Loyalty activations terms and conditions

ACTIE MET CADEAU OFFICIEEL REGLEMENT - “Cadeau bij aankoop – Retro Logo-beanie”

VF International SAGL, gevestigd in Zwitserland, Via Laveggio 5- 6855 Stabio, Zwitserland, BTW CHE-111.650.898 (hierna genoemd de "organisator”) organiseert een actie met cadeau genaamd “Cadeau bij aankoop – Retro Logo-beanie” (de "actie").

Actieperiode

De actie loopt van 26/09/2023 om 10.00 uur (CEST) tot 29/09/2023 om 24.00 uur (CEST) (de "Actieperiode").

Toelating

Deze actie staat alleen open voor inwoners van Nederland die minimaal achttien (18) jaar oud zijn, lid van het XPLR Pas-loyaliteitsprogramma van The North Face, die een aankoop doen van een van de rugzakken van The North Face ter waarde van ten minste €100,00 (zoals hieronder bepaald) online via de Actieartikelen (zoals hieronder gedefinieerd) online kopen bij https://www.thenorthface.com tijdens de actieperiode (de "deelnemer/s").

Actieproducten

Tijdens de actieperiode heeft elke deelnemer die een aankoop doet van een van de rugzakken van The North Face ter waarde van ten minste €100,00 recht op een (1) cadeau. Als de deelnemer in aanmerking komt voor een cadeau na het voltooien van zijn online transactie op https://www.thenorthface.com, wordt het cadeau gratis naar de klant gestuurd samen met de producten die tijdens de transactie werden gekocht.

De aanbieding in de actie is beperkt tot een (1) cadeau per transactie.

De lijst van de rugzakken van The North Face is beschikbaar op de website https://www.thenorthface.com(de "actieproducten").

Als een deelnemer gebruik maakt van zijn of haar recht om de aankoop te annuleren, of om een terugbetaling van zijn of haar aankoop vraagt, moet de deelnemer het aan hem/haar toegekende cadeau zo snel mogelijk retourneren, in elk geval binnen 28 dagen na het indienen van zijn annulerings- of terugbetalingsverzoek.

Cadeau

Het cadeau bestaat uit een TNF RETRO LOGO-BEANIE t.w.v. €30,00 (het "cadeau").

Het cadeau kan niet worden ingewisseld of omgeruild voor contant geld.

Het cadeau is niet overdraagbaar op andere personen en er wordt geen contant geld of andere alternatieve regelingen aangeboden.

Persoonsgegevens:

De verwerking van persoonsgegevens van deelnemers, voor zover noodzakelijk om deelname aan de actie mogelijk te maken, vereist uitdrukkelijke toestemming van de betreffende deelnemer. Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor profielgebaseerde marketingdoeleinden door de aan de organisator gelieerde entiteit VF International Sagl, met statutaire zetel in 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Zwitserland, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming voor de verwerking voor profiel-gebaseerde marketingactiviteiten is optioneel en een weigering zal geen negatieve invloed hebben op deelname aan de actie.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming N. 679/2016 (AVG) en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierin beschreven gegevensverwerkingsdoeleinden te vervullen, behalve wanneer de wet langere of kortere bewaartermijnen voorschrijft.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer ons privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA op privacy_europe@vfc.com.

Algemeen:

De organisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze actie of dit reglement van de actie te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden of op te schorten indien (naar eigen goeddunken) een virus, bugs, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken buiten haar redelijke controle de administratie, veiligheid, eerlijkheid of het correcte verloop van de cadeau-actie verstoren of beïnvloeden.

Bij opschorting of annulering van de actie kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, hetzij direct, indirect, gevolgschade of inconsequent, en de organisator zal niet verplicht zijn om een alternatieve actie te organiseren of een alternatief cadeau aan te bieden. De organisator kan een deelnemer de deelname aan de actie of het ontvangen van het cadeau ontzeggen, naar eigen goeddunken, wanneer het vaststelt dat die deelnemer de legitieme werking van de actie probeert te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, te misleiden of door andere oneerlijke praktijken (inclusief het gebruik van geautomatiseerde snelle invoerprogramma's) of indien deze van plan is andere deelnemers of vertegenwoordigers van de organisator te hinderen, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen. De organisator is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een inzending niet wordt ontvangen, verloren gaat of beschadigd wordt, noch voor vernietiging of wijziging van, of ongeoorloofde toegang tot registraties en inzendingen. Behoudens nalatigheid van de organisator of vanwege fraude van de organisator en voor zover toegestaan door de wet, is de organisator op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel, verlies, schade of kosten geleden of opgelopen door een winnaar van de cadeau-actie, als een direct of indirect gevolg van deelname aan deze actie en/of het accepteren van het cadeau. Acceptatie van deze regels is een voorwaarde voor toegang tot de actie en toegang betekent de volledige acceptatie van deze regels. Het genoemde cadeau beschikbaar zolang de voorraad strekt en in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waar de organisator redelijkerwijs geen controle over heeft, behoudt de organisator zich het recht voor om een deel van deze actie en/of cadeau te wijzigen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde. Het niet afdwingen door de organisator van een van zijn rechten in enig stadium houdt in geen geval een afstand van die rechten in. Als een voorwaarde van dit reglement nietig is of in strijd met de wet wordt bevonden, wordt deze voorwaarde geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen, en blijft de rest van het reglement van kracht.
Deze regels vallen onder Nederlands recht.

Officiële wedstrijdregels - “Win een weekend bij Tour du Mont Blanc in Chamonix”

VF Nederland Services BV, gevestigd te Cruquiusweg 109, 2e verdieping, 1019AG Amsterdam, Nederland, BTW nr. 853613448B01 (hierna genoemd het "Promotiebedrijf") in coördinatie met VF International SAGL, gevestigd te Via Laveggio 5- 6855 Stabio, Switzerland VAT CHE-111.650.898 (hierna genoemd de "Sponsor"), organiseert een wedstrijd genaamd "Trail du Mont Blanc” (de "Wedstrijd").

