VOORWAARDEN VAN DE PROMOTIEACTIE

Promotieactie 'Take Back'

Take Back' is een door The North Face gesponsorde promotieactie om klanten aan te moedigen hun gebruikte en niet langer gewenste kleding, schoenen en uitrusting van The North Face in te leveren bij The North Face-winkels* (The North Face Retail en Outlet stores, een volledige lijst met winkels is te vinden onderaan deze pagina).

Met ieder ingezameld item – kleding, schoenen en uitrusting – wil The North Face bijdragen aan behoud van 'the great outdoors'. Door recycling kunnen we de hoeveelheid kleding die op de vuilnisbelt terechtkomt verminderen en de grote vraag naar grondstoffen en grondstoffengebruik voor nieuwe producten helpen beperken.

Door deel te nemen aan het Take Back-initiatief, met het terugbrengen van oude kleding, schoenen en uitrusting van The North Face, kunnen klanten kortingsvouchers verdienen, die ze kunnen gebruiken bij hun volgende aankoop bij The North Face Retail en Outlet stores. Ieder item dat ingeleverd wordt bij de deelnemende winkels helpt mee om vouchers te verdienen.

Voorwaarden voor deelname

Deelname aan deze promotieactie is alleen toegestaan voor officiële ingezetenen van Nederland die ten minste achttien (18) jaar oud zijn.

Hoe deelnemen aan de promotieactie

Alle klanten die oude en niet langer gewenste The North Face-kleding, -schoenen of -uitrusting inleveren door de items in de daartoe bestemde manden in een deelnemende The North Face Store te deponeren, krijgen daarmee recht op het ontvangen van een of meerdere kortingsvouchers. De in te leveren items moeten leeg en schoon zijn.

De kortingsvoucher

De te ontvangen The North Face-kortingsvoucher(s):

Members met XPLR Pass: twee (2) 10%-kortingsvouchers

Niet-members zonder XPRL Pass: één (1) 10%-kortingsvoucher

De kortingsvouchers zijn niet cumulatief, kunnen niet gecombineerd worden met andere promotionele initiatieven en zijn niet geldig bij aankoop van items van de Summit Series-lijn. De voucher kan niet worden ingewisseld of geruild voor (contant) geld. De voucher is niet overdraagbaar aan een ander persoon en er zal geen geld of enige andere regeling aangeboden worden.

Algemeen:

The North Face behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, deze promotieactie of deze voorwaarden te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden, te verlengen of op te schorten. Bij onderbreking of annulering van de promotieactie kan het promotiebedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemaakte kosten of geleden schade – noch voor directe of indirecte schade, noch voor consequentiële of gevolgschade of niet-consequentiële schade – en The North Face is niet verplicht om een alternatieve promotieactie te organiseren of een alternatief geschenk aan te bieden. Behalve wanneer The North Face nalatig is of in relatie met fraude door The North Face en voor zover wettelijk toegestaan, kan The North Face op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen, verliezen, schade of kosten die worden geleden of opgelopen door een winnaar van de promotieactie als een direct of indirect gevolg van deelname aan de promotieactie en/of het accepteren van het geschenk. Als het promotiebedrijf nalaat zijn rechten in enig stadium af te dwingen, betekent dit niet dat het promotiebedrijf afstand doet van die rechten. Indien een bepaling van deze voorwaarden van de promotieactie ongeldig of in strijd met de wet blijkt te zijn, dan wordt deze geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen hierin, en blijft de rest van de regels van kracht. Op deze regels is Nederlands recht van toepassing.

LIJST DEELNEMENDE WINKELS - BIJLAGE A

The North Face Amsterdam - Singel 457, 1012 WP Amsterdam