Algemene voorwaarden Pro Programme

The North Face®, een divisie van VF International Sagl ("The North Face") biedt het THE NORTH FACE Pro-Programma aan via haar website die toegankelijk is via en de bijbehorende lokale URL's. Het Programma is onderworpen aan de volgende Programmavoorwaarden (deze "Voorwaarden").

Door je in te schrijven om lid te worden van het Programma en door toegang te verkrijgen tot, gebruik te maken van, of deel te nemen aan het Programma, (i) verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent en (ii) ga je akkoord met de Voorwaarden.

Om deel te kunnen nemen aan het Programma, moet je behoren tot een van de categorieën van professionals in de branche die THE NORTH FACE ondersteunt in ons Programma. Lidmaatschap van het Programma moet jaarlijks worden verlengd.

Aanmeldingen voor het The North Face Pro Programme worden afzonderlijk behandeld en het lidmaatschap wordt naar ons eigen inzicht toegekend, op grond van de evaluatie van de hierna genoemde kwalificatiecriteria. De onderstaande kwalificatiegegevens dienen alleen als richtlijn en de lijst met criteriacategorieën is niet uitputtend en The North Face behoudt zich het recht voor om eventueel aanvullende aanmeldingen met betrekking tot deze lijst in overweging te nemen.

Door je aan te melden voor dit programma, vragen we je om je te houden aan de regels van het programma. Door de aanvraag in te vullen, erken je en ga je akkoord met de verantwoordelijkheden die worden beschreven in de onderstaande voorwaarden.

Lees alle informatie hieronder voordat je je aanmeldt voor het programma, inclusief de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid hieronder. Om te worden goedgekeurd, moet je alle vereiste stappen nemen en de vereiste documentatie als volgt indienen.

KWALIFICATIECRITERIA EN GOEDKEURINGSPROCEDURE

Om je aan te melden voor het Programma, moet je je persoonlijke of zakelijke e-mailadres je naam opgeven in verband met de criteria om in aanmerking te komen door middel van een bewijs van actieve tewerkstelling/betrekking voor de volgende werkgelegenheidscategorieën:

OUTDOORBRANCHE: fulltime medewerkers van outdoormerken, leveranciers en distributeurs van wie de medewerkers lid zijn van organisaties als, maar niet beperkt tot, ISPO, EuroBike, of EFTTA en die een wederzijdse overeenkomst aanbieden aan TNF/VF-werknemers.

BERGGIDSEN: aangesloten berg- en klimgidsen met een erkende certificering van een nationale of regionale instantie die fulltime werken voor een erkende outdoororganisatie.

SNEEUWSPORTINSTRUCTEUR: Ski-sneeuwsportinstructeurs die zijn gecertificeerd door hun landelijke agentschap en die meerdere dagen per week lesgeven tijdens het seizoen.

ZOEK- EN REDDINGSACTIVITEITEN (SAR): Huidige leden van zoek- en reddingsorganisaties met aantoonbaar bewijs van lidmaatschap en deelname aan zoek- en reddingsactiviteiten.

SKIPATROUILLE/SNEEUWVEILIGHEID: skipatrouillemedewerkers en deskundigen op het gebied van lawine/sneeuwveiligheid die fulltime werkzaam zijn in skiresorts.

BACKCOUNTRY-/BERGWANDEL-/TRAILRUNGIDSEN EN INSTRUCTEURS: fulltime gidsen die werken voor erkende touroperators van backcountry/wandelroutes.

MEDEWERKERS BERGRESORTS: Fulltime medewerkers van een bergresort die werkzaam zijn in het bedrijfsmanagement of op zand/sneeuw. Aanmeldingen van werknemers die betrokken zijn bij de catering, kinderopvang of vergelijkbare functies worden niet geaccepteerd.

KLIMHALMEDEWERKERS: fulltime medewerkers van klimhallen.

OUTDOORMEDIA/PROFESSIONEEL FOTOGRAAF: fulltime medewerkers bij gevestigde outdoorpublicaties en mediakanalen, inclusief maar niet beperkt tot fotografen en videografen. Voornaamste bezigheid moet buitensport zijn.

NGO op het gebied van MILIEU: fulltime medewerkers van NGO's die in de buitensportsector werken om het milieu te beschermen en te beheren. Inclusief maar niet beperkt tot fiets- en outdoorvoorvechters, veldbiologen, veld-/stoomherstelmedewerkers. Aanmeldingen van vrijwilligers worden niet geaccepteerd.

