Klimaatverandering

"Als alpinist heb ik de effecten van de opwarming van de aarde met eigen ogen kunnen aanschouwen”

-Conrad Anker,  alpinist en The North Face Global Athlete

"Er zijn routes die als ijsroutes zijn uitgezet, maar echt niet meer zo genoemd kunnen worden. De gletsjers zijn gesmolten, waardoor er alleen nog maar puin ligt, en pieken verliezen structurele integriteit doordat de permafrost niet meer permanent is. De komende decennia zal de Himalaya ook met de effecten van een warmer klimaat te maken krijgen. Als de 5000 gletsjers in de Himalaya gaan smelten, betekent dit dat de rivieren die vanaf de bergen naar beneden stromen geen constante aanvoer van water meer hebben (het worden seizoensrivieren in plaats van permanente rivieren), wat ernstige gevolgen kan hebben voor een vijfde van de wereldbevolking, aangezien zij voor water afhankelijk zijn van de Himalaya.

The North Face verbindt zich ertoe zijn ecologische voetafdruk te reduceren. We realiseren dit bijvoorbeeld door gebruik van zonnepanelen bij onze faciliteiten en implementatie van energiebesparende bedrijfspraktijken bij onze productie-eenheden. Bovendien zijn we constant op zoek naar nieuwe methoden om onze impact te verminderen. Het gaat hier niet alleen om doen wat goed is, het is ook inherent verbonden met alles waar we als merk voor staan."

– Conrad Anker, alpinist en The North Face Athlete

The North Face geeft avonturiers alles wat ze nodig hebben om hun grenzen te verleggen en de spanning en het plezier van het onbekende te ervaren. Wij weten dat 97% van de klimaatwetenschappers het erover eens is dat de klimaatverandering door mensen veroorzaakt wordt en een negatief effect heeft op onze planeet. Wij houden van de natuur en de plekken beschermen waar we graag spelen, zit in onze genen. Bezig zijn met klimaatverandering is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor het bedrijf. Onze atleten reizen naar de meest afgelegen plekken ter wereld en hebben zelf gezien welke gevolgen klimaatverandering heeft. Gletsjers krimpen en de permafrost smelt. Het winterse skiseizoen verandert dramatisch en unieke gebeurtenissen, zoals stormen, branden en overstromingen komen veel vaker voor.

VOORVECHTER VAN HET KLIMAAT

“Wij geloven dat het succes van ons bedrijf en een gezonde planeet hand in hand gaan.”


-Steve Murray, directeur The North Face

Op basis van meer dan 40 jaar ervaring in de outdoorindustrie hebben we een langetermijnvisie op ons bedrijf en onze milieuprioriteiten. In 2009 hebben we ons aangesloten bij andere vooruitstrevende bedrijven door ook deel te nemen aan de Ceres Business for Innovative Climate and Energy Policy (BICEP)-coalitie om te pleiten voor een progressief klimaatbeleid. Via ons moederbedrijf VF Corporation vallen we ook onder het Carbon Disclosure Project, waarmee we verslag uitbrengen over onze inspanningen en aan de wensen van onze aandeelhouders betreffende meer transparantie voldoen.

We zijn een van de 33 originele ondertekenaars van de Climate Declaration (2013), waarmee federale beleidsmakers werd opgeroepen om werk te maken van klimaatverandering. In april 2014 hadden 750 bedrijven de Climate Declaration ondertekend, waarmee aan beleidsmakers kenbaar werd gemaakt dat Amerikaanse bedrijven klaar zijn voor een alomvattend klimaatbeleid.

 

In december 2015 schreven we een open brief, 'WASHINGTON MOET IETS DOEN AAN KLIMAATVERANDERING'. Daarin vroegen we om effectieve acties tegen koolstofuitstoot. We ondersteunen de klimaatovereenkomst van Parijs en hebben de BUSINESS BACKS LOW-CARBON USA-verklaring ondertekend. Deze verklaring verzoekt onze verkozen politici in de VS om hun steun te verlenen aan:

1. voortzetting van ontwikkeling van beleid rondom een verminderde koolstofuitstoot

2. investeringen in een koolstofarme economie

3. het voortzetten van de Amerikaanse deelname aan de klimaatovereenkomst van Parijs

COMPENSATIE

Het verkleinen van onze eigen energievoetafdruk is onze eerste prioriteit, maar we compenseren daarnaast al sinds 2007 de uitstoot die we nog niet hebben kunnen elimineren. Dit betreft onder meer uitstoot van onze Amerikaanse fabrieken, het woon-werkverkeer van ons personeel en de zakenreizen voor alle medewerkers in Noord-Amerika. Sinds 2010 compenseren we de uitstoot die veroorzaakt wordt door het verzenden van online bestellingen naar onze Amerikaanse klanten. Dankzij onze samenwerking met de non-profitorganisatie BONNEVILLE ENVIRONMENTAL FOUNDATION (BEF), die zich bezighoudt met onze compensatie, compenseren we sinds 2018 alle uitstoot die gegenereerd wordt door het verzenden van online bestellingen naar onze klanten in Europa.