Deelname aan de wedstrijd is gratis en een aankoop doen is niet nodig. Als je aan de wedstrijd deelneemt, wordt je geacht in te stemmen met dit wedstrijdreglement 

Promotieperiode

De Wedstrijd loopt van 10:00 uur CEST op 03/07/2023 tot 18:00 uur CEST op 03/08/2023 (hierna de "Promotieperiode" genoemd). De computer van het Promotiebedrijf is de officiële klok voor de Wedstrijd.

Toelating  

Deelname aan deze Wedstrijd staat alleen open voor wettelijke inwoners van Nederland die ten minste achttien (18) jaar oud zijn en lid zijn van het XPLR Pass-loyaliteitsprogramma van The North Face (hierna "Deelnemer(s)").

Over deze wedstrijd:

Tijdens deze wedstrijd kunnen Deelnemers zichzelf testen met een quiz met multiplechoicevragen over hun kennis van trailrunning en hun antwoorden delen met The North Face (hierna de “Quiz” genoemd).

Hoe kun je deelnemen:

Het Promotiebedrijf organiseert deze wedstrijd voor mensen die geregistreerd staan bij het "XPLR Pass"-loyaliteitsprogramma. Deelnemers kunnen zich gratis inschrijven bij het loyaliteitsprogramma op www.thenorthface.nl Om deel te nemen aan de wedstrijd, moeten deelnemers inloggen bij www.thenorthface.nl met hun XPLR Pass loyalty-gegevens, naar de speciale pagina gaan en alle 5 (vijf) vragen die op het scherm verschijnen correct beantwoorden.

Alle Deelnemers kunnen deelnemen aan de Wedstrijd door een (1) quiz in te sturen tijdens de Promotieperiode. Alle Deelnemers die alle 5 (vijf) vragen correct beantwoorden, doen mee aan de trekking om de winnaars te bepalen. Alle Deelnemers moeten toegang hebben tot internet om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd.

De methode voor het uitreiken van prijzen:

Het Promotiebedrijf kiest willekeurig uit alle geldige inzendingen die tijdens de Promotieperiode zijn ontvangen, één (1) winnaar en twintig (5) runners-up selecteren. Indien er niet voldoende deelnemers zijn om het totaal aantal winnaars en/of runners-up te selecteren, zullen de winnaar en/of runners-up worden getrokken uit al diegenen die minstens één (1) vraag van de quiz juist hebben beantwoord. Indien het aantal winnaars en/of runners-up niet voldoende is, worden de winnaars en/of runners-up getrokken uit alle personen die aan de Wedstrijd hebben deelgenomen, ongeacht het aantal juiste antwoorden. De willekeurige trekking zal plaatsvinden op of omstreeks 04 augustus 2023. Een runner-up zal alleen worden gebruikt als de winnaar zijn prijs niet opeist in overeenstemming met deze Wedstrijdregels of om welke reden dan ook wordt gediskwalificeerd voor de Wedstrijd. De selectie van winnaars en runners-up is definitief. Als er niet genoeg deelnemers hebben deelgenomen om alle prijzen uit te reiken, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om deze prijzen niet uit te reiken.

Restricties:

Deelnemers mogen deelnemen aan een (1) quiz tijdens de Promotieperiode. Geen enkele Deelnemer mag meer dan een (1) prijs winnen. Deelnemers die niet legaal in Nederland verblijven, kunnen niet aan deze Wedstrijd deelnemen. Medewerkers van het Promotiebedrijf, medewerkers van alle gecontroleerde, geaffilieerde of controlerende bedrijven van het Promotiebedrijf en andere personen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de Wedstrijd mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Prizes:

Er wordt één (1) prijs toegekend in het kader van de Wedstrijd.

De prijs bestaat uit een all-inclusive-beleving in Chamonix.

De waarde van elke prijs is bij benadering € 2.000,00

De all-inclusive ervaring in Chamonix omvat een reis naar Chamonix voor één (1) persoon om een driedaagse ervaring bij te wonen met de crew van The North Face. Inbegrepen bij de prijs: retourticket (vluchten), shuttle van en naar de luchthaven van Genève - Chamonix, accommodatie in een 4-sterrenhotel, maaltijden en North Face-kit (merkaccessoires en/of -kleding).

De prijs omvat niet de reiskosten tussen de woning van de geselecteerde winnaar en de luchthaven, persoonlijke uitgaven of enige andere extra kosten, behalve waar expliciet vermeld in dit Wedstrijdreglement. De geselecteerde winnaars moeten tussen 01 en 03 september 2023 kunnen reizen, anders vervalt de prijs en kan deze aan een andere winnaar worden toegekend. Het Promotiebedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen, annuleringen of onvoorziene gebeurtenissen met betrekking tot de vluchten en de reis. Het Promotiebedrijf is niet verantwoordelijk indien het evenement wordt vertraagd, uitgesteld of geannuleerd door gebeurtenissen waarover het redelijkerwijs geen controle heeft, in welk geval dat deel van de prijs in zijn geheel zal komen te vervallen en er geen vervanging zal worden voorzien, behalve naar eigen goeddunken van het Promotiebedrijf. In dit geval heeft het Promotiebedrijf de mogelijkheid om, naar eigen goeddunken, een andere prijsactiviteit te vervangen. De winnaars nemen op eigen risico deel aan de prijsactiviteit.

Alle winnaars gaan ermee akkoord dat de COVID-gezondheidsmaatregelen moeten worden nageleefd en moeten zich in elk geval houden aan alle gezondheidsmaatregelen die het Promotiebedrijf geschikt acht om toe te passen. De geschatte winkelwaarde (”ARV”)van een vermelde prijs is onderhevig aan prijsschommelingen op de consumentenmarkt op basis van, onder andere, enig tijdsverschil tussen de datum waarop de geschatte winkelwaarde wordt geschat ten behoeve van dit Wedstrijdreglement, en de datum waarop de prijs wordt toegekend of ingewisseld. Indien de werkelijke aankoopprijs van een prijs lager is dan de geschatte winkelwaarde die hierin wordt vermeld, heeft de prijswinnaar geen recht op een cheque, contant geld of andere vorm van betaling voor het prijsverschil.

