Officieel actiereglement

“Steep Game”

 

VF International SAGL – THE NORTH FACE DIVISION, (Europees hoofdkantoor) Via Laveggio 5 - 6855 Stabio, Zwitserland (hierna de "organisator") organiseert een actie genaamd "Steep Game" (de "actie").

Deelname aan de actie is gratis en er is geen aankoopverplichting, maar deelnemers moeten voor de actie wel toegang hebben tot: (i) een pc, PS4 of Xbox One waarop zij het videospel STEEP GAME® van Ubisoft Entertainment (hierna "STEEP GAME") kunnen spelen, (ii) het videospel STEEP GAME; (iii) internet en (iv) een eigen Instagram- of Twitter-account.

Door aan de actie deel te nemen, aanvaarden deelnemers dat het actiereglement op hen van toepassing is.

Actieperiode

De actie begint om 00:00 uur MET op 11 januari 2017 en loopt tot 17:00 uur MET op 29 januari 2017 (de "actieperiode").

Voorwaarden voor deelname

Alleen personen die officieel woonachtig zijn in Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Nederland, Spanje, Denemarken, Finland en Luxemburg en ten minste achttien (18) jaar oud zijn (hierna “deelnemer(s)”) mogen deelnemen aan deze actie.

Deelnemen aan de actie:

Tijdens de actieperiode kan iedereen die STEEP GAME op één van de beschikbare platforms (pc, PS4 of Xbox One) speelt aan de actie deelnemen. Deelnemers moeten:

·         het level bereiken waarin zij in de game een outfit van The North Face (“TNF”) kunnen dragen;

·         gebruikmaken van de optie om in de game een TNF-outfit te dragen en de TNF-expeditie proberen te voltooien;

·         hun pogingen - in de game-outfit van TNF - registreren, door bewegende (“video”) of stilstaande beelden (“foto”) op te nemen van acties in de game met behulp van de beschikbare ingebouwde tool van het gameplatform of de pc;

·         hun foto/video delen via hun eigen Instagram- en/of Twitter-account met de vereiste hashtags #SteepSeries_SteepGame.

Elke foto of video die via een eigen Instagram- of Twitter-account wordt gedeeld met de actie-hashtags #SteepSeries_SteepGame en voldoet aan dit actiereglement, wordt beschouwd als inzending voor deze actie (“inzending”).

Alle deelnemers moeten internettoegang hebben en een Instagram- of Twitter-account om deel te kunnen nemen aan de actie.

Deelnemers moeten de eigenaar van een actieve Twitter-account zijn die niet privé is en de pagina @TheNorthFaceEU volgen om via Twitter aan deze actie te kunnen deelnemen (ervoor zorgen dat hun tweets "openbaar" zijn en niet "privé").

Om via Instagram deel te nemen, moeten deelnemers de account @thenorthface volgen. Ook moeten deelnemers ervoor zorgen dat de optie "Foto's zijn privé" in de instellingen van hun Instagram-account op "UIT" staat.

Als deelnemers geen Instagram- of Twitter-account hebben, kun ze er gratis één aanmaken.

Foto's/video's kunnen, geheel naar eigen goeddunken van de organisator, worden opgenomen in een actiegalerij op de website van de organisator.

Bij deelname via Twitter of Instagram kunnen de gewone tarieven voor dataverbruik van toepassing zijn. Deelnemers moeten de tarieven van hun provider van draadloos internet raadplegen voor meer informatie. Deelnemers verklaren dat zij alle kosten die hun leverancier van draadloos internet bij hen in rekening brengt zullen betalen. De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke kosten.

Beperkingen

Deelnemers kunnen zoveel foto's en video's delen als zij willen, maar alleen de foto of video die op elk sociaal-mediakanaal de meeste stemmen krijgt, zal in aanmerking worden genomen bij het selecteren van de finalisten: één (1) foto of één (1) video, via Instagram en één (1) foto of één (1) video via Twitter.

Uiterlijk één (1) prijs per deelnemer of huishouden.

Personen die niet woonachtig zijn in één van de in aanmerking komende landen, kunnen niet aan deze actie deelnemen.

Werknemers van de organisator en werknemers van alle dochter-, verwante en moederbedrijven en andere mensen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de actie mogen niet aan de actie deelnemen.

