GANZENDONS-UPDATE

13 maart 2012

 

In onze laatste post van 20 februari gaven we aan dat we op zoek zouden gaan naar een langetermijnoplossing om de inkoop van dons dat een bijproduct is van dwangvoeding te vermijden. Hoewel we geen economische stuwende kracht achter de ganzenhouderijbranche zijn, zullen we wel ons standpunt met betrekking tot de werkwijzen in deze sector kenbaar maken. Vandaag willen we jullie laten weten wat we in de afgelopen weken hebben gedaan om dit probleem aan te kaarten en om meer inzicht te krijgen in onze toeleveringsketen voor dons.

 

Op 27 februari hebben we een werkbijeenkomst van een dag gehouden met onze belangrijkste leverancier, Allied Feather and Down, om mogelijke oplossingen voor dit probleem te ontwikkelen. We nemen onder andere de volgende maatregelen:

 

• We zijn bezig met het opstellen van een ethische code inzake producten van dierlijke oorsprong, waaraan Allied Feather & Down zich moet houden en die door hen geïmplementeerd wordt bij de leveranciers en de ganzenhouders in hun toeleveringsketen.

 

• Ons proces voor de eigen verklaringen van leveranciers wordt strenger en derde partijen zullen audits uitvoeren om onze claims te valideren en er zeker van te zijn dat we aan deze norm voldoen. Ook wordt er door de IDFL (International Down and Feather Testing Laboratory, een internationaal laboratorium voor het testen van dons en veren) een risicobeoordelingsaudit uitgevoerd, om er zeker van te zijn dat deze normen streng worden nageleefd en er vertrouwd kan worden op de nauwkeurigheid ervan.

 

• The North Face bezoekt de leveranciers en boerderijen in onze toeleveringsketen voor dons om de implementatie van onze nieuwe ethische code inzake producten van dierlijke oorsprong te evalueren.

 

The North Face zet zich in om de ethische behandeling te waarborgen van dieren van wie we materialen gebruiken in al onze producten. We keuren het dwangvoeren van de ganzen waar wij het dons van inkopen niet goed. Onze leverancier heeft gemeld dat 30% van het dons dat geleverd is voor producten uit de Herfst 2011-collectie een bijproduct zou kunnen zijn van bronnen waar sprake is van dwangvoeding. Wij voeren versneld wijzigingen door om deze bronnen uiterlijk voor herfst 2012 te identificeren en te verminderen. The North Face zet zich volledig in om in 2014 voor onze producten helemaal geen dons meer te gebruiken dat afkomstig is van onder dwang gevoerde ganzen.

 

We hebben er het volste vertrouwen in dat ons actieplan zal leiden tot een meer transparante, volgbare en ethische toeleveringsketen. The North Face zet zich volledig in om deze verandering te realiseren en ervoor te zorgen dat we zo maatschappelijk verantwoord mogelijk ondernemen. Wij hebben jullie hulp hierbij nodig.

20 februari 2012

 

Zoals je mogelijk gezien hebt, is er in het VK een verhaal gepubliceerd met betrekking tot THE NORTH FACE en het ganzendons dat in sommige van onze producten gebruikt wordt. Het verhaal wierp vragen op over het gebruik door The North Face van dons dat afkomstig is van ganzen die onder dwang gevoerd zijn voor de productie van foie gras. The North Face keurt het onder dwang voeren van ganzen niet goed. Dit is een kwestie die wij belangrijk vinden. Hoewel er geen oplossing voor de korte termijn is, is dit waar we nu staan. 

 

De drijvende kracht achter de ganzenhouderijen: Dons dat in de productie gebruikt wordt is afkomstig van ganzen die voornamelijk gehouden worden voor hun vlees en lever. Branche-experts schatten dat deze producten 85-90% van de economische waarde van een gans vertegenwoordigen. Dons vormt naar schatting ongeveer 5% van de economische waarde. Anders gezegd: de waarde van dons zelf is geen economische drijfveer in de ganzenhouderij. Als de fabrikanten van kleding en beddengoed dons niet meer zou gebruiken als materiaal, dan zouden ganzenhouderijen gewoon op dezelfde manier blijven bestaan, vanwege de vraag uit de voedselbranche. Het grootste deel van de producten voor de buitensport, zoals jassen en slaapzakken, gebruikt dons van grijze ganzen. De beddenbranche gebruikt dons van witte ganzen. Grijze ganzen worden hoofdzakelijk vanwege hun vlees en lever gehouden door ganzenhouders. Die worden door de voedselindustrie gebruikt om producten als foie gras te maken. 