Bericht aan de winnaar  

Winnaars worden binnen twee (2) werkdagen na hun selectie per e-mail op de hoogte gebracht van hun selectie op het e-mailadres dat zij tijdens de registratie hebben opgegeven. Indien binnen twee (3) werkdagen na de eerste poging tot kennisgeving geen contact kan worden opgenomen met een winnaar, deze de gevraagde informatie niet verstrekt, een kennisgeving van de selectie als onbestelbaar wordt geretourneerd, de winnaar zijn kans om als winnaar te worden geselecteerd afwijst, of in geval van niet-naleving van deze Wedstrijdregels en vereisten, zal deze prijs komen te vervallen en kan deze worden toegekend aan een runner-up. Op dezelfde wijze als hierboven beschreven zal contact worden opgenomen met de eerste runner-up en indien nodig zal het proces worden herhaald totdat een runner-up is geselecteerd. In het geval dat na het volgen van het hierboven beschreven toekenningsproces een prijs niet kan worden toegekend aan een winnaar of runner-up, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor deze prijs niet toe te kennen. Wanneer een prijs komt te vervallen, zal geen vergoeding worden gegeven. Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om van de winnaar een geldig identiteitsbewijs te eisen dat diens leeftijd en identiteit aantoont alvorens de winnaar de prijs in ontvangst kan nemen. Elk identiteitsbewijs dat wordt overgelegd moet op naam staan van de persoon die aan de Wedstrijd heeft deelgenomen. Het Promotiebedrijf is niet aansprakelijk voor een winnaar met wie geen contact kan worden opgenomen en/of aan wie de prijs niet kan worden uitgereikt als gevolg van: (i) onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie van het The North Face XPLR Pass-loyaliteitsprogramma; of (ii) de mailbox van de winnaar vol, op de zwarte lijst of niet langer actief is; of (iii) de kennisgevingse-mail als spam wordt beschouwd en daardoor de e-mailaccount van de winnaar niet bereikt of in de map met ongewenste e-mail van de e-mailaccount van de winnaar terechtkomt; of iv) de kennisgevingse-mail om een andere reden niet is ontvangen; of v) de winnaar niet reageert

Persoonsgegevens:

De verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers, voor zover noodzakelijk voor deelname aan de Promotie, wordt uitgevoerd door het Promotiebedrijf, in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder. Bovendien kunnen persoonsgegevens, na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokken deelnemer, ook voor profielgerichte marketingdoeleinden worden verwerkt door VF International Sagl, een gelieerde onderneming van het Promotiebedrijf, met maatschappelijke zetel in 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Zwitserland, in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder. Instemming met de verwerking voor profielgebaseerde marketingactiviteiten is optioneel en een weigering heeft geen negatieve gevolgen voor deelname aan de actie. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de EU General Data Protection Regulation N. 679/2016 (GDPR) en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierin beschreven gegevensverwerkingsdoeleinden te vervullen, behalve wanneer de wet langere of kortere bewaartermijnen voorschrijft. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan Deelnemer ons Privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA op privacy_europe@vfc.com

Algemeen:

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze wedstrijd of dit wedstrijdreglement te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden of op te schorten indien (naar eigen goeddunken) een virus, bugs, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken buiten haar redelijke controle de administratie, veiligheid, eerlijkheid of het correcte verloop van de wedstrijd verstoren of beïnvloeden. In dat geval kan het Promotiebedrijf de winnaar(s) kiezen uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen vóór en/of na (indien van toepassing) de actie die door het Promotiebedrijf is ondernomen. Voor zover wettelijk toegestaan kan het Promotiebedrijf bij opschorting of annulering niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemaakte kosten of geleden schade, ongeacht of deze direct, indirect, gevolg- of inconsequent is, en het Promotiebedrijf is niet verplicht om een alternatieve Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden. Het bewijs van indiening geldt niet als bewijs van ontvangst door het Promotiebedrijf en het Promotiebedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen van inzendingen als gevolg van netwerk- of internetstoringen of voor eventuele kosten die dit met zich meebrengt voor de Deelnemers. Pogingen van Deelnemers om meer dan het vermelde aantal inzendingen te verkrijgen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailaccounts, identiteiten en registraties, of enige andere methode, maken de inzendingen van die Deelnemer ongeldig en kunnen leiden tot diskwalificatie van die Deelnemer. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om inzendingen aan te leveren, is verboden en zal leiden tot diskwalificatie. In het geval van een geschil over een registratie, wordt de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat is gebruikt om te registreren, geacht de Deelnemer te zijn. Elke winnaar kan worden gevraagd om aan te tonen dat hij/zij de bevoegde accounthouder is.

"Het Promotiebedrijf kan een deelnemer verbieden om deel te nemen aan de Wedstrijd of om een prijs te winnen als het, naar eigen goeddunken, vaststelt dat deze deelnemer de legitieme werking van de Wedstrijd probeert te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, te misleiden of door andere oneerlijke spelpraktijken (inclusief het gebruik van geautomatiseerde snelstartprogramma's), of de bedoeling heeft om andere deelnemers of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf te ergeren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen. Het Promotiebedrijf is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een inzending niet wordt ontvangen, verloren gaat of beschadigd wordt, noch voor vernietiging of wijziging van, of ongeoorloofde toegang tot registraties en inzendingen. Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment de deugdelijkheid van de inzendingen en deelnemers (inclusief de identiteit, leeftijd, enz.) na te gaan en om elke inzending die niet in overeenstemming is met deze wedstrijdregels, te diskwalificeren. Behoudens nalatigheid van het Promotiebedrijf of vanwege fraude van het Promotiebedrijf en voor zover toegestaan door de wet, is het Promotiebedrijf op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel, verlies, schade of kosten geleden of opgelopen door een winnaar van de wedstrijd, als een direct of indirect gevolg van deelname aan deze wedstrijd en/of het accepteren van een prijs. Alle kosten van deelname aan de Wedstrijd zijn volledig voor rekening van de Deelnemer, exclusief eventuele kosten waarvoor het Promotiebedrijf heeft toegezegd aansprakelijk te zijn in verband met de Prijzen. In geen geval kan de Deelnemer de kosten van zijn deelname verhalen op het Promotiebedrijf."

