Promotie STEEP GAME PC-EDITIE

ONLINE PROMOTIE GRATIS GESCHENK (de 'Promotie')

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Promotor: 

Deze Promotie wordt uitgevoerd door VF INTERNATIONAL SAGL - THE NORTH FACE DIVISION, (Europees Hoofdkantoor), Via Laveggio 5 6855 Stabio, Zwitserland (hierna de 'Promotor').

2. Promotieperiode: 

De Promotie zal lopen van 14 december 2016 tot en met 11 januari 2017, afhankelijk van voorradigheid (de 'Promotieperiode').

3. Promotie:

De Promotie is online beschikbaar via de officiële website van de Promotor, die te vinden is op https://www.thenorthface.nl/  ('THE NORTH FACE-website').

4. Toelatingsvoorwaarden en beperkingen:

De Promotie is alleen toegankelijk voor klanten van de THE NORTH FACE-website die ten minste achttien (18) jaar oud zijn.

Van iedere klant die deelneemt aan de Promotie wordt aangenomen dat deze de onderhavige Algemene Voorwaarden geaccepteerd heeft en ermee instemt.

Werknemers van de Promotor, hun directe familieleden, hun vertegenwoordigers en andere mensen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de Promotie mogen niet deelnemen aan de Promotie. 

5. Gepromote producten:

Alle THE NORTH FACE-producten binnen het STEEP SERIES-assortiment op de THE NORTH FACE-website ('Producten').

6. Gratis geschenk:

Klanten die een (1) of meerdere Producten op de THE NORTH FACE-website kopen die voldoen aan de voorwaarden gesteld in paragraaf 7 hieronder zullen recht hebben op een gratis geschenk.  Het gratis geschenk is een digitale code waarmee de klant de pc-versie van het videospel 'STEEP GAME' ('Gratis geschenk') kan downloaden. De aanbevolen verkoopprijs van het Gratis geschenk is € 50,00.

7. Hoe u het gratis geschenk kunt krijgen: 

Iedere klant die tijdens de Promotieperiode in een enkele transactie één (1) of meerdere Producten op de THE NORTH FACE-website koopt heeft recht op één (1) gratis geschenk. 

Het Gratis geschenk wordt per e-mail naar de klant verstuurd, waarbij het e-mailadres wordt gebruikt dat de klant heeft opgegeven bij het afronden van de online aankoop via de THE NORTH FACE-website, op of voor 22-12-2016. De klant kan het Gratis geschenk tot 6 maanden na ontvangst downloaden.

De e-mail bevat alle instructies over hoe het Gratis geschenk gedownload en ingewisseld kan worden.

De Promotie is afhankelijk van voorradigheid. Als de klant in aanmerking komt voor een Gratis geschenk, maar het Gratis geschenk niet op voorraad is, dan zal de Promotor de klant naar eigen inzicht een vervangend product van een gelijke of hogere waarde dan het Gratis geschenk aanbieden. 

8. Persoonlijke gegevens:

Alle informatie, inclusief persoonlijke gegevens, verstrekt door de klant tijdens de aankoop via de THE NORTH FACE-website (of anderszins verstrekt tijdens de Promotie) wordt door de Promotor en gelieerde bedrijven, hun leveranciers en/of contractanten opgeslagen en gebruikt om de Promotie ten uitvoer te brengen en om andere redenen, in overeenstemming met het privacybeleid van de Promotor dat beschikbaar is op de THE NORTH FACE-website. 

Klanten worden uitgenodigd om zich aan te melden voor extra communicatie van de Promotor of gelieerde bedrijven. Door hiervoor te kiezen geven klanten toestemming voor de ontvangst van e-mails en/of commerciële communicatie in relatie tot de producten, diensten en evenementen van de hiervoor genoemde bedrijven.  Het besluit van klanten om wel of geen toestemming te geven voor het gebruik van hun gegevens voor marketingdoeleinden heeft geen invloed op hun mogelijkheid om aanspraak te maken op het Gratis geschenk.

9. Adverteren van de Promotie:

Alle openbare advertenties met betrekking tot de Promotie zullen volledig voldoen aan deze Algemene Voorwaarden.

