Loyalty activations terms and conditions

GRATIS-CADEAU-PROMOTIE OFFICIËLE SPELREGELS - Strava - Win annual subscription with XPLR Pass

VF International SAGL met hoofdkantoor op officieel adres Via Laveggio 5- 6855 Stabio, Switzerland VAT CHE-111.650.898 (hierna genoemd het 'Promotiebedrijf'), organiseert in samenwerking met VF (J) Nederland Services BV, met hoofdkantoor op officieel adres Cruquiusweg 109, 2e etage, 1019AG Amsterdam - Netherlands een 'gratis-cadeau'-promotie met de naam 'Strava - Win annual subscription with XPLR Pass' (de 'Promotie').

Promotieperiode

De Promotie loopt van 21/02/2024 10.00 (CET) tot 26/02/2024 17.30 (CET) (de 'Promotieperiode').

Toelatingseisen

Deelname aan deze Promotie is alleen toegestaan voor officiële inwoners van Nederland die ten minste achttien (18) jaar oud zijn, member zijn van XPLR Pass, het loyaltyprogramma van The North Face, en de promotieproducten online kopen (zoals onderstaand aangegeven) op https://www.thenorthface.com gedurende de Promotieperiode (de 'Deelnemer/s').

Deelnemers kunnen zich gratis registreren voor het loyaltyprogramma op https://www.thenorthface.nl/

Promotieproducten

Tijdens de Promotieperiode heeft iedere Deelnemer die ten minste één product van de 'TRAIL RUNNING COLLECTIE' (de 'Promotieproducten') online koopt op https://www.thenorthface.nl/shop/nl/tnf-nl/heren-activiteiten-trailrunning voor de herencollectie, https://www.thenorthface.nl/shop/nl/tnf-nl/dames-activiteiten-trailrunning voor de damescollectie, recht op één (1) Gratis Cadeau.

Als de Deelnemers in aanmerking komen voor een Gratis Cadeau, na voltooiing van hun online transactie op https://www.thenorthface.nl/, wordt het Gratis Cadeau kosteloos verzonden naar het e-mailadres van het XPRL-profiel van de klant.

Het aanbod in de Promotie is beperkt tot één (1) Gratis Cadeau per Deelnemer.

Als Deelnemers hun recht om een aankoop te annuleren uitoefenen, of verzoeken om terugbetaling van hun aankoop, dan moet de Deelnemer het ontvangen Gratis Cadeau zo snel mogelijk retourneren, in ieder geval binnen 28 dagen na de indiening van hun annulering of terugbetalingsverzoek.

Gratis Cadeau

Het Gratis Cadeau bestaat uit een digitale voucher voor een 'STRAVA JAARABONNEMENT' ter waarde van € 44,83 (het 'Gratis Cadeau').

Het Gratis Cadeau kan niet ingewisseld of geruild worden voor (contant) geld.

Het Gratis Cadeau is niet overdraagbaar aan een ander persoon en er zal geen (contant) geld of alternatieve regeling aangeboden worden.

Persoonsgegevens:

Verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, noodzakelijk om deelname aan de Promotie mogelijk te maken, wordt gedaan door het Promotiebedrijf als verwerkingsverantwoordelijke. Verder zullen, op voorwaarde van uitdrukkelijke instemming van de Deelnemer, persoonsgegevens worden verwerkt voor op profilering gebaseerde marketingdoeleinden door de aan het Promotiebedrijf gelieerde entiteit VF International Sagl, met officieel adres 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Switzerland, als verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming voor verwerking voor op profilering gebaseerde marketingactiviteiten is optioneel, en weigering heeft geen negatief effect op deelname aan de Promotie.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) nr. 679/2016 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG), en worden bewaard zo lang als nodig is om de hierin beschreven doeleinden van gegevensverwerking te bereiken, tenzij onder de toepasselijke wetgeving kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen Deelnemers ons Privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA (ons bureau gegevensbescherming voor Europa, Midden-Oosten en Afrika) via privacy_europe@vfc.com.