"De beslissing van het promotiebedrijf is definitief. Er zal geen correspondentie worden aangegaan, behalve met de winnaars om hen te laten weten dat ze hebben gewonnen, en om de prijzen uit te reiken. De vermelde prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waar het promotiebedrijf redelijkerwijs geen controle over heeft, behoudt het promotiebedrijf zich het recht voor om een deel van deze wedstrijd en/of prijs te wijzigen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde. De prijzen zijn niet overdraagbaar, en er worden geen contanten of andere alternatieve regelingen aangeboden. Wanneer het promotiebedrijf het nalaat om op enig moment een van zijn rechten af te dwingen, betekent dat niet dat er afstand wordt gedaan van die rechten. Als een voorwaarde van dit wedstrijdreglement nietig is of in strijd met de wet wordt bevonden, wordt deze voorwaarde geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen, en blijft de rest van het reglement van kracht. De Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 is van toepassing op deze wedstrijd voor Nederlandse Deelnemers. Het Promotiebedrijf zal in overeenstemming met deze Gedragscode handelen. Het Promotiebedrijf zal zorgdragen voor afdracht van de eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de prijs. Deze regels zijn onderworpen aan Nederlands recht."

Fotowedstrijd - Wandelen & Kamperen

VF (J) Nederland Services BV, gevestigd te Cruquiusweg 109, 2e verdieping, 1019AG Amsterdam - Nederland (hierna te noemen het "Promotiebedrijf") organiseert in samenwerking met VF International SAGL, gevestigd te Via Laveggio 5 - 6855 Stabio, Zwitserland (BTW CHE-111.650.898) een wedstrijd genaamd "Fotowedstrijd - Wandelen & Kamperen" (de "Wedstrijd").

De deelname aan de Wedstrijd is gratis en vereist geen aankoop.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, worden deelnemers geacht akkoord te gaan met dit wedstrijdreglement.

 

Over de wedstrijd:

Het idee achter de wedstrijd is dat deelnemers een foto met The North Face delen van een ervaring, bijzonder moment, vakantie of avontuur in de buitenlucht (hierna "inzending").

Promotieperiodes

De Wedstrijd loopt van 01/06/2023 om 00.00 uur CEST tot 31/07/2023 om 23.59 uur CEST ("Promotieperiode").

Toelating

Toelating tot deze Wedstrijd staat uitsluitend open voor wettelijke inwoners van Nederland die ten minste achttien (18) jaar oud zijn (hierna "Deelnemer(s)").

Hoe deel te nemen aan de wedstrijd:

Van 01/06/2023 toten met 31/07/2023 organiseert het Promotiebedrijf deze wedstrijd voor personen die ingeschreven zijn in het loyaliteitsprogramma "XPLR Pass".

Deelnemers kunnen zich gratis inschrijven voor het loyaliteitsprogramma op www.thenorthface.com.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moeten Deelnemers toegang krijgen tot hun loyaliteitsaccount via de website www.thenorthface.com en de instructies volgen om hun Inzending te uploaden met betrekking tot het thema van de Wedstrijd zoals beschreven in de paragraaf "Over de Wedstrijd ".

Elke Inzending moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de paragraaf "Vereisten voor inzending" hieronder en in de vorm van een foto zijn.

Elke geldige Inzending die door het Promotiebedrijf wordt goedgekeurd, wordt beschouwd als een deelname aan de Wedstrijd ("Entry").

Alle deelnemers kunnen aan de Wedstrijd deelnemen door één (1) Inzending in te sturen tijdens de Promotieperiode.

Alle deelnemers moeten toegang hebben tot internet om aan de Wedstrijd deel te nemen.

Het is deelnemers niet toegestaan dezelfde Inzending meer dan één keer in te zenden tijdens de Wedstrijd.

Dubbele inzendingen van dezelfde deelnemer worden gediskwalificeerd, zoals bepaald door het promotiebedrijf naar eigen goeddunken.

Beperkingen:

Deelnemers mogen één (1) inzending (foto) uploaden tijdens de Promotieperiode.

Geen enkele deelnemer mag meer dan één (1) prijs winnen.

Deelnemers die niet in Nederland wonen mogen niet deelnemen aan deze Wedstrijd.

Werknemers van het Promotiebedrijf, werknemers van alle gecontroleerde, gelieerde of controlerende ondernemingen van het Promotiebedrijf en andere personen die betrokken zijn bij de organisatie en het beheer van de Wedstrijd mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd, maar kunnen zich wel inschrijven voor het XPRL Pass loyaliteitsprogramma.

Inzendvereisten

Een inzending moet aan de volgende vereisten voldoen om te worden toegelaten tot de Wedstrijd:

De inzending moet in een formaat zijn dat compatibel is met de website van het Promotiebedrijf;

De inzending moet een ervaring, bijzonder moment, vakantie of avontuur laten zien waarvan de deelnemer in de buitenlucht heeft genoten;

De inzending mag geen gevaarlijke handeling tonen, promoten of aanmoedigen en de deelnemer mag zichzelf of iemand anders niet in gevaar hebben gebracht voor letsel (feitelijk of potentieel) bij het maken van zijn inzending; en

De inzending moet verband houden met het thema van de Wedstrijd.