Aansprakelijkheid van de deelnemer met betrekking tot zijn of haar foto/video

Door hun foto's en/of video's te delen, aanvaarden deelnemers dit actiereglement volledig en verklaren zij dat:

a.    zij de auteurs en eigenaars zijn van alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de foto's/video's die zij op Instagram of Twitter delen (exclusief alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van Ubisoft Entertainment) en dat de foto's/video's het resultaat zijn van hun eigen prestaties tijdens het spelen van het videospel STEEP GAME en niet gekopieerd of gereproduceerd zijn uit andere bronnen of van derden;

b.    de foto/video voldoet aan alle toepasselijke wetgeving in Engeland en Wales;

c.     de foto/video geen wetten schendt en in het bijzonder dat de foto/video geen reproductie is en geen intellectuele eigendomsrechten, morele rechten, auteursrechten, rechten van derden op de bescherming van hun persoonsgegevens of publicatierechten schendt en dat de foto/video de algemene bepalingen van de wet inzake auteursrecht en andere geldende wet- en regelgeving eerbiedigt;

d.    zij de organisator een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende licentie verstrekken om de foto/video wereldwijd, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, aan te passen, te publiceren, wijzigen, verspreiden, reproduceren en weer te geven, en om deze op te nemen in andere werken, in welke vorm, via welk medium en met behulp van welke technologie dan ook, met inbegrip van de actiegalerij en de website van de organisator of verwante websites en sociale-netwerkplatforms (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest etc.), voor welk doeleinde dan ook, met inbegrip van promotie-, reclame- of marketingdoeleinden (behalve wanneer de wet dit niet toestaat), tot op het moment dat de deelnemer besluit deze rechten in te trekken.

e.    zij volledig aansprakelijk zijn voor de gedeelde foto/video en de organisator daarom zullen vrijwaren van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit het feit dat de foto/video niet voldoet aan de voorwaarden die in dit actiereglement uiteen worden gezet; en

f.     zij akkoord gaan met deelname aan eventuele redelijke promotionele activiteiten waar de organisator om vraagt, mochten zij een van de prijzen winnen die in het kader van de actie worden vergeven.

Screening:

Elke gedeelde foto of video zal worden gescreend. De organisator behoudt zich het recht voor om foto's en video's af te wijzen indien:

a.       de organisator van mening is dat zij niet in overstemming zijn met de geest van de actie;

b.       zij materiaal bevatten dat uit andere bronnen is gekopieerd;

c.       de deelnemers in het spel de TNF-outfit niet dragen;

c.       zij materiaal bevatten dat geen verband houdt met het thema van de actie.

Alleen inzendingen die naar mening van de beoordelaars van de organisator gepast zijn, komen in aanmerking voor deelname. De organisator mag, geheel naar eigen goeddunken, bepaalde foto's en video's op zijn website, sociale netwerken en andere media publiceren.

De methode voor het toekennen van de prijzen:

Aan het eind van de actieperiode wordt de definitieve ranking bepaald op basis van het totale aantal sociale interacties (zoals hieronder gedefinieerd) van elke geldige foto en video die op Instagram of Twitter is gedeeld.

Het totale aantal sociale interacties op basis waarvan de ranking wordt samengesteld, zal voor alle inzendingen worden bepaald aan de hand van het volgende puntensysteem:

-       1 punt voor elke like op Instagram;

-       1 punt voor elke like op Twitter;

-       1 punt voor elke retweet op Twitter,

elk een "sociale interactie" en samen de "sociale interacties"

Indien een deelnemer dezelfde foto of video inzendt op Instagram en Twitter, geldt dit als twee afzonderlijke inzendingen en wordt het totale aantal sociale interacties afzonderlijk bijgehouden.

Als een deelnemer twee of meer verschillende foto's of video's inzendt, is elke foto of video een afzonderlijke inzending waarvoor het totale aantal sociale interacties afzonderlijk wordt bijgehouden.

In het geval van een gelijkspel zal de uiteindelijke ranking worden bepaald aan de hand van de volgorde waarin de video's en/of foto's op Twitter of Instagram werden geplaatst. De deelnemer die zijn of haar foto/video als eerst heeft gedeeld, is in dit geval de winnaar.

