Responsible Down Standard

In samenhang met het gebruik van het meest hoogwaardige dons, kopen we dit op verantwoorde wijze in, met certificering volgens de norm voor verantwoord dons (Responsible Down Standard; RDS). De RDS volgt het materiaal van oorsprong tot uiteindelijk product en via een strenge set eisen op het gebied van dierenwelzijn. Op die manier wordt verzekerd dat ons dons niet afkomstig is van dieren die nodeloos hebben geleden, bijvoorbeeld door gedwongen voeren en levend plukken.