De Promotie zal worden geadverteerd via:

- online advertenties en communicatie-activiteiten op de THE NORTH FACE-website en via social media; en  

- promotiematerialen in winkels. 

10. Beschikbaarheid van deze Algemene Voorwaarden:

Een kopie van deze Algemene Voorwaarden zal beschikbaar worden gesteld aan klanten op de THE NORTH FACE-website, om hen op die manier te voorzien van volledige en gedetailleerde informatie over de Promotie.

11. Algemeen:

De Promotor behoudt zich het recht voor om op elk moment de Promotie in te korten, te verlengen, te schorsen of te annuleren, om elke reden die de Promotie onmogelijk maakt volgens de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. In het onwaarschijnlijke geval dat de Promotie geannuleerd wordt, worden klanten hiervan op dezelfde of een gelijksoortige manier op de hoogte gesteld als wordt gebruikt voor de verspreiding van deze Algemene Voorwaarden. 

De Promotor kan een klant verbieden deel te nemen aan de Promotie of het Gratis geschenk te ontvangen, als deze van mening is dat de klant poogt de legitieme uitvoering van de Promotie te dwarsbomen door middel van vals spelen, hacking, bedrog of andere oneerlijke praktijken, of de bedoeling heeft om andere klanten of vertegenwoordigers van de Promotor te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen. 

De Promotor is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, als dit het gevolg is van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten zijn beïnvloedingssfeer liggen.

De Promotor behoudt zich het recht voor om op elk moment een klant te controleren (inclusief de identiteit, leeftijd en woonplaats van een klant) en een klant te diskwalificeren als de deelname aan deze Promotie niet geschiedt volgens deze Algemene Voorwaarden. 

De aanbieding in deze Promotie kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of promotiecodes, tenzij uitdrukkelijk aangegeven in de algemene voorwaarden van andere aanbiedingen en promoties.

De Promotie is afhankelijk van voorradigheid van het Gratis geschenk.

Het Gratis geschenk is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contanten of andere alternatieven, behalve op de wijze zoals dit uiteengezet is in deze Algemene Voorwaarden. 

Met uitzondering van zaken waarin sprake is van nalatigheid zal de Promotor op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letsel, verliezen, schades of onkosten die geleden of gemaakt zijn door een klant, als direct of indirect gevolg van deelname aan de Promotie en/of acceptatie van het Gratis geschenk.

De Promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld door een klant met wie geen contact gelegd kan worden en/of waaraan geen levering kan plaatsvinden vanwege: (i) onjuiste of onvolledige gegevens die verstrekt zijn tijdens de aankoop; of (ii) een mailbox van de klant die vol zit, op de zwarte lijst staat of niet langer actief is of (iii) een mailbox van de klant die de e-mail van de Promotor met het Gratis geschenk weigert (bv. waarbij het wordt aangemerkt als spam, waardoor het niet terechtkomt in het e-mailaccount van de klant, maar in de junk-map van het e-mailaccount van de klant). 

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele federale, staats- of regionale belastingen met betrekking tot hun Gratis geschenk.

De Promotor behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een klant uit te sluiten van deelname aan de Promotie, als er reden is om aan te nemen dat er sprake is van inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.

Als de Promotor zijn rechten niet handhaaft, dan betekent dit nooit dat er afstand wordt gedaan van deze rechten. 

Als er sprake is van een dispuut, dan is het besluit van de Promotor bindend.

Acceptatie van deze Algemene Voorwaarden is een voorwaarde voor deelname aan de Promotie, wat betekent dat deelname aan deze Promotie gelijkstaat aan acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. 

Als voorwaarden in deze regels ongeldig of onwettelijk blijken te zijn, dan zijn dergelijke voorwaarden scheidbaar van de andere voorwaarden en bepalingen in dit document en blijven de overige regels van kracht.

Deze regels vallen onder het Dutch recht en de Nederland rechtbank heeft exclusieve jurisdictie.

STEEP GAME - BEKIJK DE TRAILER