Algemeen:

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, deze Promotie of deze Spelregels te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden, te verlengen of op te schorten in het geval dat (geheel naar eigen inzicht van het Promotiebedrijf) het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid of goede uitvoering van deze Gratis-Cadeau-Promotie gecorrumpeerd of beïnvloed wordt door virussen, bugs, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken die buiten zijn redelijke controle vallen.

Het Promotiebedrijf kan bij opschorting of annulering van de Promotie niet aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte kosten of welke geleden schade dan ook – niet voor directe of indirecte schade, niet voor gevolgschade, inkomstenderving of inconsequentiële schade – en het Promotiebedrijf is niet verplicht om een alternatieve Promotie of een alternatief Gratis Cadeau aan te bieden.

Het Promotiebedrijf kan een Deelnemer verhinderen aan de Promotie deel te nemen of het Gratis Cadeau te ontvangen, als het Promotiebedrijf geheel naar eigen inzicht vaststelt dat deze Deelnemer de rechtmatige voortgang van de Promotie probeert te ondermijnen door bedrog, hacken, misleiding of ander oneerlijk gedrag of onfaire praktijken (waaronder gebruik van geautomatiseerde quick-entry-programma's), of dat de Deelnemer probeert andere Deelnemers of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen.

Het Promotiebedrijf is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een inzending niet wordt ontvangen, of kwijtraakt of beschadigd raakt, en evenmin voor vernietiging of wijziging of ongeautoriseerde toegang tot registraties en inzendingen.

Behalve wanneer het Promotiebedrijf nalatig is of in verband met fraude van het Promotiebedrijf en voor zover wettelijk toegestaan, kan het Promotiebedrijf op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen, verliezen, schade of kosten die worden geleden of opgelopen door een winnaar van de Gratis-Cadeau-Promotie als een direct of indirect gevolg van deelname aan de Promotie en/of het accepteren van het Gratis Cadeau.

Acceptatie van deze Spelregels is een voorwaarde voor deelname aan de Promotie en deelname betekent volledige acceptatie van deze Spelregels.

Het Gratis Cadeau is onder voorbehoud van beschikbaarheid en in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van het Promotiebedrijf behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor welk onderdeel dan ook van deze Promotie en/of het Gratis Cadeau aan te passen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde.

Als het Promotiebedrijf nalaat zijn rechten in een bepaald stadium af te dwingen, betekent dit niet dat het afstand doet van die rechten.

Indien een bepaling van deze Spelregels ongeldig is of in strijd is met de wet is, wordt deze bepaling geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen hierin, en blijft de rest van deze Spelregels van kracht.

Deze regels vallen onder Nederlands recht.

LIJST MET DE DEELNEMENDE WINKELS – BIJLAGE A

TNF Amsterdam - Wolvenstraat The Netherlands - Wolvenstraat 8, 1016 EP Amsterdam, Netherlands

ACTIE MET CADEAU OFFICIEEL REGLEMENT - “GIFT WITH PURCHASE – HOLIDAY XPLR Pass”

VF International SAGL, gevestigd in Zwitserland, Via Laveggio 5- 6855 Stabio, Zwitserland, Btw-nummer CHE-111.650.898 (hierna genoemd de "organisator") organiseert een actie met cadeau genaamd "CADEAU BIJ AANKOOP – XPLR Pass voor de feestdagen" (de "actie").

Actieperiode

De actie loopt van:

  • 29/11/2023 to 04/12/2023 tijdens de openingsuren voor aankopen in de winkel van de deelnemende winkels van The North Face (de "actieperiode").

  • 29/11/2023 om 09.30 uur (CET) tot 04/12/2023 om 17.30 uur (CET) voor online aankopen (de"actieperiode").

Toelatingsvoorwaarden

Deze actie is alleen toegankelijk voor inwoners van Nederland die ten minste achttien (18) jaar oud zijn, lid zijn van het XPLR Pass-loyaliteitsprogramma van The North Face, en minstens drie (3) producten van The North Face (zoals hieronder bepaald) online kopen bij https://www.thenorthface.com/ of in een van de deelnemende winkels (lijst zie bijlage A) tijdens de actieperiode (de "deelnemer/s").