Op of rond 08/02/2017 zullen de dertig (30) foto's/video's met de meeste sociale interacties worden beoordeeld door een jury die door de organisator wordt gekozen ("jury"). De foto's/video's zullen worden beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria, die beide even zwaar wegen (de "beoordelingscriteria"): (a) originaliteit en (b) creativiteit.

De jury zal aan de hand van de beoordelingscriteria uit de 30 foto's/video's met de meeste sociale interacties elf (11) winnaars selecteren voor de eerste tot en met de elfde plaats.

De jury zal ook tien (10) plaatsvervangende winnaars aanwijzen. Een plaatsvervangende winnaar zal alleen worden gebruikt wanneer een winnaar de prijs niet opeist in overeenstemming met dit actiereglement of om welke reden dan ook wordt gediskwalificeerd.

De selectie van de winnaars en de plaatsvervangende winnaars is definitief en hierover zal niet worden gecorrespondeerd.

Indien er niet voldoende deelnemers zijn om alle prijzen uit te reiken, behoudt de organisator zich het recht voor dergelijke prijzen niet uit te reiken.

Prijzen:

Categorie

Beschrijving van de prijs

Hoeveelheid

Geschatte winkelwaarde per prijs

Totale winkelwaarde

Hoofdprijs

Reis voor één persoon om de Alpen te ontdekken met Victor en Xavier De La Rue*

1

€ 1.500,00

€ 1.500,00

Tweede prijzen

Rugzak Snowmad 26

10

€ 130,00

€ 1.300,00

Totaal

 

11

 

€ 2.800,00

 

* De winnaar van de hoofdprijs zal het resort op deze bestemming één dag gaan verkennen met Victor en Xavier De Le Rue. Inbegrepen in het pakket: retourvlucht vanaf de internationale luchthaven die zich het dichtst bij het woonadres van de winnaar bevindt, shuttletransfer van en naar de luchthaven van bestemming, één overnachting in een 3-sterren- of gelijkwaardig hotel. Ontbijt, lunch en diner zullen tijdens de reis worden verzorgd door de organisator. De winnaar moet zelf de benodigde wintersportuitrusting meenemen of huren. De prijs is exclusief vervoer tussen het woonadres van de winnaar en de luchthaven, reisverzekering, persoonlijke uitgaven of eventuele aanvullende kosten die niet expliciet worden genoemd in dit actiereglement.

Winnaars moeten tussen 08/02/2017 en 30/04/2017 beschikbaar zijn om te reizen op de datums die worden aangewezen door de organisator. Zo niet, dan vervalt de prijs en kan deze aan een alternatieve winnaar worden toegekend.

De organisator is niet aansprakelijk voor vertragingen, annuleringen of onvoorziene gebeurtenissen met betrekking tot de vluchten en de reis. De organisator is niet verantwoordelijk indien de ontmoeting met Victor en Xavier De La Rue wordt vertraagd, uitgesteld of geannuleerd als gevolg van gebeurtenissen waar de organisator redelijkerwijs geen controle over heeft. In een dergelijk geval komt dit gedeelte van de prijs te vervallen zonder dat er een substituut wordt aangeboden, mits de organisator naar eigen goeddunken besluit dit wel te doen. In een dergelijk geval heeft de organisator de optie om, naar eigen goeddunken, een alternatieve prijsactiviteit aan te bieden.

Tweede prijzen: Rugzak Snowmad 26 – geschatte winkelwaarde 130,00 EUR. Meer informatie op: https://www.thenorthface.nl/shop/nl/tnf-nl/snomad-26-rugzak-CLH7?variationId=DMU

De geschatte winkelwaarde van de genoemde prijzen is onderhevig aan prijsfluctuaties in de consumentenmarkt als gevolg van, onder andere, de tijd die is verstreken tussen het moment dat de winkelwaarde is geschat voor dit actiereglement en de datum waarop de prijs wordt toegekend of ingewisseld. Indien de werkelijke verkoopprijs van een prijsartikel lager is dan de hierin genoemde geschatte winkelwaarde, heeft de winnaar geen recht op een cheque, contanten of een andere vorm van compensatie voor het prijsverschil. De prijzen kunnen niet aan een andere persoon worden overgedragen of contant of in alternatieve vorm worden uitgekeerd.