Het modereren:

Elke geüploade inzending zal worden gemodereerd. Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren of te diskwalificeren, naar eigen goeddunken, waarvan zij bepaalt dat deze niet in overeenstemming zijn met dit wedstrijdreglement of mogelijk schadelijk zijn voor het imago of de reputatie van het Promotiebedrijf, de Wedstrijd of derden. Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren die:

lasterlijk, obsceen, beledigend, vulgair, lasterlijk, racistisch, gevaarlijk, discriminerend zijn en/of naar de mening van het Promotiebedrijf niet stroken met de geest van de Wedstrijd;

bedoeld zijn om een merk, product, dienst of zakelijke activiteit anders dan die van het Promotiebedrijf te promoten of bekendheid te geven en/of geen verband houden met de Wedstrijd;

inhoud bevatten die gekopieerd is uit andere bronnen;

inhoud bevatten waarvan het Promotiebedrijf redelijkerwijs van mening is dat deze feitelijk onjuist is;

inhoud bevatten waarvan het Promotiebedrijf redelijkerwijs van mening is dat deze gevaarlijke situaties kan bevorderen of aanmoedigen.

inhoud bevatten die geen verband houdt met het thema van de Wedstrijd;

inhoud bevatten die in strijd is met de Nederlandse wetgeving;

virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere computerprogramma's bevatten die zijn ontworpen om schade toe te brengen, schadelijke interferentie te veroorzaken, systeemgegevens heimelijk te onderscheppen of te stelen.

Alleen als de Inzending door de moderators van het Promotiebedrijf geschikt wordt geacht, wordt deze beschouwd als een inzending voor de Wedstrijd.

Aansprakelijkheid van deelnemers met betrekking tot hun inzending:

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, accepteren Deelnemers dit Wedstrijdreglement in zijn geheel en verklaren zij dat:

zij de eigenaar zijn van alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op de inzending en dat de inzending niet is gekopieerd of gereproduceerd uit enige bron of van derden;

zij het onderwerp zijn dat in de inzending wordt getoond en de inzending het resultaat is van hun eigen ervaring, bijzonder moment of avontuur dat de deelnemer buitenshuis heeft beleefd;

de inzending is origineel en is niet eerder gepubliceerd of meegedaan aan andere wedstrijden of prijsvragen;

de inzending bevat geen materiaal dat onwettig is, in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving of van enig rechtsgebied waar de inzending is gemaakt;

er komen geen personen onder de 18 jaar in de inzending voor;

dat de inzending geen reproductie is en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, morele rechten, auteursrechten, rechten ter bescherming van persoonsgegevens van derden, publicatierechten en in het algemeen dat de inzending de wettelijke bepalingen inzake auteursrechten en alle andere geldende voorschriften of wetten respecteert;

zij verlenen hierbij aan het Promotiebedrijf een niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepbare licentie om de Inzending, met inbegrip van het eventuele auteursrecht op de foto en de eventuele beeldrechten van de personen die erin voorkomen, geheel of gedeeltelijk te gebruiken, aan te passen, te publiceren, te wijzigen, te verspreiden, te reproduceren en weer te geven, op wereldwijde basis, in eeuwigheid, en op te nemen in andere werken, in elke nu bekende of later ontwikkelde vorm, media of technologie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle internetmedia, met inbegrip van de website van dhet promotiebedrijf of verwante websites en andere sociale netwerkplatforms (d.w.z. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok Pinterest enz.), voor welk doel dan ook, inclusief voor promotie-, reclame- of marketingdoeleinden (behalve wanneer dit bij wet verboden is), totdat de Deelnemer ervoor kiest dergelijke rechten in te trekken;

zij zijn volledig aansprakelijk voor de geüploade inzending en zullen derhalve het promotiebedrijf vrijwaren van elke aansprakelijkheid die zij oploopt als gevolg van het feit dat de inzending niet voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit wedstrijdreglement;

de inzending voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in dit wedstrijdreglement en het onderdeel "vereisten voor inzending";

het volgende komt niet voor: andere producten van concurrerende merken of zinnen of voorwerpen die niet relevant zijn voor de Wedstrijd;

de Inzending bevat geen materiaal dat ongepast, onfatsoenlijk, gevaarlijk, obsceen, hatelijk, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk is, onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade tegen een groep of individu bevordert, inclusief tegen zichzelf, of discriminatie bevordert op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; en

zij gaan ermee akkoord deel te nemen aan alle redelijke publiciteit die door het promotiebedrijf wordt vereist indien zij een van de prijzen van de Wedstrijd winnen.

Elke deelnemer aanvaardt dat een schending van de voorwaarden van dit wedstrijdreglement het Promotiebedrijf het recht geeft om de deelnemer en/of zijn/haar inzending onmiddellijk uit de wedstrijd te verwijderen, onverminderd andere rechten en/of rechtsmiddelen van het Promotiebedrijf.

Elke deelnemer stemt er ook mee in dat het Promotiebedrijf met betrekking tot de inzending van de deelnemer handelingen verricht (of nalaat te verrichten) die anderszins een inbreuk op de morele rechten van de deelnemer vormen.

Elke deelnemer erkent dat andere deelnemers in hun inzending ideeën en/of concepten kunnen hebben gebruikt die qua idee of concept vergelijkbaar zijn met wat in de inzending van de deelnemer is opgenomen. Elke deelnemer begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij/zij geen vordering kan instellen tegen een andere deelnemer of een promotiebedrijf als gevolg van een dergelijke gelijkenis en dat hij/zij geen recht heeft op een vergoeding als gevolg van een dergelijke gelijkenis.

Prijzen

Er worden twee (2) prijzen uitgereikt als onderdeel van de Wedstrijd zoals beschreven in het gedeelte "De methode voor het toekennen van prijzen" hieronder.

De prijs bestaat uit een Summit SeriesTM Mountain 25 - 2 Personentent (hierna "de Prijs").

De geschatte waarde van elke prijs is € 750

De geschatte winkelwaarde ("ARV") van elke vermelde prijs is onderhevig aan prijsschommelingen op de consumentenmarkt op basis van, onder andere, de tijdspanne tussen de datum waarop de ARV wordt geschat ten behoeve van deze wedstrijdregels en de datum waarop de prijs wordt toegekend of ingewisseld. Als de werkelijke aankoopprijs van een prijs lager is dan de ARV die hierin wordt vermeld, heeft de prijswinnaar geen recht op een cheque, contant geld of een andere vorm van betaling voor het prijsverschil.