Hoe neem je deel aan de actie 'Cadeau bij aankoop'

Tijdens de actieperiode heeft elke deelnemer die in één enkele aankoop minstens drie (3) producten van The North Face koopt in een van de deelnemende winkels of online via https://www.thenorthface.com recht op één (1) gratis cadeau.

Als de deelnemer in aanmerking komt voor een gratis cadeau na het voltooien van zijn transactie: (i) in een deelnemende winkel van TNF, waarbij hij zijn gratis cadeau zal ontvangen van de kassamedewerker die de transactie heeft afgehandeld; of (ii) online op https://www.thenorthface.com, waarbij het cadeau gratis naar de klant wordt gestuurd samen met de producten die tijdens de transactie werden gekocht.

De aanbieding in de actie is beperkt tot één (1) gratis cadeau per transactie.

Als een deelnemer gebruik maakt van zijn recht om zijn aankoop te annuleren, of om een terugbetaling van zijn aankoop vraagt, moet de deelnemer het aan hem goegekende gratis cadeau zo snel mogelijk retourneren, in elk geval binnen 28 dagen na het indienen van zijn annulerings- of terugbetalingsverzoek.

Gratis cadeau

Het gratis cadeau voor een online aankoop is een TNF EXPLORE BUCKET ter waarde van € 40,00 (het "gratis cadeau").

Het gratis cadeau voor een aankoop in de winkel is een TNF TOTE BAG ter waarde van € 7,00 (het "gratis cadeau").

Het gratis cadeau kan niet worden ingewisseld of omgeruild voor contanten.

Het gratis cadeau is niet overdraagbaar naar anderen en er worden geen contanten of andere alternatieve regelingen aangeboden.

Persoonlijke gegevens:

De verwerking van persoonsgegevens van deelnemers, voor zover noodzakelijk voor deelname aan de promotie, wordt uitgevoerd door de organisator, in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder. Bovendien kunnen persoonsgegevens, na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokken deelnemer, ook voor profielgerichte marketingdoeleinden worden verwerkt door VF International Sagl, een gelieerde onderneming van de organisator, met maatschappelijke zetel in 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Zwitserland, in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder.

Instemming met de verwerking voor profielgebaseerde marketingactiviteiten is optioneel en een weigering heeft geen negatieve gevolgen voor deelname aan de actie.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming N. 679/2016 (AVG) en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierin beschreven gegevensverwerkingsdoeleinden te vervullen, behalve wanneer de wet langere of kortere bewaartermijnen voorschrijft.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer ons privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA op privacy_europe@vfc.com.

Algemeen:

De organisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze actie of dit reglement van de actie te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden of op te schorten indien (naar eigen goeddunken) een virus, bugs, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken buiten haar redelijke controle de administratie, veiligheid, eerlijkheid of het correcte verloop van de cadeau-actie verstoren of beïnvloeden.

Bij opschorting of annulering van de actie kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, hetzij direct, indirect, gevolgschade of inconsequent, en de organisator zal niet verplicht zijn om een alternatieve actie te organiseren of een alternatief cadeau aan te bieden.

De organisator kan een deelnemer de deelname aan de actie of het ontvangen van het cadeau ontzeggen, naar eigen goeddunken, wanneer het vaststelt dat die deelnemer de legitieme werking van de actie probeert te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, te misleiden of door andere oneerlijke praktijken (inclusief het gebruik van geautomatiseerde snelle invoerprogramma's) of indien deze van plan is andere deelnemers of vertegenwoordigers van de organisator te hinderen, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen.

De organisator is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een inzending niet wordt ontvangen, verloren gaat of beschadigd wordt, noch voor vernietiging of wijziging van, of ongeoorloofde toegang tot registraties en inzendingen.

Behoudens nalatigheid van de organisator of vanwege fraude van de organisator en voor zover toegestaan door de wet, is de organisator op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel, verlies, schade of kosten geleden of opgelopen door een winnaar van de cadeau-actie, als een direct of indirect gevolg van deelname aan deze actie en/of het accepteren van het cadeau.

Aanvaarding van dit reglement is een voorwaarde voor deelname aan de actie en deelname betekent volledige aanvaarding van dit reglement.