WAT TE VERWACHTEN IN HET AANMELDINGSPROCEDURE:

Vergeet niet om de juiste documentatie ter ondersteuning van je aanvraag op tijd in te sturen. Als je een vraag hebt over je aanmelding, kun je een e-mail sturen naar tnfeuropepro@ipa-connect.com.

Als je de vereiste documentatie en informatie hebt opgestuurd, ontvang je binnen 2 (twee) dagen een bevestiging van de acceptatie of afwijzing van je aanmelding.

OM WAT VOOR REDEN KAN EEN AANMELDING NIET WORDEN GOEDGEKEURD

1. Stuur de vereiste documentatie in. Als we niet de juiste documenten ontvangen om je aanvraag te ondersteunen, word je niet goedgekeurd.

2. Vergeet niet je zakelijke e-mailadres te gebruiken, indien van toepassing.

WAT JE MOET WETEN OVER HET PROGRAMMA - ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Membership to Programme should considered as privilege, rather a right or entitlement. It is not a partnership between The North Face and Pro Programme Members.

2) Het lidmaatschap van het Programma is alleen voor persoonlijk gebruik. Producten die je koopt met korting op je lidmaatschap van het Programma zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik.

3) Wederverkoop en/of schenken is verboden.Tenzij anders vermeld, leidt de aankoop van cadeaus of het doorverkopen ervan via kortingen op het Programma tot beëindiging van je lidmaatschap van het Programma.

4) Lidmaatschap van het Programma is niet overdraagbaar en het gebruik van kortingen is beperkt tot het individuele goedgekeurde lid. In het geval van een geschil over de eigendom van een lidmaatschap, zal de registratie worden verklaard te zijn gedaan door de bevoegde accounthouder van het e-mailadres dat is ingediend op het moment van registratie, zoals bepaald door The North Face. Voor de toepassing van deze Voorwaarden is de "bevoegde accounthouder" de natuurlijke persoon die aan het ingediende e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie (bijv. bedrijf, onderwijsinstelling, etc.) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende e-mailadres. "authorized account holder" is the natural person who is assigned to the submitted email address by an internet provider, online service provider, or other organization (e.g., business, educational institution, etc.) that is responsible for assigning email addresses for the domain associated with the submitted email address.

5) Het lidmaatschap van het Programma geeft recht op een bestedingslimiet van maximaal 3000 EUR (of gelijkwaardige lokale valuta) tijdens je lidmaatschapsperiode van 12 maanden. The North Face behoudt zich het recht voor om de aankopen van elk individueel lid bij te houden.

6) The North Face behoudt zich het recht voor om de lidmaatschapsvoorwaarden van het Programma te allen tijde te wijzigen. Als The North Face deze Voorwaarden wijzigt of aanpast, zal het deze wijzigingen kenbaar maken via deze Voorwaarden. Door ervoor te kiezen lid te blijven na een wijziging in de Voorwaarden, accepteer je de herziene Voorwaarden. De herzieningen van het Programma die The North Face mag doorvoeren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een van de volgende wijzigingen: (i) het niet langer aanbieden van een Voordeel; (ii) de herziening van de criteria om in aanmerking te komen, (iii) bestedingslimieten, (iv) de werking en toepassing van Programmakortingen.

7) De korting en voordelen van het Pro Programme-lidmaatschap moeten discreet blijven. Partijen die niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap van The North Face en die geïnteresseerd zijn in The North Face, moeten worden verwezen naar de The North Face-winkels en -website. Partijen die in aanmerking komen voor het The North Face Pro Programme-lidmaatschap kunnen worden verwezen naar de aanmeldingspagina voor het Pro Programme om een persoonlijke aanmelding in te dienen.

8) Misbruik van het Programma, inclusief het niet naleven van deze Voorwaarden, en het niet naleven van de Gebruiksvoorwaarden van The North Face-website, die hierin zijn opgenomen door middel van deze vermelding, de verkoop of ruil (of de poging tot verkoop of ruil) van Voordelen, of promotionele aanbiedingen, buitensporige retourzendingen van In aanmerking komende Aankopen, fraude of sabotage van een Voordeel, met inbegrip van enquêtes, opiniepeilingen of deelname aan loterijen, en elke onjuiste voorstelling van feiten in verband hiermee of ander ongepast gedrag zoals uitsluitend bepaald door The North Face, kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap van een Lid en toekomstige diskwalificatie van deelname aan het Programma, en annulering van eerder toegekende maar ongebruikte Voordelen. Naar eigen goeddunken kunnen wij misbruik van het Programma vervolgen in de ruimste zin van de wet.