De methode voor het toekennen van prijzen

Elke geldige inzending wordt opgenomen in de selectie van winnaars en wordt beoordeeld door een panel van juryleden (waaronder één onafhankelijk jurylid), geselecteerd door het promotiebedrijf ("jurypanel"). De selectie van de winnaars vindt plaats op of rond 30/09/2023.

Er zullen in totaal twee (2) winnaars zijn, zoals hieronder gedefinieerd.

De inzendingen worden beoordeeld op basis van de volgende gelijk gewogen beoordelingscriteria ("beoordelingscriteria"): relevantie voor het onderwerp, affiniteit met de waarden van The North Face en originaliteit.

De twee (2) inzendingen met de hoogste score op basis van de beoordelingscriteria worden beschouwd als de winnaars van de Wedstrijd.

De jury zal ook vijf (5) runners-up aanwijzen in volgorde van voorkeur op basis van de beoordelingscriteria. Een runner-up wordt alleen gebruikt als de winnaar zijn/haar prijs niet claimt in overeenstemming met dit wedstrijdreglement of om welke reden dan ook wordt gediskwalificeerd voor de wedstrijd.

De selectie van de winnaars en runners-up is definitief en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

Als er niet genoeg deelnemers zijn om de prijzen toe te kennen, behoudt het promotiebedrijf zich het recht voor om niet alle twee (2) prijzen toe te kennen of om minder dan twee (2) prijzen toe te kennen, naar eigen goeddunken.

Bericht aan de winnaars

Winnaars worden binnen vijf (5) werkdagen na hun selectie per e-mail op de hoogte gebracht van hun selectie op het e-mailadres dat zij tijdens de registratie hebben opgegeven.

De winnaar heeft vijf (5) dagen vanaf de kennisgeving om te antwoorden op de kennisgeving van de winst en de prijs te aanvaarden en alle door het promotiebedrijf gevraagde informatie te verstrekken.

Als binnen vijf (5) dagen na de eerste poging tot kennisgeving geen contact kan worden opgenomen met een winnaar, deze de gevraagde informatie niet verstrekt, een kennisgeving van de selectie als onbestelbaar wordt geretourneerd, de winnaar zijn kans om als winnaar te worden geselecteerd afwijst, of in geval van niet-naleving van deze Wedstrijdregels en vereisten, zal deze prijs komen te vervallen en kan deze worden toegekend aan een runner-up.

Op dezelfde wijze als hierboven beschreven zal contact worden opgenomen met de eerste runner-up en indien nodig zal het proces worden herhaald totdat een runner-up is geselecteerd. In het geval dat na het volgen van het hierboven beschreven toekenningsproces een prijs niet kan worden toegekend aan een winnaar of runner-up, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor deze prijs niet toe te kennen.

Wanneer een prijs komt te vervallen, zal geen vergoeding worden gegeven.

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om van de winnaar een geldig identiteitsbewijs te eisen dat diens leeftijd en identiteit aantoont alvorens de winnaar de prijs in ontvangst kan nemen. Elk identiteitsbewijs dat wordt overgelegd moet op naam staan van de persoon die aan de Wedstrijd heeft deelgenomen.

Het Promotiebedrijf is niet aansprakelijk voor een winnaar met wie geen contact kan worden opgenomen en/of aan wie de prijs niet kan worden uitgereikt als gevolg van: (i) onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie van het The North Face XPLR Pass-loyaliteitsprogramma; of (ii) de mailbox van de winnaar vol, op de zwarte lijst of niet langer actief is; of (iii) de kennisgevingsmail als spam wordt beschouwd en daardoor de e-mailaccount van de winnaar niet bereikt of in de map met ongewenste e-mail van de e-mailaccount van de winnaar terechtkomt.

Persoonsgegevens:

De verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers, voor zover noodzakelijk voor deelname aan de Promotie, wordt uitgevoerd door het Promotiebedrijf, in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder. Bovendien kunnen persoonsgegevens, na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokken deelnemer, ook voor profielgerichte marketingdoeleinden worden verwerkt door VF International Sagl, een gelieerde onderneming van het Promotiebedrijf, met maatschappelijke zetel in 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Zwitserland, in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder.

Instemming met de verwerking voor profielgebaseerde marketingactiviteiten is optioneel en een weigering heeft geen negatieve gevolgen voor deelname aan de actie.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de EU General Data Protection Regulation N. 679/2016 (GDPR) en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierin beschreven gegevensverwerkingsdoeleinden te vervullen, behalve wanneer de wet langere of kortere bewaartermijnen voorschrijft.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan Deelnemer ons Privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA op privacy_europe@vfc.com

Algemeen:

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze wedstrijd of dit wedstrijdreglement te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden of op te schorten indien (naar eigen goeddunken) een virus, bugs, niet-geautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken buiten haar redelijke controle de administratie, veiligheid, eerlijkheid of het correcte verloop van de wedstrijd verstoren of beïnvloeden. In dat geval kan het Promotiebedrijf de winnaar(s) kiezen uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen vóór en/of na (indien van toepassing) de actie die door het Promotiebedrijf is ondernomen.

Voor zover wettelijk toegestaan kan het Promotiebedrijf bij opschorting of annulering niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemaakte kosten of geleden schade, ongeacht of deze direct, indirect, gevolg- of inconsequent is, en het Promotiebedrijf is niet verplicht om een alternatieve Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

Het bewijs van indiening geldt niet als bewijs van ontvangst door het Promotiebedrijf en het Promotiebedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen van inzendingen als gevolg van netwerk- of internetstoringen of voor eventuele kosten die dit met zich meebrengt voor de Deelnemers.