Informeren van de winnaars:

Indien een Instagram-deelnemers tot winnaar wordt verkozen, zal hij/zij worden geïnformeerd via een privébericht en/of doordat de organisator een commentaar plaatst bij de inzending van de potentiële winnaar op zijn/haar Instagram-account.

Als een Twitter-deelnemer tot winnaar wordt verkozen, zal hij/zij worden geïnformeerd via een privébericht op Twitter.

Daarom moeten winnaars de Instagram-account @thenorthface of de Twitter-account @TheNorthFaceEU van de organisator "liken" of "volgen" om op de hoogte te worden gebracht van prijzen.

Winnaars zullen vanaf de dag dat zij worden geïnformeerd, zeven (7) dagen de tijd hebben om op het bericht te reageren, de prijs te aanvaarden en alle informatie te verstrekken waar de organisator om vraagt.

Als het niet mogelijk is binnen zeven (7) dagen na het eerste bericht contact op te nemen met een potentiële winnaar, een potentiële winnaar de nodige informatie niet heeft verstrekt, het niet mogelijk is vanaf de account van de organisator op Instagram of Twitter een privébericht naar de potentiële winnaar te versturen, een prijs of bericht over het winnen van een prijs niet kan worden bezorgd en wordt geretourneerd, een potentiële winnaar zijn/haar prijs niet aanvaardt of indien dit actiereglement niet wordt nageleefd, komt de toekenning van de prijs in kwestie te vervallen en kan deze aan een plaatsvervangende winnaar worden toegekend.

De eerste plaatsvervangende winnaar zal op dezelfde, hierboven beschreven manier worden gecontacteerd. Indien nodig wordt dit proces herhaald totdat de prijs uiteindelijk wordt toegekend aan een vervangende winnaar.

Indien een prijs, na het hierboven beschreven toekenningsproces te hebben doorlopen, niet kan worden vergeven aan een winnaar of plaatsvervangende winnaar, behoudt de organisator zich het recht voor een dergelijke prijs niet uit te reiken.

Wanneer een prijs komt te vervallen, wordt er geen compensatie gegeven.

De organisator behoudt zich het recht voor winnaars om een geldig identificatiebewijs te vragen waarop hun leeftijd en identiteit wordt bevestigd, voordat zij de prijs in ontvangst kunnen nemen. Het identiteitsbewijs dat wordt overlegd, moet op de naam staan van de persoon die aan de actie heeft deelgenomen.

De tweede prijzen zullen door de organisator binnen 60 dagen nadat de winnaar de prijs officieel heeft aanvaard, op het adres van de winnaar worden bezorgd.

Privacy

De organisator zal online persoonsgegevens van de deelnemers verzamelen om de actie te kunnen beheren in overeenstemming met dit privacybeleid.

Door aan de actie deel te nemen, gaan deelnemers ermee akkoord dat de organisator hun persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en verklaren zij het privacybeleid van de organisator te hebben gelezen en aanvaard.

Het gebruik van de persoonsgegevens die in de loop van de actie worden ontvangen, is onderhevig aan de toepasselijke wetgeving en het privacybeleid dat kan worden geraadpleegd op https://www.thenorthface.nl/help/privacy.html#PrivacyPolicy

Algemeen

De organisator behoudt zich het recht voor om deze actie of dit reglement naar eigen goeddunken te annuleren, beëindigen, wijzigen, verlengen of op te schorten mocht(en) een virus, bugs, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere zaken waarover de organisator redelijkerwijs geen controle heeft, het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid of het goede verloop van de actie verstoren of beïnvloeden. In een dergelijk geval mag de organisator de winnaar selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen voordat en/of nadat (indien gepast) de organisator deze maatregel heeft genomen.

Bij opschorting of annulering kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gedane uitgaven of directe of indirecte (gevolg)schade, en de organisator zal niet worden verplicht een alternatieve actie te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

Bewijs van inzending wordt door de organisator niet beschouwd als een ontvangstbewijs.

Alle algemene voorwaarden van Twitter.com en Instagram zijn van toepassing.