Het gratis cadeau is afhankelijk van beschikbaarheid en in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waar het promotiebedrijf redelijkerwijs geen controle over heeft, behoudt het promotiebedrijf zich het recht voor om een deel van deze actie en/of gratis cadeau te wijzigen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde.

Wanneer het promotiebedrijf het nalaat om op enig moment een van zijn rechten af te dwingen, betekent dat niet dat er afstand wordt gedaan van die rechten.

Als een voorwaarde van dit reglement nietig is of in strijd met de wet wordt bevonden, wordt deze voorwaarde geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen, en blijft de rest van het reglement van kracht.

Het reglement van deze actie is onderworpen aan het Nederlands recht.

LIST OF DEELNEMENDE WINKELS - ANNEX A

TNF Amsterdam - Singel 457, 1012 WP Amsterdam

ACTIE MET CADEAU OFFICIEEL REGLEMENT - “Cadeau bij aankoop – Retro Logo-beanie”

VF International SAGL, gevestigd in Zwitserland, Via Laveggio 5- 6855 Stabio, Zwitserland, BTW CHE-111.650.898 (hierna genoemd de "organisator”) organiseert een actie met cadeau genaamd “Cadeau bij aankoop – Retro Logo-beanie” (de "actie").

Actieperiode

De actie loopt van 26/09/2023 om 10.00 uur (CEST) tot 29/09/2023 om 24.00 uur (CEST) (de "Actieperiode").

Toelating

Deze actie staat alleen open voor inwoners van Nederland die minimaal achttien (18) jaar oud zijn, lid van het XPLR Pas-loyaliteitsprogramma van The North Face, die een aankoop doen van een van de rugzakken van The North Face ter waarde van ten minste €100,00 (zoals hieronder bepaald) online via de Actieartikelen (zoals hieronder gedefinieerd) online kopen bij https://www.thenorthface.com tijdens de actieperiode (de "deelnemer/s").

Actieproducten

Tijdens de actieperiode heeft elke deelnemer die een aankoop doet van een van de rugzakken van The North Face ter waarde van ten minste €100,00 recht op een (1) cadeau. Als de deelnemer in aanmerking komt voor een cadeau na het voltooien van zijn online transactie op https://www.thenorthface.com, wordt het cadeau gratis naar de klant gestuurd samen met de producten die tijdens de transactie werden gekocht.

De aanbieding in de actie is beperkt tot een (1) cadeau per transactie.

De lijst van de rugzakken van The North Face is beschikbaar op de website https://www.thenorthface.com(de "actieproducten").

Als een deelnemer gebruik maakt van zijn of haar recht om de aankoop te annuleren, of om een terugbetaling van zijn of haar aankoop vraagt, moet de deelnemer het aan hem/haar toegekende cadeau zo snel mogelijk retourneren, in elk geval binnen 28 dagen na het indienen van zijn annulerings- of terugbetalingsverzoek.

Cadeau

Het cadeau bestaat uit een TNF RETRO LOGO-BEANIE t.w.v. €30,00 (het "cadeau").

Het cadeau kan niet worden ingewisseld of omgeruild voor contant geld.

Het cadeau is niet overdraagbaar op andere personen en er wordt geen contant geld of andere alternatieve regelingen aangeboden.

Persoonsgegevens:

De verwerking van persoonsgegevens van deelnemers, voor zover noodzakelijk om deelname aan de actie mogelijk te maken, vereist uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer. Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor profielgebaseerde marketingdoeleinden door de aan de organisator gelieerde entiteit VF International Sagl, met statutaire zetel in 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Zwitserland, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming voor de verwerking voor profiel-gebaseerde marketingactiviteiten is optioneel en een weigering zal geen negatieve invloed hebben op deelname aan de actie.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming N. 679/2016 (AVG) en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierin beschreven gegevensverwerkingsdoeleinden te vervullen, behalve wanneer de wet langere of kortere bewaartermijnen voorschrijft.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer ons privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA op privacy_europe@vfc.com.

Algemeen:

De organisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze actie of dit reglement van de actie te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden of op te schorten indien (naar eigen goeddunken) een virus, bugs, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken buiten haar redelijke controle de administratie, veiligheid, eerlijkheid of het correcte verloop van de cadeau-actie verstoren of beïnvloeden.

