BEDRIJFSVOERING

Efficiënt gebruik van bronnen is zowel zakelijk verantwoord als een manier om de impact op het milieu te reduceren. We hebben belangrijke stappen gemaakt waar het de promotie van hernieuwbare technologieën en het terugdringen van energie- en watergebruik en afvalproductie in onze faciliteiten betreft. Aangezien we bij onze eigen productie-eenheden de meeste controle hebben over de vervaardiging van onze producten, betekent dit dat we de manier van werken bij onze eigen faciliteiten sneller kunnen veranderen. In 2012 en 2013 hebben we in de Verenigde Staten en in Europa nieuwe hoofdkantoren geopend, waarbij we hernieuwbare energie hebben gecombineerd met groene bouwinnovaties.

Hoewel we binnen het bedrijf elke kans op vermindering van bronverbruik proberen te grijpen, ligt de primaire focus op de hotspots die de meeste impact hebben, namelijk materiaalverwerking en productie (zie Product). Enkele van onze productie-eenheden in China doen mee aan een innovatief programma waarmee ze toegang hebben tot audits en tools voor efficiënt energiegebruik en tot Energy Service Company (ESCO)-financiering. Het programma maakt gebruik van de handvatten van het Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP)-project, waaruit is voortgekomen dat Chinese bedrijven met de juiste training en tools bereid zijn om energie-efficiënte verbeteringen zelf te financieren. Om op grotere schaal efficiëntie te kunnen realiseren, is er echter financiering van buitenaf nodig.

Om een breder model voor meer verbetering te ontwikkelen, hebben VF en de Chinese National Textile and Apparel Council (CNTAC) in 2013 en 2014 voor een selecte groep VF- en The North Face-leveranciers een uitgebreid energie-efficiëntieprogramma voor leveranciers geïmplementeerd. Het doel was om de succesvolle onderdelen van het programma bij alle Chinese toevoerketens en elders te implementeren.