF0A4T2SROM1W BASE CAMP SLIDE III PINK PRIMROSE/TNF WHITE
NF0A7QAFQEO1W DRYZZLE FUTURELIGHT JACKET STEEL BLUE
NF0A8ADRTOB1W EXPLORE CAMP SANDAL WHITE DUNE/GRAVEL
NF0A8ADRKX71W EXPLORE CAMP SANDAL TNF BLACK/TNF BLACK
NF0A8A99KX71W NEVER STOP CUSH SLIDE TNF BLACK/TNF BLACK
NF0A8A99WID1W NEVER STOP CUSH SLIDE WHITE DUNE/TNF WHITE
NF0A5G2BKY41W NUPTSE MULE TNF BLACK/TNF WHITE
NF0A3V1H32F1W THERMOBALL TRACTION MULE V GARDENIA WHITE/SILVERGREY
NF0A3V1HKX71W THERMOBALL TRACTION MULE V TNF BLACK/TNF BLACK