Pogingen van Deelnemers om meer dan het vermelde aantal inzendingen te verkrijgen door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailaccounts, identiteiten en registraties, of enige andere methode, maken de inzendingen van die Deelnemer ongeldig en kunnen leiden tot diskwalificatie van die Deelnemer. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om inzendingen aan te leveren, is verboden en zal leiden tot diskwalificatie. In het geval van een geschil over een registratie, wordt de geautoriseerde accounthouder van het e-mailadres dat is gebruikt om te registreren, geacht de Deelnemer te zijn. Elke winnaar kan worden gevraagd om aan te tonen dat hij/zij de bevoegde accounthouder is.

Het Promotiebedrijf kan een deelnemer verbieden om deel te nemen aan de Wedstrijd of om een prijs te winnen als het, naar eigen goeddunken, vaststelt dat deze deelnemer de legitieme werking van de Wedstrijd probeert te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, te misleiden of door andere oneerlijke spelpraktijken (inclusief het gebruik van geautomatiseerde snelstartprogramma's), of de bedoeling heeft om andere deelnemers of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf te ergeren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen.

Het Promotiebedrijf is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een inzending niet wordt ontvangen of verloren gaat of beschadigd raakt of voor vernietiging of wijziging van, of onbevoegde toegang tot, inschrijvingen en inzendingen voor de Wedstrijd.

Het Promotiebedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om de geldigheid van de Deelnames en Deelnemers te controleren (inclusief de identiteit, leeftijd en woonplaats van een Deelnemer) en om een Deelnemer te diskwalificeren die een inzending doet die niet in overeenstemming is met deze Wedstrijdvoorwaarden.

Behoudens nalatigheid van het Promotiebedrijf en voor zover wettelijk toegestaan, is het Promotiebedrijf op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel, verlies, schade of onkosten geleden door een winnaar van de Wedstrijd, als direct of indirect gevolg van deelname aan deze Wedstrijd en/of het accepteren van een prijs.

De volledige kosten van deelname aan de Wedstrijd zijn volledig voor rekening van de Deelnemer, exclusief eventuele kosten waarvoor het Promotiebedrijf heeft toegezegd aansprakelijk te zijn in verband met de Prijzen. In geen geval kan de Deelnemer de kosten van zijn deelname verhalen op het Promotiebedrijf.

De beslissing van het Promotiebedrijf is definitief. Er wordt geen correspondentie gevoerd, behalve met de winnaars om hen te laten weten dat ze gewonnen hebben en om de Prijzen te overhandigen.

De vermelde Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en in geval van onvoorziene omstandigheden, of omstandigheden waarover het Promotiebedrijf redelijkerwijs geen controle heeft, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om een deel van deze Wedstrijd en/of Prijs te wijzigen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde.

De prijzen zijn niet overdraagbaar, en er worden geen contanten of andere alternatieve regelingen aangeboden.

Het niet afdwingen van rechten door het Promotiebedrijf op enig moment houdt geen afstandsverklaring van deze rechten in.

Het Promotiebedrijf zal zorgdragen voor afdracht van de eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de prijs.

Indien een bepaling van dit wedstrijdreglement nietig of in strijd met de wet blijkt te zijn, wordt deze bepaling als ongeldig beschouwd, maar blijven alle onaangetaste bepalingen van kracht.

Deze regels zijn onderworpen aan Nederlands recht.

EARTH WEEK – GIFT WITH PURCHASE

VF International SAGL met hoofdkantoor op officieel adres Via Laveggio 5- 6855 Stabio, Switzerland VAT CHE-111.650.898 (hierna genoemd het 'Promotiebedrijf'), organiseert een 'free-gift'-promotie met de naam 'Earth week – Gift with purchase' (de 'Promotie').

Promotieperiode

De Promotie loopt van 20/04/2023 00.00 (CEST) tot 27/04/2023 23.59 (CEST) (de 'Promotieperiode'). 

Toelatingseisen

Deelname aan deze Promotie is alleen toegestaan voor officiële inwoners van Nederland die ten minste achttien (18) jaar oud zijn en member zijn van XPLR Pass, het loyaltyprogramma van The North Face, en de promotieproducten kopen (zoals onderstaand aangegeven), online op https://www.thenorthface.com/ of in een van de deelnemende winkels (lijst te vinden in Bijlage A) gedurende de Promotieperiode (de 'Deelnemer/s'). 

Promotieproducten

Tijdens de Promotieperiode heeft iedere Deelnemer die in één enkele transactie ten minste één Promotieproduct koopt in een TNF Store of online op https://www.thenorthface.com recht op één (1) Gratis Cadeau. 

Als de Deelnemer in aanmerking komt voor een Gratis Cadeau na voltooien van de aankooptransactie: (i) in een TNF Store, dan wordt het Gratis Cadeau aan de klant overhandigd door de kassamedewerker die de aankooptransactie verwerkt heeft; of (ii) online op https://www.thenorthface.com, dan wordt het Gratis Cadeau aan de klant verzonden samen met de tijdens de transactie aangekochte producten.

Het aanbod van de Promotie is beperkt tot één (1) Gratis Cadeau per transactie. 

De 'Lijst met Promotieproducten' is te vinden op de website https://www.thenorthface.com (de 'Promotieproducten').

Als een Deelnemer hun recht uitoefent om de Aankoop te annuleren, of terugbetaling van de Aankoop verlangt, dan moet de Deelnemer het ontvangen Gratis Cadeau zo snel mogelijk teruggeven, in ieder geval binnen 28 dagen na indiening van hun annulerings- of terugbetalingsverzoek. 

Gratis Cadeau

Het Gratis Cadeau bestaat uit een TNF X DFNS FOOTWEAR PROTECTOR (schoenbescherming) ter waarde van € 15 (het 'Gratis Cadeau').

Het Gratis Cadeau is niet inwisselbaar, ook niet voor geld. 

Het Gratis Cadeau is niet overdraagbaar aan enige persoon en er zal geen contant geld of andere alternatieve regeling aangeboden worden.

