Productie

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR CHEMISCHE PRODUCTEN

Onze toewijding aan het vervaardigen van producten die het milieu niet schaden is een behoorlijke uitdaging, gezien klanten van ons high-performancekleding en -uitrusting verwachten

Sommige chemicaliën die we gebruiken om de prestaties wat betreft water-, vlek- en olie-afstotendheid te beperken, bevatten PFC's (geperfluoreerde chemicaliën). We zijn ermee bezig deze chemicaliën voor de duurzame waterafstotende (DWR) afwerking te vervangen met milieuvriendelijkere opties.

Om ervoor te zorgen dat onze standaarden inzake chemische veiligheid voor al onze leveranciers helder zijn, hanteert The North Face een Restricted Substance List (RSL) , waarin de chemische substanties zijn opgenomen die wegens regelgeving, veiligheid of het milieu niet in onze producten mogen worden gebruikt. We helpen leveranciers om verder te gaan dan alleen compliance door chemicaliën te identificeren die om milieuredenen de voorkeur genieten, om het gebruik van chemische stoffen te verminderen middels efficiënte productieprocessen en door gebruik te maken van de kledingexpertise van het bedrijf BlueSign technologies.

Bedrijven binnen de industrie voor outdoorkleding en -uitrusting krijgen met veel dezelfde uitdagingen te maken. Dankzij ons vertrouwen in de kracht van samenwerking werken we als lid van de Chemical Management Working Group (CMWG) van Outdoor Industry Association (OIA) nauw samen met onze sectorgenoten. De groep legt zich toe op het vaststellen van gezamenlijke methoden en gereedschappen voor beheer en analyse van chemicaliën. Als mede-oprichter en lid van de OIA Sustainability Working Group hebben we bijgedragen aan de Eco Index (waarop de Higg Index van de Sustainable Apparel Coalition is gebaseerd), welke fungeert als een standaardinstrument voor het meten van de milieutechnische en sociale prestaties van kleding en schoeisel.

 

SAMENWERKING MET BLUESIGN TECHNOLOGIES

The North Face is om onze productie-eenheden te helpen efficiënter water- en energieverbruik te realiseren en om schadelijke chemicaliën op textielniveau aan te pakken een partnerschap aangegaan met de toonaangevende experts van bluesign technologies. Het BlueSign®-systeem biedt een verfijnde, onafhankelijke manier om de impact van de toevoerketen op vijf belangrijke gebieden te verminderen, namelijk productiviteit van hulpbronnen, luchtemissies, gezondheid en veiligheid van medewerkers, waterlozingen en consumentenveiligheid.

The North Face heeft toevoerketenpartners gevraagd vrijwillig aan het programma deel te nemen. Na een intensieve audit hebben BlueSign®-experts elke deelnemende productie-eenheid voorzien van een gedetailleerde, individuele analyse die hen inzicht geeft in hoe energie- en watergebruik per kilo textiel kan worden geoptimaliseerd. De bovenstaande vijf jaar aan programmagegevens laten bij de deelnemende productie-eenheden een aanzienlijk toegenomen efficiëntie zien.

 

NALEVING VAN MILIEUWETGEVING

Elke nieuwe leverancier wordt via de wereldwijde toevoerketen en compliancestructuur van moederbedrijf VF Corporation gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze aan onze standaarden voldoen. Bovendien worden al onze directe leveranciers op zijn minst jaarlijks geïnspecteerd. Onze standaard fabrieksaudit omvat naast controle op sociale compliance onder andere onderdelen voor de controle van arbo-wetgeving en milieu-aspecten. We verwachten van faciliteiten dat ze aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving voldoen en procedures gebruiken om luchtemissies, afval, energie- en watergebruik en andere aanzienlijke milieurisico's tot een minimum te beperken.

Zie Sociale verantwoordelijkheid voor meer informatie over ons programma voor Social Responsibility.

 

Het welzijn van dieren

The North Face zet zich in voor het waarborgen van een ethische behandeling van alle dieren waarvan wij materialen betrekken voor gebruik in onze producten. Wij waren bijvoorbeeld de eerste met de Responsible Down Standard om ganzen en andere watervogels te beschermen en de branchenorm is nu eigendom van en wordt beheerd door Textile Exchange. 

We hebben een beleid voor materialen van dierlijke oorsprong waarin de vijf vrijheden als leidraad voor dierenwelzijn worden gebruikt. Dit beleid geldt voor al onze partners in de toeleveringsketen en omvat ook andere grondstoffen die van dieren zijn afgeleid, zoals wol.