Sinds 2007 hebben we via het Go Zero®-programma van het Conservation Fund de uitstoot voortvloeiend uit zakenreizen en woon-werkverkeer volledig weten te compenseren. Go Zero compenseert voor de uitstoot door in nationale natuurreservaten in de Verenigde Staten bossen aan te planten en te beschermen. Van 2008 tot 2013 hebben we middels deze compensatieregeling bijna 18.000 ton aan CO₂ uit de lucht gehaald door rond de monding van de Mississippi ongeveer 20.000 bomen te planten. In onze eigen achtertuin beheren we bovendien 404 are aan redwoodbos, zodat de bomen CO₂ kunnen blijven opnemen in plaats van dat ze worden omgezaagd.

De Environmental Protection Agency (EPA) van de Verenigde Staten heeft onze inspanningen (ons energieverbruik in de VS wordt volledig gecompenseerd) in 2012 en 2013 bovendien onderscheiden met een Green Power Leadership Award. De EPA merkte op dat inkoop van groene energie een integraal en belangrijk onderdeel is van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf en prees ook ons educatieve Hot Planet/Cool Athlete-programma. De EPA wees bovendien ook op het feit dat we gebruik van groene energie promoten door klanten hier aan de kassa en in kleedkamers op te wijzen.

 

UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN

We houden de uitstoot van onze faciliteiten in de VS bij om onze vorderingen met betrekking tot ons vijfjarenplan (in 2018 25% minder uitstoot per verkocht product) te volgen. Ondanks dat we bij ons distributiecentrum en in bestaande winkels behoorlijk hebben geïnvesteerd in hernieuwbare energie, zijn we tot nu toe blijven steken op een reductie van 21%; dit is minder dan we hadden verwacht. Aangezien onze winkelfaciliteiten verantwoordelijk zijn voor 67% van onze totale gemeten uitstoot, moeten we de emissies op deze locaties verder terugdringen om ons doel te behalen. Voor onze huurpanden bleek dit nogal een uitdaging te zijn, aangezien we daar niet zo heel veel invloed hebben op de infrastructuur. Per winkel is de uitstoot met 5,4% verminderd, waardoor er per verkocht product een betere energie-efficiëntie is gerealiseerd, maar dit is toch niet voldoende om aan ons vijfjarenplan te voldoen.

In Europa zijn we echter flink op de goede weg. In samenwerking met ons moederbedrijf VF Corporation hebben we duurzaamheidsrichtlijnen opgesteld voor de Real Estate-, Retail Construction- en Operations-teams, waar de faciliteiten in EMEA onder vallen. De richtlijnen zijn ontwikkeld naar aanleiding van de Leadership in Energy & Environmental Design (c)-bouwlijst en halen verscheidene zaken aan, zoals materialen, energie en afvalbeheer. De meeste van onze fysieke winkels maken gebruik van ledverlichting, duurzame en lokaal verkregen materialen en licht- en bewegingssensors. Momenteel draait 61% van de Europese locaties van VF op groene energie.

In de toekomst blijven we de situatie bij eigen en gehuurde winkels verbeteren, maar de nadruk ligt op impactvermindering binnen productie, aangezien hier de meeste winst te behalen valt.

Hot Planet/Cool Athletes

Hot Planet/Cool Athletes brengt scholieren in contact met onze meest indrukwekkende boodschappers: onze atleten. Via een samenwerking met PROTECT OUR WINTERS delen onze professionele atleten hun eigen ervaringen met de invloed die klimaatverandering heeft op hun sport. Hierdoor maken ze klimaatverandering begrijpelijk voor de scholieren. De krachtige multimediapresentatie laat ook zien hoe je actie kunt ondernemen. Sinds 2011 hebben 18 van onze atleten, waaronder Kit Deslauriers en Jimmy Chin, al 35.000 scholieren in Noord-Amerika kunnen bereiken.