Bij opschorting of annulering van de actie kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, hetzij direct, indirect, gevolgschade of inconsequent, en de organisator zal niet verplicht zijn om een alternatieve actie te organiseren of een alternatief cadeau aan te bieden. De organisator kan een deelnemer de deelname aan de actie of het ontvangen van het cadeau ontzeggen, naar eigen goeddunken, wanneer het vaststelt dat die deelnemer de legitieme werking van de actie probeert te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, te misleiden of door andere oneerlijke praktijken (inclusief het gebruik van geautomatiseerde snelle invoerprogramma's) of indien deze van plan is andere deelnemers of vertegenwoordigers van de organisator te hinderen, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen. De organisator is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een inzending niet wordt ontvangen, verloren gaat of beschadigd wordt, noch voor vernietiging of wijziging van, of ongeoorloofde toegang tot registraties en inzendingen. Behoudens nalatigheid van de organisator of vanwege fraude van de organisator en voor zover toegestaan door de wet, is de organisator op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel, verlies, schade of kosten geleden of opgelopen door een winnaar van de cadeau-actie, als een direct of indirect gevolg van deelname aan deze actie en/of het accepteren van het cadeau. Acceptatie van deze regels is een voorwaarde voor toegang tot de actie en toegang betekent de volledige acceptatie van deze regels. Het genoemde cadeau beschikbaar zolang de voorraad strekt en in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waar de organisator redelijkerwijs geen controle over heeft, behoudt de organisator zich het recht voor om een deel van deze actie en/of cadeau te wijzigen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde. Het niet afdwingen door de organisator van een van zijn rechten in enig stadium houdt in geen geval een afstand van die rechten in. Als een voorwaarde van dit reglement nietig is of in strijd met de wet wordt bevonden, wordt deze voorwaarde geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen, en blijft de rest van het reglement van kracht.
Deze regels vallen onder Nederlands recht.

STYLE CODEProduct Display Name
81CETrail Lite Backpack 65L
52D6Cobra 65 Litre Backpack
81CGTrail Lite Backpack 50L
81CHWomen’s Trail Lite Backpack 50L
52DASnomad 34 Litre Backpack
52SDBase Camp Duffel - XXL
52D7Phantom 38 Litre Backpack
3GA5Terra 65-Litre Hiking Backpack
52SCBase Camp Duffel - Extra Large
52SYCommuter Backpack Large
52W1Rapidus Alpine 34 Backpack
81DDSummit Run Race Day Vest 8L
81DNBase Camp Voyager Daypack – Large
3GA6Terra 55-Litre Hiking Backpack
3GA8Women’s Terra 55-Litre Hiking Backpack
52SFRouter Backpack
3S5JHydra 38-Litre Hiking Backpack
52SBBase Camp Duffel - Large
81CCBase Camp Gear Box – Large
52SABase Camp Duffel - Medium
52S3Base Camp Voyager Duffel 62L
3KVRBase Camp Fuse Box
52SZKaban 2.0 Backpack
81D7Rapidus Evo 24 Backpack
81DESummit Run Training Pack 12L
84SJThe North Face X Undercover Soukuu Bum Bag
4VQ2Gilman Duffel - Large
52SGSurge Backpack
52RQBase Camp Voyager Duffel 42L
81DWWomen's Never Stop Utility Backpack
CF9CBorealis Classic Backpack
4VQ1Gilman Duffel - Medium
52SEBorealis Backpack
81CDBase Camp Gear Box – Medium
52SIWomen’s Borealis Backpack
52TTCommuter Roll-Top Backpack
81DOBase Camp Voyager Rolltop Bag
4VPZGilman Duffel - Small
52CXBasin Backpack 36L
52SHRecon Backpack
3KYJHot Shot Backpack – Special Edition
4VPUWomen's Slackpack 2.0 Daypack
3KX7Fall Line Backpack
3S99Slackpack 2.0 Daypack
873WBase Camp Fuse Box - Mini
81DLWomen’s 26-Litre Movmynt Backpack
81DZT2 Run Vest
81DTWomen's Never Stop Daypack
81BUNuptse Tote Bag