9). U gaat ermee akkoord dat deelname aan het Programma, lidmaatschap van het Programma, en gebruik van producten of diensten in verband met het programma, inclusief alle voordelen in verband met het programma, geheel op eigen risico is.

10) U kunt uw lidmaatschap van het Programma te allen tijde opzeggen door te schrijven naar de klantenservice oonder Contact opnemen. Het annuleren van uw Programma-lidmaatschap betekent dat ook uw Programma-account wordt verwijderd. The North Face-winkelmedewerkers kunnen problemen met het lidmaatschap niet oplossen.

11)The North Face is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen buiten haar controle. Als de levering van het Programma wordt beïnvloed door een gebeurtenis die buiten haar macht ligt, zal The North Face leden zo snel mogelijk op de hoogte stellen en redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van de gebeurtenis voor het Programma te minimaliseren. Voor zover wettelijk toegestaan wijst The North Face alle garanties af voor virussen of andere schadelijke componenten in verband met het Programma, de websites van The North Face en de app. In sommige rechtsgebieden is de afwijzing van impliciete garanties niet toegestaan. In het Verenigd Koninkrijk zijn de voorgaande afwijzingen niet op u van toepassing.

12) The North Face is verantwoordelijk tegenover u voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door ons. Als wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze voorwaarden, of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat de voorwaarden zijn overeengekomen, zowel u als wij wisten dat het zou kunnen gebeuren.

13) The North Face is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uw misbruik van de The North Face-websites, de app, uw onvermogen om de The North Face-websites, de app te gebruiken of als gevolg van onderbreking, opschorting of wijziging van de The North Face-websites, de app om redenen buiten de macht van vf, behalve wanneer dergelijke schade is veroorzaakt door de nalatigheid van The North Face, haar agenten of distributeurs of die van hun werknemers. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast en deze beperkingen zijn van toepassing voor zover de wet dit toestaat. Daarnaast staan bepaalde andere rechtsgebieden geen beperkingen van aansprakelijkheid toe. In dergelijke rechtsgebieden zijn sommige van de voorgaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

14) Je gaat ermee akkoord The North Face, haar functionarissen, dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, opvolgers, rechtverkrijgenden, directeuren, functionarissen, agenten, dienstverleners, verkopers, leveranciers en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten en gerechtskosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit jouw inzendingen.

15) Voor zover toegestaan door de wet, zijn het Programma en deze Voorwaarden en elke claim of geschil voortvloeiend uit of in verband hiermee, of uw gebruik van The North Face-websites of de App onderworpen aan en geïnterpreteerd volgens het toepasselijke recht van Zwitserland, zonder inachtneming van conflictenrechtelijke overwegingen.

16) Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig of, om welke reden dan ook, onafdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling geacht worden te kunnen worden afgescheiden en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

17) Als er een geschil ontstaat, raden wij u ten zeerste aan eerst contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice voordat u een gerechtelijke procedure start. Wij hechten veel waarde aan de relatie met onze klanten en zullen proberen uw klachten informeel en snel op te lossen.

EEN AANKOOP DOEN ALS LID VAN HET PROGRAMMA

Als lid van het Programma heb je recht op een voor jou gereserveerde korting bij je aankopen, die je wordt meegedeeld in de welkomstmail. Houd er rekening mee dat het lidmaatschap van het Programma recht geeft op periodieke kortingen tijdens de lidmaatschapsperiode van 12 maanden.

De eerste kortingen die worden aangeboden als lid van het Programma worden je medegedeeld in de welkomstmail die je ontvangt na (her)bevestiging van je lidmaatschap binnen 7 dagen.

Houd er rekening mee dat sommige artikelen mogelijk zijn uitgesloten van je korting, waaronder, maar niet beperkt tot, de 1996 Retro Nuptse-jas voor heren en dames.