Verschillende deelnemers mogen niet dezelfde Twitter- of Instagram-account delen. Elke poging door een deelnemer om meer dan het genoemde aantal inzendingen in te dienen door meerdere/verschillende Twitter- of Instagram-accounts te gebruiken of op andere wijze, zal de inzendingen van de deelnemer ongeldig maken. Daarnaast kan de deelnemer worden gediskwalificeerd. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om bijdragen in te zenden is verboden en zal tot diskwalificatie leiden. In het geval van een geschil met betrekking tot een Twitter- of Instagram-account, wordt de geautoriseerde eigenaar van het e-mailadres dat is gebruikt voor aanmelding op het platform, geacht de deelnemer te zijn. Aan elke winnaar kan worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij de geautoriseerde eigenaar van de account is.

De organisator kan beletten dat een persoon deelneemt aan de actie of een prijs wint indien hij, naar eigen goeddunken, concludeert dat deze persoon probeert de legitieme uitvoering van de actie te ondermijnen door valsspelen, hacken, bedrog of andere oneerlijke praktijken (met inbegrip van het gebruik van geautomatiseerde programma's voor het snel indienen van inzendingen) of probeert andere deelnemers of vertegenwoordigers van de organisator lastig te vallen, te beledigen, bedreigen of intimideren.

Voor alle duidelijkheid: Ubisoft Entertainment, uitgever van het videospel STEEP GAME, is niet betrokken bij de organisatie en uitvoering van de actie, hetgeen betekent dat Ubisoft Entertainment en/of verwante organisaties en/of hun respectieve directeurs, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en licentiehouders niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enigerlei claims, schade en verplichtingen die voortvloeien uit de organisatie en/of uitvoering van deze actie.

De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen of menselijke fouten die ertoe leiden dat een inzending niet wordt ontvangen of kwijt- of beschadigd raakt, of voor eventuele vernietiging of manipulatie van, of onbevoegde toegang tot, inzendingen in het kader van de actie.

De organisator behoudt zich het recht voor om de validiteit van inzendingen en deelnemers (waaronder de identiteit, leeftijd en woonplaats van de deelnemer) op elk willekeurig moment te controleren en inzendingen die niet voldoen aan dit reglement te diskwalificeren.

Behalve in gevallen van nalatigheid, is de organisator op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele verwondingen, verliezen, schade of uitgaven van een winnaar van de actie die direct of indirect het resultaat is/zijn van deelname aan de actie en/of het aanvaarden van een prijs.

De kosten van deelname aan de actie komen volledig voor rekening van de deelnemer. De deelnemer kan de kosten van zijn of haar deelname in geen geval verhalen op de organisator.

De winnaars zijn volledig zelf verantwoordelijk voor eventuele nationale, provinciale of lokale belastingen die naar aanleiding van een prijs moeten worden betaald.

Het aanvaarden van dit reglement is een voorwaarde voor deelname aan de actie en alle deelnemers worden dus geacht dit reglement aanvaard te hebben.

Alle beslissingen van de organisator zijn definitief. Er zal niet over de uitslag worden gecorrespondeerd, behalve om de winnaars te informeren dat zij hebben gewonnen en om de prijzen te overhandigen.

De genoemde prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de organisator behoudt zich, in het geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waarover de organisator redelijkerwijs geen controle heeft, het recht voor om een deel van de actie en/of van de prijs te wijzigen, in te trekken of te vervangen door een alternatief aanbod van gelijke of hogere waarde.

Prijzen zijn niet overdraagbaar en er worden niet in contanten of in een alternatieve vorm uitgekeerd.

Mocht de organisator één of meerdere van zijn rechten op een willekeurig moment niet uitoefenen, dan wil dat niet zeggen dat hij afstand doet van desbetreffende rechten.

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord, gesteund of beheerd door, en is ook niet geassocieerd met, Twitter of Instagram.

In geval van discrepantie tussen de Engelstalige en vertaalde versies van dit officiële reglement, prevaleert de Engelstalige versie.

De organisator moet de namen van de prijswinnaars binnen 60 dagen na afloop van de actieperiode bekend maken indien een deelnemer hierom verzoekt.

Als voorwaarden in deze regels ongeldig of onwettelijk blijken te zijn, dan zijn dergelijke voorwaarden scheidbaar van de andere voorwaarden en bepalingen in dit document en blijven de overige regels van kracht.

Dit reglement wordt onderworpen aan het Engelse recht en de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.