 

Waar wij ons dons vandaan halen: The North Face haalt haar dons al meer dan 20 jaar voornamelijk bij ALLIED FEATHER & DOWN vandaan, een vooraanstaande leverancier in de sector. Alle dons die afkomstig is van Allied Feather is een bijproduct van de voedselbranche, wat wil zeggen dat het afkomstig is van ganzen die gehouden worden voor hun vlees en lever. Over het algemeen worden materialen in de toeleveringsketen van dons binnen de branche onvoldoende gevolgd. Als gevolg daarvan hebben we op een bepaald moment aangegeven dat het dons dat we in onze producten gebruiken, niet afkomstig is van onder dwang gevoerde ganzen. Daarna hebben we echter ontdekt dat dit niet het geval is. Hiervoor bieden wij onze excuses aan. We betreuren het dat we niet meer inzicht hadden in de oorsprong van ons dons en dat we als gevolg daarvan onjuiste verklaringen hebben gedaan. The North Face zoekt met haar leveranciers en partners naar een langetermijnoplossing die de inkoop van dons als bijproduct van dwangvoeren vermijdt. Wat we doen: We zijn aangesloten bij de Outdoor Industry Association en de Textile Exchange Materials Traceability-werkgroep. 

 

De leden van deze werkgroep vinden dat het belangrijk is om de grondstoffen in hun producten te traceren en dat de outdoorbranche en haar leveranciers samen moeten werken aan transparantie en volgbaarheid in complexe toeleveringsketens Dit geldt ook voor die ketens voor de levering van ganzendons. Binnen de werkgroep is een dons-taskforce georganiseerd om een speciaal volgsysteem op te stellen voor de toeleveringketens van dons, waarbij rekening wordt gehouden met de belangrijkste problemen bij de levering van dons. 

 

Het eerste evenement dat de taskforce organiseerde was de Down Panel Workshop die gehouden werd tijdens de Outdoor Retailer Winter Market-conferentie in Salt Lake City in januari 2012. Het belangrijkste doel was om het publiek te informeren over de toeleveringsketen voor dons en de hiermee samenhangende problemen waar de branche mee te maken heeft. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig uit de hele branche, waaronder outdoor-merken, retailers, materiaalexperts en leveranciers. Meer informatie kan gevonden worden op www.outdoorindustry.org/or. In de volgende vergaderingen van het dons-taskforce zal/zullen: 

 

• problemen met betrekking tot de toeleveringsketen van dons worden bepaald en behandeld; 

• een kloofanalyse worden uitgevoerd om bestaande normen en hulpmiddelen in de markt te identificeren; 

• een functioneel traceerbaarheidsprotocol worden ontwikkeld dat voortbouwt op het CCS en geschikt is voor toeleveringsketens van dons wereldwijd; 

• procedures worden vastgesteld om informatie op te slaan en te delen met belanghebbenden die deel uitmaken van het begin van de toeleveringsketens van dons. Waar we naartoe werken: We geloven dat we het aan onszelf en onze klanten verplicht zijn om beter te begrijpen waar de materialen die we inkopen via onze toeleveringsketen vandaan komen en om te pleiten voor een humane en ethische behandeling van de dieren die er onderdeel van uitmaken. Daar zetten we ons dan ook voor in. Daarnaast zoeken we naar een langetermijnoplossing die de inkoop van dons als bijproduct van dwangvoeren vermijdt. Hoewel we geen economische stuwende kracht achter de ganzenhouderijbranche zijn, zullen we ons standpunt met betrekking tot de werkwijzen in deze sector kenbaar maken.

 

JOE VERNACHIO THE NORTH FACE VP - BEDRIJFSVOERING