The North Face behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken producten toe te voegen aan of te verwijderen uit de productselectie van het programma. De uitgesloten producten worden vermeld in de e-mail die je hebt ontvangen, samen met de promocodes die je moet gebruiken. Programmakorting kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Krijg alleen online toegang tot je programmakorting. Alle bestellingen moeten online worden geretourneerd en kunnen worden beheerd op onze pagina Retourneren.

Op bestellingen die via Pro-programme worden geplaatst, zijn de algemene voorwaarden van The North Face van toepassing. Je ontvangt servicemails over het Programma. Deze kunnen informatie bevatten over je inschrijving bij het Programma en de bijbehorende voordelen, zoals kortingen en promocodes. Als je niet langer alle berichten wilt ontvangen, zal dit leiden tot een vroegtijdige beëindiging van je deelname aan het Programma. Als je in dat geval je account wilt annuleren, kun je contact opnemen met de klantenservice via onze contactpagina.

Houd er rekening mee dat opzegging van het Programma niet betekent dat je je afmeldt voor de marketingnieuwsbrief. Als je geen marketingberichten meer wilt ontvangen, kun je de procedure volgen die wordt beschreven in sectie C hieronder.

Daarnaast ontvang je e-mails over acties, evenementen en andere promotionele activiteiten als je expliciet toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van profielgebaseerde marketingcommunicatie. Als je je wilt afmelden voor promotionele e-mails van The North Face, kun je dat op elk gewenst moment doen: klik op de afmeldlink in de marketingberichten die je hebt ontvangen, neem contact op met de klantenservice of schrijf een e-mail naar privacy_europe@vfc.com. We sturen je promotionele e-mails over producten en diensten van The North Face als je vooraf toestemming hebt gegeven om dergelijke e-mails te ontvangen.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen deelnemers ons Privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met onze Privacy Office EMEA op privacy-europe@vfc.com.

GEGEVENSVERWERKING, MARKETING EN PROFILERING

Door je aanmelding bevestig je dat je het Privacybeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je persoonsgegevens in het kader van het Programma hebt gelezen en begrepen.

De verwerking van persoonsgegevens van deelnemers is noodzakelijk om deelname aan het Programma mogelijk te maken en wordt uitgevoerd door The North Face en IPA CONNECT, LLC ("IPA") in hun hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming N. 679/2016 (AVG) en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierin beschreven gegevensverwerkingsdoeleinden te vervullen, behalve wanneer de wet langere of kortere bewaartermijnen voorschrijft.

Houd er rekening mee dat je gegevens zullen worden verwerkt:

a) voor de beoordeling van je aanmelding voor het Programma worden gegevens verwerkt door IPA. IPA verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG") en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, de bevelen en richtlijnen van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (de "gegevensbeschermingswetten"). Europese privacywetgeving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen deelnemers het privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met tnfeuropepro@ipa-connect.com.

b) Voor het beheer van je aanmelding voor het Programma worden gegevens door The North Face verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als je je aanmeldt voor het Programma, ontvang je e-mails over het Programma. Deze kunnen informatie bevatten over je inschrijving voor het Programma en de bijbehorende voordelen, zoals kortingen en promocodes. Als je niet langer alle berichten wilt ontvangen, zal dit leiden tot een vroegtijdige beëindiging van je deelname aan het Programma. Als je in dat geval je account wilt annuleren, kun je contact opnemen met de klantenservice via onze contactpagina.

Houd er rekening mee dat opzegging van het Programma niet betekent dat je je afmeldt voor de marketingnieuwsbrief. Als je geen marketingberichten meer wilt ontvangen, kun je de procedure volgen die wordt beschreven in sectie C hieronder.

c) Daarnaast ontvang je e-mails over acties, evenementen en andere promotionele activiteiten als je expliciet toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van profielgebaseerde marketingcommunicatie. Als je je wilt afmelden voor promotionele e-mails van The North Face, kun je dat op elk gewenst moment doen: klik op de afmeldlink in de marketingberichten die je hebt ontvangen, neem contact op met de klantenservice of schrijf een e-mail naar privacy_europe@vfc.com. We sturen je promotionele e-mails over producten en diensten van The North Face als je vooraf toestemming hebt gegeven om dergelijke e-mails te ontvangen.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen deelnemers ons Privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met onze Privacy Office EMEA op privacy-europe@vfc.com.