Persoonsgegevens:

Verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer, noodzakelijk om deelname aan de promotiebedrijf mogelijk te maken, wordt gedaan door het Promotiebedrijf als verwerkingsverantwoordelijke. Verder zullen, op voorwaarde van uitdrukkelijke instemming van de Deelnemer, persoonsgegevens worden verwerkt voor op profilering gebaseerde marketingdoeleinden door de aan het promotiebedrijf gelieerde entiteit VF International Sagl, met officieel adres 5, Via Laveggio, 6855, Stabio, Switzerland, als verwerkingsverantwoordelijke. 

Toestemming voor verwerking voor op profilering gebaseerde marketingactiviteiten is optioneel, en weigering heeft geen negatief effect op deelname aan de Promotie. 

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) nr. 679/2016 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG), en worden bewaard zo lang als nodig is om de hierin beschreven doeleinden van gegevensverwerking te bereiken, tenzij onder de toepasselijke wetgeving kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn. 

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen Deelnemers ons Privacybeleid raadplegen en/of contact opnemen met ons Privacy Office EMEA (ons bureau gegevensbescherming voor Europa, Midden-Oosten en Afrika) via privacy_europe@vfc.com.

Algemeen:

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, deze Promotie of deze Spelregels te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden, te verlengen of op te schorten in het geval dat (geheel naar eigen inzicht van het Promotiebedrijf) het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid of goede uitvoering van de Gratis Cadeau Promotie gecorrumpeerd of beïnvloed wordt door virussen, bugs, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken die buiten zijn redelijke controle vallen. 

Het Promotiebedrijf kan bij opschorting of annulering van de Promotie niet aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte kosten of welke geleden schade dan ook – niet voor directe of indirecte schade, niet voor gevolgschade of inkomstenderving – en het Promotiebedrijf is niet verplicht om een alternatieve Promotie of een alternatief Gratis Cadeau aan te bieden. 

Het Promotiebedrijf kan een Deelnemer verhinderen aan de Promotie deel te nemen of het Gratis Cadeau te ontvangen, als het Promotiebedrijf geheel naar eigen inzicht vaststelt dat deze Deelnemer de rechtmatige voortgang van de Promotie probeert te ondermijnen door bedrog, hacken, misleiding of ander oneerlijk gedrag of onfaire praktijken (waaronder gebruik van geautomatiseerde quick-entry-programma's), of dat de Deelnemer probeert andere Deelnemers of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen. 

Het Promotiebedrijf is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een inzending niet wordt ontvangen, of kwijtraakt of beschadigd raakt, en evenmin voor vernietiging of wijziging of ongeautoriseerde toegang tot registraties en inzendingen. 

Behalve wanneer het Promotiebedrijf nalatig is of in verband met fraude van het Promotiebedrijf en voor zover wettelijk toegestaan, kan het Promotiebedrijf op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen, verliezen, schade of kosten die worden geleden of opgelopen door een winnaar van de Gratis Cadeau Promotie als een direct of indirect gevolg van deelname aan de Promotie en/of het accepteren van het Gratis Cadeau.

Acceptatie van deze Spelregels is een voorwaarde voor deelname aan de Promotie en deelname betekent volledige acceptatie van deze Spelregels.

De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van het Promotiebedrijf behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor welk onderdeel dan ook van deze Promotie en/of het Gratis Cadeau aan te passen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde. 

Als het Promotiebedrijf nalaat zijn rechten in een bepaald stadium af te dwingen, betekent dit niet dat het afstand doet van die rechten.

Indien een bepaling van deze Spelregels ongeldig is of in strijd is met de wet is, wordt deze bepaling geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen hierin, en blijft de rest van deze Spelregels van kracht.

Deze regels vallen onder Nederlands recht.

LIJST MET DE DEELNEMENDE WINKELS – BIJLAGE A

TNF Amsterdam - Wolvenstraat The Netherlands - Wolvenstraat 8, 1016 EP Amsterdam, Netherlands

STYLE CODEProduct Display Name
81CETrail Lite Backpack 65L
52D6Cobra 65 Litre Backpack
81CGTrail Lite Backpack 50L
81CHWomen’s Trail Lite Backpack 50L
52DASnomad 34 Litre Backpack
52SDBase Camp Duffel - XXL
52D7Phantom 38 Litre Backpack
3GA5Terra 65-Litre Hiking Backpack
52SCBase Camp Duffel - Extra Large
52SYCommuter Backpack Large
52W1Rapidus Alpine 34 Backpack
81DDSummit Run Race Day Vest 8L
81DNBase Camp Voyager Daypack – Large
3GA6Terra 55-Litre Hiking Backpack
3GA8Women’s Terra 55-Litre Hiking Backpack
52SFRouter Backpack
3S5JHydra 38-Litre Hiking Backpack
52SBBase Camp Duffel - Large
81CCBase Camp Gear Box – Large
52SABase Camp Duffel - Medium
52S3Base Camp Voyager Duffel 62L
3KVRBase Camp Fuse Box
52SZKaban 2.0 Backpack
81D7Rapidus Evo 24 Backpack
81DESummit Run Training Pack 12L
84SJThe North Face X Undercover Soukuu Bum Bag
4VQ2Gilman Duffel - Large
52SGSurge Backpack
52RQBase Camp Voyager Duffel 42L
81DWWomen's Never Stop Utility Backpack
CF9CBorealis Classic Backpack
4VQ1Gilman Duffel - Medium
52SEBorealis Backpack
81CDBase Camp Gear Box – Medium
52SIWomen’s Borealis Backpack
52TTCommuter Roll-Top Backpack
81DOBase Camp Voyager Rolltop Bag
4VPZGilman Duffel - Small
52CXBasin Backpack 36L
52SHRecon Backpack
3KYJHot Shot Backpack – Special Edition
4VPUWomen's Slackpack 2.0 Daypack
3KX7Fall Line Backpack
3S99Slackpack 2.0 Daypack
873WBase Camp Fuse Box - Mini
81DLWomen’s 26-Litre Movmynt Backpack
81DZT2 Run Vest
81DTWomen's Never Stop Daypack
81BUNuptse Tote Bag